PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 3 | 149--165
Tytuł artykułu

Koordynacja polityki fiskalnej i monetarnej w strefie euro przed kryzysem i po kryzysie

Warianty tytułu
Coordination of Fiscal and Monetary Policy in the Euro Area Before and After the Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Znaczenie koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej istotnie wzrosło po kryzysie z końca pierwszej dekady XXI w. Osiągnięcie skoordynowanych działań, zarówno w aspekcie koordynacji narodowych polityk fiskalnych, jak i w zakresie fiskalno-monetarnym, miał wspomóc szereg wprowadzonych reform od 2011 r. Celem niniejszego artykułu jest analiza koordynacji polityk fiskalnych państw członkowskich strefy euro oraz ich zagregowanego nastawienia z polityką pieniężną Europejskiego Banku Centralnego w dwóch okresach badawczych rozdzielonych najważniejszymi reformami. Analiza obejmuje lata 1999-2018. Ten przedział czasowy został podzielony na dwa podokresy: 1999-2010 i 2011-2018. Do analizy koordynacji nastawienia fiskalnego krajów strefy euro posłużono się indeksem restrykcyjności fiskalnej (FCI) i współczynnikiem korelacji. Zagregowane nastawienie polityk fiskalnych oraz polityki monetarnej, oszacowane za pomocą indeksu warunków pieniężnych (MCI), przedstawiono na mapie restrykcyjności (policy mix). Ponadto oszacowano związek indeksu policy mix (PMI) z luką produktową. Koordynacja narodowych polityk fiskalnych okazała się silniejsza w drugim analizowanym okresie. Niemniej jednak analiza koordynacji fiskalno-monetarnej nie pozwala na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Policy mix w pierwszym analizowanym okresie miała charakter antycykliczny, natomiast w drugim - procykliczny. Wciąż istnieje pilna potrzeba dalszej poprawy zarządzania gospodarczego w strefie euro. (abstrakt oryginalny)
EN
The importance of coordinating fiscal and monetary policy increased significantly after the financial crisis of 2007-2008. The achievement of coordinated actions, both in terms of national fiscal policies as well as in the fiscal and monetary area, was intended to support a number of reforms introduced from 2011. The aim of this study is to analyse the coordination of fiscal policies of the euro area Member States and their aggregate attitude with the European Central Bank monetary policy, in two research periods separated by the most important reforms. The scope of the analysis covers the years 1999-2018. The time interval is divided into two sub-periods: the first concerns the years 1999-2010 and the second 2011-2018. The Fiscal Condition Index (FCI) and the correlation coefficient are used to analyse the coordination of the fiscal stance of the euro area countries. The aggregated bias of fiscal policies and monetary policy, estimated using the Monetary Conditions Index (MCI), is presented in the policy mix map. In addition, the relationship between the Policy Mix Index (PMI) and the output gap is estimated. The coordination of national fiscal policies proved to be stronger in the second analysed period. Nevertheless, the analysis of fiscal and monetary coordination does not allow unequivocal conclusions to be drawn. The policy mix in the first analysed period was of a counter-cyclical nature, while in the second - procyclical. There is still an urgent need to further improve economic management in the euro area. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
149--165
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Adamowicz, E., Dudek, S., Pachucki, D., Walczyk, K. (2012). Synchronizacja wahań cyklicznych w strefie euro. Stan po kryzysie finansowym, [w:] K. Opolski, J. Górski (red.), Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego: 157-170.
 • Alesina, A., Blanchard, O., Gali, J., Giavazzi, F., Uhlig, H. (2001). Defining a Macroeconomic Framework for the Euro Area. London: CEPR.
 • Allard, C., Koeva Brooks, P., Bluedorn, J.C., Bornhorst, F., Christopherson, K., Ohnsorge, F., Poghosyan, T. (2013). Toward a Fiscal Union for the Euro Area. IMF.
 • Barczyk, R. (2012). Determinanty wewnętrznej koordynacji narzędzi fiskalnych i pieniężnych w polityce antycyklicznej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74(4): 149-161.
