PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 47 (1) Współczesne poszukiwania w pedagogice : teoria - badania - praktyka w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej i szeroko rozumianych nauk o wychowaniu | 37--52
Tytuł artykułu

Trening krytycznego myślenia jako metoda pracy wychowawczo-profilaktycznej z uczniem w szkole

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Critical Thinking Training as a Method of Educational and Preventive Work with a Student at School
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Profilaktyczno-wychowawczym celem treningu krytycznego myślenia było, wyposażenie uczniów w umiejętność stosowania strategii rozwiązywania problemów w oparciu o zasady krytycznego myślenia. Trening wymaga stosowania określonych procedur i ćwiczeń. Dotyczą one głównie uruchomienia procesów wnioskowania, rozpoznawania założeń, dedukcji, interpretacji oraz argumentacji. Zajęcia podzielić można na dwie części: grupową i indywidualną. Pilotażowy program krytycznego myślenia obejmował uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej. Dobór tez do zajęć wynikał z podstawowego programu krytycznego myślenia, bieżących potrzeb wychowawczych oraz odpowiadał celom zawartym w Programie Profilaktyczno- Wychowawczym szkoły. Wydaje się, że włączenie treningów krytycznego myślenia do praktyki pedagogicznej może stanowić punkt wyjścia dla rozwiązania wielu problemów wychowawczych oraz podstawę budowania programów profilaktycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Preventive and educational purpose of critical thinking training was to equip students with ability to apply problem-solving strategies based on critical thinking principles. Training requires specific procedures and exercises. These procedures and exercises concern on the launching of inference processes, recognition of assumptions, deductions, interpretations and arguments. Classes can be divided into two parts: group and individual. The pilot critical thinking program covered students from grades 4 to 8 of primary school. The choice of theses for classes resulted from the basic critical thinking program, current upbringing needs and corresponded to the objectives contained in the School's Preventive and Educational Program. It seems that the inclusion of critical thinking trainings in pedagogical practice can be a starting point for solving many educational problems. (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • [1] Ennis R. H. (1969), Logic in teaching. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • [2] Ennis R.H. (1985), Goals for Critical Thinking Curriculum, [w:] Developing Minds: A Resource Book for Teaching Thinking, ed. by A.L. Costa, Association for Supervision and Curriculum Development: Alexandria.
 • [3] Gańczarczyk A. (1994), Orientacje życiowe młodzieży w warunkach transformacji ustroju, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego: Katowice.
 • [4] Gaś Z. B. (2000). Psychoprofilaktyka: procedury konstruowania programów wczesnej interwencji, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • [5] Kofta G. Sędek M., (1993), Wyuczona bezradność: podejscie informacyjne (w:) M. Kofta (red.), Psychologia aktywności: zaangażowanie, sprawstwo, bezradność, Wydawnictwo Nakom: Poznań.
 • [6] Kołodziejczyk J., Podstawy działań profilaktycznych (w:) Porzak R., red. (2019), Profilaktyka w szkole. Stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce, Fundacja "Masz Szansę", Lublin.
 • [7] Sędek G., (1995), Bezradność intelektualna w szkole, Instytut Psychologii PAN, Warszawa.
 • [8] Watson G., Glaser, E.M. (1991). Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal Manual. Psychological Corporation: London.
 • [9] Gerding-Salas C., Teaching translation: problems and solutions, Translation Journal, no. 4(3), 2000, s. 1-11.
 • [10] Gile D., Integrated Problem and Decision Reporting as a translator training tool, JoSTrans, The Journal of Specialised Translation, nr 2, 2004, s. 2-20.
 • [11] Jagodzinski, P., & Wolski, R., Assessment of Application Technology of Natural User Interfaces in The Creation of a Virtual Chemical Laboratory. Journal of Science Education and Technology, (2015), 24(1), 16-28.
 • [12] Kostopoulou G., The Role of Coherence in Text Approaching and Comprehension: Applications in Translation Didactics, Meta: Translators' Journal, 52 (1), (2007), s. 146-155.
 • [13] Salamucha A., Pojęcie profilaktyki (analiza semiotyczna), Roczniki Pedagogiczne, (2017), 8(4), 7-48.
 • [14] Sędek G., Kofta M., When Cognitive Exertion Doesnot Yield Cognitive Gain: Toward an Informational Explanation of Learned Helplessness, "Journal of Personality and Social Psychology", (1990), s. 43-58.
 • [15] Świątek B., Możliwości rozbudzania krytycznego myślenia w edukacji wczesnoszkolnej, WSZiP: Wałbrzych, Zeszyty pedagogiczno-metodyczne, nr 44 (5), (2017), s. 39 - 151.
 • [16] Wieczorek K., Ocena Argumentów w kontekście nauczania krytycznego myślenia, Studia semiotyczne, t. XXXII, nr 1 (2018), s. 83-106.
 • [17] Wróblewski J., Sensitizing learners to multiple equivalence, (w:) Teaching Translation and Interpreting: Challenges and Practices, Ł. Bogucki (ed), Cambridge, Cambridge Scholars, (2010), s. 51-68.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568995

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.