PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 45 | 290--302
Tytuł artykułu

Wykorzystanie rachunkowości rolnej w wycenie efektów zewnętrznych w rolnictwie

Warianty tytułu
The Role of Accounting in the Valuation of External Effects in Agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem głównym pracy jest określenie powiązań gospodarstw rolnych z otaczającym je środowiskiem oraz sposobów jego pomiaru. Pomiar i ocena stopnia zrównoważenia ekologiczno-ekonomicznego rolnictwa wykracza poza tradycyjne dane systemu ewidencji księgowej. Na potrzeby wyceny efektów zewnętrznych przedsiębiorstw tworzy się nowe działy rachunkowości tzw. rachunkowość środowiskową. W odróżnieniu od rachunkowości finansowej musi ona zawierać oprócz danych wyrażonych wartościowo również informacje ilościowe i jakościowe. Rachunkowość rolnicza z uwagi na charakter opisywanych procesów produkcyjnych w rolnictwie, w których zaangażowane są różne elementy środowiska naturalnego dostarcza wiele informacji służących ocenie wpływu gospodarstw na środowisko. Gospodarstwa rolne nie mają obowiązku (poza nielicznymi przypadkami) prowadzenia rachunkowości rolnej. Podstawowe dane o gospodarstwach rolnych od lat zbiera Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERIGŻ-PIB) (m.in. FADN). W FADN podstawową trudnością jest ustalenie wskaźników wymagające danych dotyczących przepływu materiałów produktów i półproduktów, stanu technicznego i wyposażenia gospodarstw, ale dość dokładnie można określić rozmiary działalności ekologicznej i społecznych kosztów tych działań. (abstrakt oryginalny)
EN
The chief aim of the study is to determine the basic features of sustainable farming and to determine ways of measuring it. Measurement and evaluation of sustainable development of farming goes beyond the traditional date of the accounting system. Evaluation of externalities produced by business necessitated development of new branches of accountancy, collectively referred to as environmental accountancy. Unlike financial accountancy, apart from data expressed values, it has to include quantitative and qualitative information.On account of the nature of farming production processes, which involve a variety of natural environment factors, agricultural accountancy provides a great deal of information that can be used in evaluation of environmental impact of a farm. Apart from a small number of isolated cases, farms are not required to keep accounts in accordance with the principles of agricultural accountancy. The basic data on farms has been long collected by the Institute of Agricultural and Food Economics (IERIGŻ-PIB) (FADN). In the FADN accounting the primary difficulty is determination of indexes requiring data on the flow of materials, semi-products and products, and the technical condition and the equipment of farms, but the extent of ecological activities and the social cost of these activities can be determined quite precisely.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
290--302
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bartczak A., Lindhjem H, Navrud S, Zandersen M, Żylicz T., Valuing forest recreation on the national level in a transition economy. The case of Poland, Forest Policy and Economics, 10, 2008.
 • Charreaux G., Desbrieres P., Gouvernance des enterprises: valeur partenariale contre valeur actionnariale, Finance Controle Strategie, 1(2).
 • Drucker P.F., Myśli przewodnie, MT Biznes, Warszawa 2008.
 • Gajos E., Internalizacja i metody wyceny efektów zewnętrznych w rolnictwie,[w] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, 35, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2016.
 • Garbusewicz T., Sustaiablility Accounting Definitions and Trends, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 302, 2013.
 • Kondraszuk T., Machnacki M., Rachunkowość środowiskowa a system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolniczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Ekonomiczne Problemy Usług, 696 (81), 2012.
 • Kondraszuk T., Specyficzne elementy oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw rolniczych na przykładzie PFADN i MSR 41 "Rolnictwo", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 20, 2008.
 • Kondraszuk T, Jaworski J., Ramy koncepcyjne zastosowania strategicznej karty wyników gospodarstwie wiejskim, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 74(130), 2013.
 • Liziński T., Wróblewska A., Rauba K., Application of CVM method in the evaluation of flood control and water and sewage management projects, Journal of Water and Land Development, 24, 2015.
 • Machnacki M., Regionalne zrównoważenie ekonomiczno-ekologiczne gospodarstw rolniczych a położenie na ONW. Problemy drobnych gospodarstw rolnych,4, 2014.
 • Małażewska S., Metody wyceny dóbr publicznych generowanych przez rolnictwo [w]. Gołębiewska B.(red.), Wyzwania współczesnej gospodarki aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2015.
 • Manteuffel R., Rachunkowość rolnicza t. 1 i 2 ,PWRiL, Warszawa 1964/1965.
 • Piontek B, Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego - wybrane problemy, Ekonomia i środowisko, 41, 2012.
 • Pradecki K., Produktywność wybranych form rolnictwa zrównoważonego. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, 25, IERiGŻ- PIB Warszawa, 2014.
 • Pradecki K., Metody internalizacji efektów zewnętrznych w rolnictwie, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 42(2), 2015.
 • Sunder S., Theory of of acocountingnad control, Soth-Western College Publishing, Cincinnati 1997.
 • Zegar J.S., Racjonalność w rachunku ekonomicznym rolnictwa, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, 44, 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568571

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.