PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1 | 11--26
Tytuł artykułu

Agricultural Producer Groups in Poland as a Tool of Sustainable Development of Rural Areas

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Grupy producentów rolnych w Polsce jako instrument zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Niniejszy artykuł koncentruje się na próbie oceny wpływu polskich grup producentów na zrównoważony rozwój krajowego rolnictwa czy szerzej obszarów wiejskich. Pierwsza część artykułu odnosi się do rozważań teoretycznych nad związkiem między zrównoważonym rozwojem rolnictwa, promowaniem integracji poziomej rolników a nowym paradygmatem rozwoju obszarów wiejskich. W dalszej części autorka nakreśliła koncepcję rozwoju grup producentów rolnych oraz przedstawiła dynamikę tworzenia tych organizacji w latach 2001- 2010. Następnie zaprezentowany został wpływ grup producentów rolnych na przekształcenia strukturalne otoczenia, w którym funkcjonują. Analizę zrealizowano na podstawie wyników badań empirycznych, które przeprowadzone wśród polskich grup producentów rolnych w okresie czerwiec-wrzesień 2009 roku. Głównym wnioskiem jest stwierdzenie, że podmioty te rzeczywiście dodatnio wpływają na rozwój lokalny, choć dostrzeżone zmiany mają jeszcze niską siłę oddziaływania. Pomimo tego, że grupy producentów rolnych nadal znajdują się w początkowej fazie rozwoju, publiczne wsparcie tej formy integracji poziomej wydaje się dobrym kierunkiem wyznaczonym w ramach krajowych programów rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich do roku 2020. (abstrakt oryginalny)
EN
The need of a new approach to development of rural areas is being broadly discussed on the international level. In the United States this concept is known as the new rural policy, whereas among European members of the OECD as the new rural paradigm. What connects these two is the necessity of creating and establishing adequate relations between rural and urban economies as well as perceiving the development of rural areas as an element which to a large extent determines regional development as a whole. In this context, one has to consider the aspects of entrepreneurship in rural areas. Therefore, producer groups, strongly promoted and supported within the |European Union's Common Agricultural Policy, especially in the new EU member states, are an essential element of the concept of sustainable development as well as the new paradigm for rural areas. The general aim of the paper is to present the essence of producer groups activities and results of empirical research conducted by the author in Poland between June and September 2009. Empirical studies refer to the impact of economic performance of producer groups on local development. The author aims at applying the approach of new institutional economics, especially when investigating hybrid organisations. The presentation of empirical results will be also supplemented by statistical analysis. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Opole University, Poland
Bibliografia
 • Adamowicz M. (2005). Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a agronomia. Annales UMCS. Available at: http://wydawnictwo.up.lublin.pl/annales/Agricultura/2005/annales_2005_agric_art_08.PDF. Accessed 25 May 2011.
 • Adinyira, E.; Oteng-Seifah, S.; Adjei-Kumi, T. (2007). Sustainability assessment of rural development: A review of methodologies. In: Petrick., M.; Buchenrieder, G. (eds.). Sustainable rural development: What is the role of the agri-food sector?: 18-27. Halle: IAMO.
 • Baum, R. (2003). Kryteria oceny zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolnych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLVIII, Ekon. 2: 3-10.
 • Baum, R. (2008). Sustainable development of agriculture and its assessment criteria. Journal of Agribusiness and Rural Development 1(7): 5-15.
 • Baum, R.; Wielicki, W. (2007). Prognoza przeobrażeń w rolnictwie do roku 2030 w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wieś i Rolnictwo 1(134): 19-32.
 • Bouis, H. (2008). Rising Food Prices will Result in Severe Declines in Mineral and Witamin Intakes of the Poor. Washington: DC: Harvest Pluss.
 • Braun von, J. (December 2008). Food and Financial Crisis. Implications for Agriculture and the Poor. Food Policy Report, IFPRI.
 • Daly, H. (1993). Sustainable Growth: An Impossibility Theorem. In: Daly, H.E.; Townsend, K.N. (eds.). Valuing the Earth: Economics, Ecology, Ethics: 267-274. Cambridge MA: MIT Press.
 • Duczkowska-Małysz, K. (1996). Strategia wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Wieś i Rolnictwo 2.
 • Duczkowska-Małysz, K. (2008). Zmieniająca się rola rolnictwa w społecznym i ekonomicznym funkcjonowaniu obszarów wiejskich (procesy dostosowawcze polskiego rolnictwa do nowych wyzwań. In: Kłodziński, M. (ed.). Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020: 21-44. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Headey, D.; Fan, S. (2010). Reflections on the Global Food Crisis, How Did It Happen?, How Has It Hurt?, And How Can We Prevent the Next One? Research Monograph 165. Washington, D.C.: IFPRI.
 • Headey, D.D. (March 2010). Rethinking the Global Food Crisis. The Role of Trade Shocks. IFPRI Discussion Paper 00958.
 • Jeżyńska, B. (2008). Producent rolny jako przedsiębiorca. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Just, F. (2007). Rural-Urban interlinkages and regional development, In: Petrick .M.; Buchenrieder G. (eds.). Sustainable rural development: What is the role of the agri-food sector?: 3-17. Halle: IAMO.
 • Kapusta, F. (2008). Agrobiznes. Warszawa: Difin.
 • Kłodziński, M. (1996). Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: SGGW.
 • Lemanowicz, M. (2005). Organizacje i grupy producentów szansą na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa. Warszawa: SGGW.
 • Ménard, C. (2006). Hybrid Organization of Production and Distribution. Revista de Análisis Economico 21(2): 2541.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2010). Projekt Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa.
 • OECD (2006). The New Rural Paradigm: Policies and Governance. Paris.
 • Platje, J. (2004). Challenges and opportunities for ecological agriculture in Central and Eastern Europe. In: Platje, J.; Słodczyk, J. (eds.). Ecological agriculture in Central and Eastern Europe: 7-14. Opole: Uniwersytet Opolski.
 • Ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (2000). (Dz.U. 2000, Nr 88, Poz. 983 z późniejszymi zmianami).
 • Wilkin, J. (2008). Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich. In: Kłodziński, M. (ed.). Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020: 9-20. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Woś, A.; Zegar, J.S. (2002). Rolnictwo społecznie zrównoważone. Warszawa: IERiGŻ.
 • Zegar, J.S. (2006). Strategiczne wybory w zakresie rozwoju polskiego rolnictwa w świetle uwarunkowań zewnętrznych i krajowych. In: Wilkin, J.; Błąd, M.; Klepacka, D. (eds.). Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Zimny, L. (2007). Definicje i podziały systemów rolniczych. Acta Agrophys. 10(2). Available at: http://www.ar.wroc.pl/~zimny/systemy.html. Accessed 25 September 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568589

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.