PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 3 | 101--114
Tytuł artykułu

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa - zbędny element w przepisach procedury sądowoadministracyjnej?

Autorzy
Warianty tytułu
A Request to Remove an Infringement - An Unnecessary Element in the Provisions of the Court-Administrative Procedure?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polski model sądowej kontroli administracji zakłada, że stanowi ona element wieńczący system weryfikacji działań administracji. W związku z tym samo uruchomienie postępowania sądowoadministracyjnego wymaga wyczerpania środków zaskarżenia, bądź - do niedawna - zwrócenia się z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa. W wyniku reformy sądownictwa administracyjnego w połowie 2017 r. ten środek prawny został wyeliminowany z przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (u.p.p.s.a.). Autorka udziela odpowiedzi na pytanie, w jakiej mierze zabieg wyeliminowania wezwania do usunięcia naruszenia prawa - z przepisów u.p.p.s.a. - warunkujący dotychczas skuteczność wniesienia skargi do sądu administracyjnego był uzasadniony i czy zerwanie z utrwalonym sposobem kwestionowania aktywności i braku aktywności administracji publicznej można ocenić pozytywnie. Przy tej okazji wskazuje, że mimo wykluczenia tego środka prawnego z przepisów u.p.p.s.a. nadal funkcjonuje on w polskim prawodawstwie. (abstrakt oryginalny)
EN
The Polish model of judicial control of the administration assumes that it is the element crowning the system of verification of administrative activities. Therefore, the mere launch of court administrative proceedings requires the exhaustion of appeals or, until recently, a call to remove the infringement. As a result of the reform of the administrative courts in mid-2017, this legal measure was eliminated from the provisions of the Act on Proceedings before Administrative Courts (APAC). The author answers the question of the extent to which the procedure of eliminating the summons to remove the violation of law from the provisions of the APAC - which had hitherto conditioned the effectiveness of lodging a complaint to the administrative court - was justified, and whether breaking with the fixed way of challenging acts and actions referred to in Article 3 para. 2 item 4 and 4a may be assessed positively. On this occasion, she indicates that despite the exclusion of this legal measure from the provisions of the APAC, it still functions in Polish legislation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
101--114
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Zamiejscowy w Sulechowie
Bibliografia
 • Adamiak, B. (2017). Przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Warszawa: 530-537.
 • Chlebny, J. (2010). Standardy Rady Europy i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w procedurze administracyjnej i sądowoadministracyjnej, [w:] Z. Kmieciak (red.), Postępowanie administracyjne w Europie. Warszawa: 19-46.
 • Chróścielewski W. (2003). Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zagadnienia wybrane). Materiał na konferencję sędziów NSA, Popowo 20-22 października 2003 r.). Materiały przeznaczone do użytku służbowego. Warszawa: 21-34.
 • Chróścielewski, W., Kmieciak, J., Tarno, J.P. (2004). Reforma sądownictwa administracyjnego - oczekiwania i zagrożenia, [w:] Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Łódź: 6371.
 • Festinger, L. (2007). Teoria dysonansu poznawczego. Warszawa.
 • Fundowicz, S. (2003). Zasada skargowości w polskim postępowaniu sądowoadministracyjnym, [w:] J. Stelmasiak et al. (red.), Polski model sądownictwa administracyjnego. Lublin: 127.
 • Glaezer, S. (1992). Das Vorverfahren in Form des Widerspruchsverfahrens, [w:] Verwaltungsprozessrecht. Kurzlehrbuch. 11. Auflage. Stuttgart-München-Hannover-Berlin: 109-138.
 • Gronkiewicz, A. (2017). Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego - uwagi wprowadzające, [w:] Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017. Katowice: 17-30.
 • Kisielewicz, A. (2009). Akty i czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, [w:] Instytucje procesu administracyjnego i sądowo administracyjnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ludwikowi Żukowskiemu. Przemyśl-Rzeszów: 167-196.
 • Kmieciak, Z. (2009). Instancyjność postępowania administracyjnego (uwagi prawnoporównawcze), [w:] M. Wierzbowski et al. (red.), Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Jackowi M. Langowi. Warszawa: 137-144.
 • Kmieciak, Z. (2010a). Koncepcja zintegrowanego systemu odwoławczego w sprawach administracyjnych. Państwo i Prawo 66(1): 25-38.
 • Kmieciak, Z. (2010b). Prawo do sądu w sprawach sporów jednostki z administracją w świetle postanowień konwencyjnych, konstytucyjnych oraz europejskiego soft-law, [w:] Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie. Warszawa: 95-169.
 • Kmieciak, Z. (2013). Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4: 25-38.
 • Kmieciak, Z. (2015). Wszczęcie postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym [w:] Z. Kmieciak (red.), Polskie sądownictwo administracyjne - zarys systemu. Warszawa: 132-164.
 • Kmieciak, Z. (2017). Glosa do uchwały NSA z 27 czerwca 2016 r. I FPS 1/16, OSP 3. Lex online.
 • Łaszczyca G., Martysz C., Matan, A. (2005). Inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego (art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.), [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego. Toruń: 363-376.
 • Piątek, W. (2013). Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Przegląd Sądowy 9: 43-61.
 • Piątek, W. (2017). Przebieg postępowania sądowoadministracyjnego, [w:] R. Hauser, A. Skoczylas (red.), Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami. Warszawa: 420-464.
 • Schmidt, R. (2011). Das Widerspruchsverfahren, [w:] Verwaltungsprozessrecht. 14. Auflage: 365-383.
 • Stroink, F., Linden, E. van der (2005). Judicial Lawmaking and Administrative Law. Antwerpen-Oxford.
 • Szewczyk, E. (2011). Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Zagadnienia wybrane, [w:] J. Niczyporuk (red.), Teoria instytucji prawa administracyjnego. Paryż: 637-648.
 • Szewczyk, E. (2017). Remonstracja - zapomniany środek prawny, [w:] B. Jaworska-Dębska et al. (red.), O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl. Łódź: 567-578.
 • Szewczyk, E. (2018). Remonstracja w prawie administracyjnym procesowym. Warszawa.
 • Tarno, J.P. (2016). Postępowanie przed sądem I instancji, [w:] W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi. Warszawa: 433-456.
 • Wegner-Kowalska, J. (2017). Idea pragmatyzmu w postępowaniu administracyjnym, [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego. Warszawa: 965-976.
 • Wiktorowska, A. (2007). Skarga do sądu administracyjnego, [w:] M. Wierzbowski (red.), M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe i przed sądami administracyjnymi. Warszawa: 409-413.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568941

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.