PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 52 | 171--187
Tytuł artykułu

"Turystyka sztuk i sportów walki" w mediach masowych (na przykładzie programu telewizyjnego Fight Quest)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
"Martial Arts Tourism" in the Mass Media (on the Example of The Fight Quest TV Programme)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. Analiza obrazu "turystyki sztuk i sportów walki" w mediach masowych, który powstał w oparciu o wyselekcjonowane materiały i wykorzystane środki komunikacji dla ich prezentacji. Wskazanie dyskursów związanych z podróżami uczestników w celu zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat sztuk i sportów walki (ze wskazaniem treści eksponowanych i potencjalnie marginalizowanych) na przykładzie programu telewizyjnego Fight Quest.
Metoda. Jakościowa analiza treści przekazów masowych, obejmująca trzynaście odcinków programu Fight Quest. Przedmiotem tej analizy były materiały audiowizualne rozpatrywane pod kątem wybranych treści stanowiących elementy modalności kompozycyjnej (obejmującej wytwarzanie, istnienie i potencjalny odbiór). Kodowanie odpowiedzi (ujmowanych w prawdopodobnie najbardziej trafne kategorie) i prezentację wyników przeprowadzano za pomocą programu komputerowego Atlas.ti.
Wyniki. Wykorzystanie przez twórców programu specjalistycznego dyskursu na temat sztuk walki i sportów walki. Pozytywne ustosunkowywanie się głównych bohaterów do poznawania sztuk walki i sportów walki jako jednej z form turystyki kulturowej. Marginalne występowanie tematu uprawiania turystyki krajoznawczej i religijnej przez uczestników.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Badania empiryczne dotyczą wyłącznie jednego programu telewizyjnego i nie uwzględniają innych produkcji medialnych o podobnej tematyce.
Implikacje praktyczne. Wyniki badań mogą być przydatne zarówno pod kątem analizy różnych form turystyki, jak i dyskursów medialnych na temat "turystyki sztuk i sportów walki".
Oryginalność. Analizowanie tematyki "turystyki sztuk i sportów walki" występuje w niewielkiej liczbie opracowań naukowych.
Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. Analysis of the image of "martial arts and fighting sports" tourism in mass media which was created on the basis of selected materials and means of communication used for their presentation. Indication of discourses related to participants` travels in order to gain theoretical and practical knowledge on martial arts and fighting sports (with indication of exposed and potentially marginalised content) on the example of the Fight Quest TV show.
Methods. Qualitative analysis of the mass media content of thirteen episodes. The subject of this analysis was audiovisual materials considered in terms of selected content constituting elements of compositional modality (including production, existence and potential reception). The coding of responses (possibly in the most relevant categories) and the presentation of the results were carried out using the Atlas.ti computer programme.
Findings. The use of specialist discourse on the subject of martial arts and fighting sports by the creators of the show. The positive attitude of the main characters to learning martial arts and fighting sports as one of the forms of cultural tourism. The marginal occurrence of the subject of practicing sightseeing and religious tourism by the participants.
Research and conclusions limitations. Empirical research concerns only one television programme and does not take other types of media productions with similar themes into account.
Practical implications. The results of the research may be useful both in terms of analysis of various types of tourism and media discourses about "martial arts and fighting sports" tourism.
Originality. Analysis of the subject of "martial arts and fighting sports" tourism in a small number of scientific studies.
Type of paper. An article presenting the results of empirical research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
171--187
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Bibliografia
 • Chalip L., Green Ch.B., Hill B. (2003), Effects of Sport Event Media on Destination Image and Intention to Visit, "Journal of Sport Management", no. 17, s. 214-234.
 • Channon A., Jennings G. (2014), Exploring Embodiment through Martial Arts and Combat Sports: A Review of Empirical Research, "Sport in Society", no. 6, s. 773-798.
 • Cynarski WJ. (2000), Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Cynarski W.J. (2012), Travel for the study of martial arts, "Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology", no. 1, s. 11-19.
 • Cynarski W.J. (2016), Tourism of martial arts as sport tourism, on examples from judo and jujutsu, "Scientific Review of Physical Culture", no. 7, s. 50-55.
 • Cynarski W.J., Ďuriček M. (2014), Scientific tourism. Self-realisation, dialogue- cultural and sacral dimensions, "Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology", no. 4, s. 39-45.
 • Cynarski W.J., Świder P. (2017), The journey to the cradle of martial arts: a case study of martial arts' tourism, "Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology", no. 2, s. 24-33.
 • Dann G.M.S. (1996), The language of tourism: a sociolinguistic perspective, CAB International, Wallingford.