 • Barczyk, R., Lubiński, M. (2009). Dylematy stabilizowania koniunktury. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Bénassy-Quéré, A., Ragot, X., Wolff, G.B. (2016). Which fiscal union for the euro area? Bruegel Policy Contribution 5: 2-17.
 • Blanchard, O., Summers, L. (2017). Rethinking stabilization policy. Back to the future. Conference paper: Rethinking Macroeconomic Policy. Peterson Institute for International Economics: 1-25.
 • Bofinger P. (2003). The Stability and Growth Pact neglects the policy-mix between fiscal and monetary policy. Intereconomics 38: 4-7.
 • Corsetti, G., Dedola, L., Jarociński, M., Maćkowiak, B., Schmidt, S. (2016). Macroeconomic stabilization, monetary-fiscal interactions, and Europe's monetary union. ECB Working Paper: 1-29.
 • Corsetti, G., Higgins, M., Pesenti, P. (2016). Policies and institutions for managing the aggregate macroeconomic stance of the eurozone, [w:] R. Baldwin, F. Giavazzi (eds.). How to Fix Europe's Monetary Union. Views of Leading Economists. London: CEPR Press: 151-160.
 • Cyclical Adjustment of Budget Balances (Autumn 2018). European Commission, DG ECFIN Economic Forecasts.
 • De Bonis, V., Della Posta, P. (2009). Strategic interactions among Central Bank and national fiscal authorities in a monetary union subject to asymmetric country shocks. Open Economies Review 20(2): 241-263.
 • De Grauwe, P., Yuemei, J. (2016). How to reboot the eurozone and ensure its long-term survival, [w:] R. Baldwin, F. Giavazzi, (eds.), How to Fix Europe's Monetary Union. Views of Leading Economists. London: CEPR Press: 137-150.
 • Ericsson, N., Jansen, E., Kerbeshian, N., Nymoen, R. (1998). Interpreting a Monetary Conditions Index in economic policy. Conference Papers: Bank for International Settlements 6: 237-254.
 • Hein, E., Truger, A. (2014). Fiscal policy and rebalancing in the euro area: a critique of the German debt brake from a Post-Keynesian perspective. Panoeconomicus 61(1): 21-38.
 • Heller, J., Kotliński, K. (2012). Finanse publiczne w krajach UE-15 a uczestnictwo w strefie euro. Studia Europejskie 2: 227-241.
 • Hnatyszyn-Dzikowska, A. (2009). Realizacja stabilizacyjnej funkcji państwa w warunkach europejskiej integracji gospodarczej. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.
 • Kot, A. (2003). Metody kwantyfikacji restrykcyjności monetarnej, fiskalnej oraz policy mix w krajach akcesyjnych. Bank i Kredyt 34(6): 20-28.
 • Kotliński, K., Warżała, R. (2013). Synchronizacja cykli koniunkturalnych jako kryterium członkostwa w strefie euro. Ekonomia 34: 49-64.
 • Kucharski, L. (2012). Polityka pieniężna a bezrobocie równowagi w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 268: 217-230.
 • Levy, M.D. (2001). Don't mix monetary and fiscal policy: why we returned to an old, flawed framework. Cato Journal 21(2): 277-283.
 • Marszałek, P. (2009). Koordynacja polityki pieniężnej i polityki fiskalnej jako przesłanka stabilności poziomu cen. Warszawa: PWN.
 • Orphanides, A. (2017). The fiscal-monetary policy mix in the euro area: challenges at the zero lower bound. Directorate-General for Economic and Financial Affairs, European Commission, Discussion Paper 060.
 • Owsiak, S. (2012). O instytucjonalnych przesłankach trudności w koordynacji polityki monetarnej z polityką fiskalną. Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 12: 47-62.
 • Pissarides, Ch. (2016). Rebooting Europe: closer fiscal cooperation needed, [w:] R. Baldwin, F. Giavazzi (eds.), How to Fix Europe's Monetary Union: Views of Leading Economists. London: CEPR Press: 133-136.
 • Polański, Z. (2014). Polityka pieniężna i rynki finansowe, [w:] P. Albiński (red.), Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Pronobis, M. (2013). Czy Europejski Bank Centralny uratuje strefę euro? Analiza Natolin 9(68).
 • Próchnicki, L. (2011). Polityka monetarna Polski w świetle bezpośredniego celu inflacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 22: 91-115.
 • Skrzypczyńska, J. (2012). Koordynacja polityki fiskalnej i pieniężnej strefy euro w obliczu kryzysu finansowego. Rocznik Integracji Europejskiej 6: 289-299.
 • Święcicki, I., Michałek, J.J. (2014). Przyczyny trudności koordynacji polityki fiskalnej i pieniężnej w Unii Gospodarczej i Walutowej. Ekonomia 39: 147-182.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568955

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.