PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 52 | 141--169
Tytuł artykułu

Interpretacja przedstawień symbolicznych jako metoda personalizacji narracji przewodnickiej (na przykładzie analizy symboli zoomorficznych w wybranych godłach kamienic krakowskich)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Interpretation of Symbolic Representations as a Method of Personalising Guide Narration (on the Example of Analysis Regarding Zoomorphic Symbols in the Selected Emblems of Tenement Houses in Kraków)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. Identyfikacja autorskiej interpretacji przedstawień symbolicznych o charakterze zoomorficznym, jako rozwojowej i atrakcyjnej metody wzbogacenia interpretacji dziedzictwa historycznego w pracy przewodnika miejskiego oraz samodzielne konstruowanie tematycznych tras zwiedzania dla różnych grup odbiorców.
Metoda. Analiza historyczno-kulturowa funkcji i istoty wybranych, pojemnych znaczeniowo symboli w charakterze naukowej interpretacji semiologicznej i pragmatycznego wzorca.
Wyniki. Przeprowadzone analizy wykazały bogatą znaczeniową "pojemność" oraz związaną z tym atrakcyjność zoomorficznych przedstawień symbolicznych w architekturze starego Krakowa dla potrzeb przewodnictwa miejskiego.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Ze względu na ograniczenia o charakterze logistycznym, analiza dotyczy centrum starego Krakowa, z nielicznymi odniesieniami do szczególnie interesujących przedstawień poza centrum miasta.
Implikacje praktyczne. Przedstawiona w pracy autorska koncepcja interpretacji symbolicznej dziedzictwa może znaleźć praktyczne zastosowanie jako "konkurencyjna rynkowo" forma personalizacji narracji przewodnickiej. Ważne jest też to, że można ją z powodzeniem zastosować w pracy ze zwiedzającymi w każdym wieku.
Oryginalność. Artykuł łączy analizę historyczną, artystyczną oraz aspekty praktyczne i metodyczne. Przedstawione w pracy propozycje mogą stanowić interesujące przykłady do wykorzystania, zwłaszcza dla początkujących przewodników miejskich.
Rodzaj pracy. Artykuł o charakterze przeglądowo-dydaktycznym, prezentujący autorskie metody narracji przewodnickiej w ujęciu praktycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. Identification of the author's interpretation of the symbolic representations of zoomorphic character as a developmental and attractive method of enriching the interpretation of historical heritage in the work of a city tour-guide and the independent planning of thematic sightseeing routes for various groups of the customers.
Methods. Historical and cultural analysis of the function and essence of selected semantic symbols as a scientific interpretation of the semiological and pragmatic pattern.
Findings. The analysis showed rich, symbolic "capacity" and attractiveness of the zoomorphic symbolic representations in the architecture of old-town Krak ow for the purposes of tour guiding.
Research and conclusions limitations. Due to logistical constraints, analysis concerns the centre of old-town Krakow, with a few references to particularly interesting representaions outside the city centre.
Practical implications. The author's symbolic interpretation of the cultural heritage presented in this text can be practically used as a market-competitive form of personalising guide narration. It is also important that it can be successfully applied to work with tourists of any age.
Originality. The article combines historical and artistic analysis as well as practical and methodological aspects. Ready examples and proposals can be a non-standard and interesting vademecum, especially forbeginning city tour-guides.
Type of paper. A review and didactic article, presenting the author's methods of the guide narration from a practical eprspective. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
141--169
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Bibliografia
 • Beer R. (2003), The Handbook of Tibetan Buddhist Symbols, Serindia Publications, Inc., Chicago.
 • Bielska-Krawczyk J., Mocarska-Tycowa Z., red. (2010), Kolor w kulturze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Cerinotti A., red. (2009), Tajemnicze katedry, Bellona, Warszawa.
 • Costantini C. (1996), Fellini. Raccontando di me, conversazioni con Costanzo Costantini, Editori Riuniti, Roma.
 • Firlet E.M. (1996), Smocza Jama na Wawelu. Historia, Legenda, Smoki. Universitas, Kraków.
 • Hope Werness B. (2006), The Encyclopedia of Animal Symbolism in World Art, Continuum International Publishing Group, New York.
 • Impelluso L. (2006), Natura i jej symbole. Rośliny i zwierzęta, Arkady, Warszawa.
 • O słoniu i pszczole, czyli dawna wiedza o zwierzętach (1998), [w:] "Wiedza i Życie", nr 2, s. 56.
 • Kopaliński W. (1985), Słownik mitów i tradycji kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Kopaliński W. (2017), Słownik symboli, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa.
 • Kowalski P. (2007), O jednorożcu, Wieczerniku i innych motywach mniej lub bardziej ważnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Lal K. (2006), Peacock in Indian Art, Thought and Literature, Abhinav Publications, New Delhi.
 • Lurker M. (2011), Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, Wydawnictwo Aleteia, Warszawa.
 • Makowska B. (2005), Motywy roślinne w dekoracjach krakowskich kamienic z przełomu XIX/XX wieku, "Wiadomości Botaniczne", Vol. 49 (3/4), s. 5-16.
 • Nowacki M. (2005), Interpretacja dziedzictwa w pracy przewodnika i pilota wycieczek, [w: ] Kruczek Z., red., Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Proksenia, Kraków, s. 67-79.
 • Owsianowska S. (2008), Semiotyka turystyki, [w:] Winiarski R., red., Turystyka w naukach humanistycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 135-136.
 • Podemski K. (2008), Antropologia turystyki, [w:] Winiarski R., red., Turystyka w naukach humanistycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 56.
 • Polo M. (1993), Opisanie świata, Wydawnictwo Alkazar, Warszawa.
 • Przecławski K. (1997), Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wydawnictwo Albis, Kraków.
 • Rajchel J. (2014), Kamienne apotropaiczne rzeźby w architekturze Krakowa, "Przegląd Geologiczny", Vol. 62, s. 156-152.
 • Ripari E. (2015), Fellini & Dante, l'Aldilà della visione. La nostalgia del rinoceronte. Suggestioni dantesche nel film E la nave va di Federico Fellini, ,., Segep, Ravenna.
 • Rożek M. (2008), Urbs Celeberrima Przewodnik po zabytkach Krakowa, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Smolińska I. E. (2010), Kolor jako wyznacznik tożsamości społecznej, religijnej i państwowej. Na wybranych przykładach dziejów kultury Egiptu, [w:] Bielska-Krawczyk J., Mocarska-Tycowa Z., red., Kolor w kulturze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 277.
 • Sternschuss A. (1899), Godła domów krakowskich, Drukarnia "Czasu" Fr. Kulczyckiego i Sp., Kraków.
 • Von Rohrscheidt A.M. (2014), Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia, Kraków.
 • Walas B., Kruczek Z. (2010), Promocja i informacja w turystyce, Proksenia, Kraków.
 • Winiarski R., red. (2008), Turystyka w naukach humanistycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Czerwona Lista IUCN https://www.iucnredlist.org/species/4183/10575517 (22.12.2018)
 • Krakowski Szlak Modernizmu http://szlakmodernizmu.pl/szlak/baza-obiektow/ godla-modernistycznych-kamienic:-1933 (22.12.2018)
 • O słoniu i pszczole, czyli dawna wiedza o zwierzętach , http://archiwum.wiz. pl/1998/98023900.asp (22.12.2018)
 • Symbolika ptaków http://mojeptaki.info/archives/1895 (22.12.2018)
 • Światowy Dzień Nosorożca http://sos.wwf.pl/aktualnosci?id=43 (22.12.2018)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568731

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.