 • Farrer D.S., Whalen-Bridge J. (2011), Introduction: Martial Arts, Transnationalism, and Embodied Knowledge, [w:] Farrer D.S., Whalen-Bridge J., red., Martial Arts as Embodied Knowledge Asian Traditions in a Transnational World, State University of New York Press, Nowy Jork, s. 1-28.
 • Fight Quest, https://www.en.wikipedia.org/wiki/Fight_Quest (29.04.2018a).
 • Fight Quest, https://www.cda.pl/video/show/fight_quest/p1 (09.05.2018b).
 • Finlay S.-J., Faulkner G. (2005), Physical activity promotion through the mass media: Inception, production, transmission and consumption, "Preventive Medicine", no. 2, s. 121-130.
 • Gee J.P. (2011), An Introduction to Discource Analysis. Theory and method, Routledge Abingdon.
 • Gibbs R.G., Taylor C. (2018). Online QDA Web Site, http://www.onlineqda. hud.ac.uk/IntroQ DA/how_what_to_code.php (12.07.2018).
 • Gorman L., McLean D. (2009), Media and society into the 21st century, Wiley- Blackwell, Oxford.
 • Gruber H. (2011), Analiza komunikacji w nowych mediach, [w:] Wodak R., Krzyżanowski M., red., Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, s. 88-122.
 • Gutierrez-Garcia C., Świder P., Pawelec P. (2019), Report on the Fourth World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts under the perspective of martial arts tourism, "Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology", no. 2, s. 1-3.
 • Harrison-Hill T., Chalip L. (2005), Marketing Sport Tourism: Creating Synergy between Sport and Destination, "Sport in Society", no. 2, s. 302-320.
 • Higham J., The future of sport tourism, [w:] Higham J., red., Sport Tourism Destinations, Butterworth-Heinemann, Oxford, s. 285-292.
 • Iwashita C. (2003), Media construction of Britain as a destination for Japanese tourists: Social constructionism and tourism, "Tourism and Hospitauty Research", no. 4, s. 331-340.
 • Kuhn E. (2016), The Softer Side of Fight Quest, https://www.huffingtonpost. com/eric-kuhn/th e-softer-side-of-fight-b87688.html (29.04.2018).
 • Lim C.C., Bendle L.J. (2012), Arts tourism in Seoul: tourist-orientated performing arts as a sustainable niche market, "Journal of Sustainable Tourism", no. 5, s. 667-682.
 • Macnamara J. (2005), Media content analysis: Its uses; benefits and best practice methodology, "Asia Pacific Public Relations Journal", no. 1, s. 1-34.
 • Maj A. (2010), Media w podróży, Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice.
 • Michalczyk S. (2009), Uwagi o analizie zawartości mediów, "Rocznik Prasoznawczy", nr 3, s. 95-109.
 • Pawelec P. (2015), Kodowanie zawartości mediów "sztuk walki" (na podstawie teorii Stuarta Halla). Krótka analiza wprowadzająca, "Media - Kultura - Komunikacja Społeczna", nr 11/ 3, s. 37-51.
 • Pawelec P., Słopecki J., Sieber L., Rut P. (2015), Scientific and martial arts' tourism. The case study of the 3rd IMACSSS International Conference and Congress, "Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology", no. 1, s. 46-56.
 • Przybyła T. (2008), Programy typu reality show - perspektywa edukacyjna, "Neodidagmata", nr 29-30, s. 141-147.
 • Rose G. (2010), Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sieber L., Cynarski W.J., Litwiniuk A. (2007), Zaistnienie turystyki sztuk walki, "Ido - Ruch dla Kultury/Movement for Culture", no. 7, s. 167-173.
 • Sieber L., Cynarski W.J., Mytskan T. (2015), Study trip to Munich. Casus of scientific and martial arts tourism, "Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology", no. 4, s. 49-57.
 • Series/Fight Quest, https://www.tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Series/ FightQuest (29.04. 2018).
 • Shahar M. (2008), The Shaolin Monastery: History, Religion, and the Chinese Martial Arts, University of Hawaii Press, Honolulu.
 • Sosnowska J. (2017), Serial formatowany na polskim rynku telewizyjnym. Format telewizyjny jako dominująca forma rozrywki telewizyjnej, "Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego", nr 1, s. 87-105.
 • Urban P., Karate Dojo: Traditions and Tales of a Martial Art, Tuttle Publishing, Nowy Jork 2011.
 • Wimmer R.D., Dominick J.R. (2008), Mass media Metody badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Zeng B., Gerritsen R. (2014), What do we know about social media in tourism? A review, "Tourism Management Perspectives". no, 10, s. 27-36.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568739

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.