PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 16 Rywalizacja czy współpraca? Ku nowym paradygmatom ładu międzynarodowego | 11--21
Tytuł artykułu

Power Ratio in the Contemporary World: Consolidating Resources on the Account of Rivalry Diminshing

Autorzy
Warianty tytułu
Racja siły we współczesnym świecie - konsolidacja zasobów na rzecz zmniejszenia rywalizacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Treść tego studium uzasadniona jest procesami, zjawiskami, trendami charakteryzującymi zglobalizowany świat oraz obecnymi problemami globalnymi, które rosnąc, zwiększają napięcia między państwami, społeczeństwami na poziomie regionalnym czy też szerzej - międzynarodowym. Jednym z głównych celów tego studium jest analiza i określenie wywołujących te napięcia przyczyn politycznych. Teoretyczną podstawą badań są pojęcia i teorie polityczne zmieniające proporcje pokojowego i konfliktowego podejścia do stosunków pomiędzy państwami a społeczeństwami. Wśród naukowców przeważa konfliktowe podejście do polityki. Z tego punktu widzenia to siła ustanawia prawa, a rozwiązanie konfliktu osiąga się przez pokonanie wroga. Podejście pokojowe oparte jest na stanowisku, że siła powinna pozostawać w rezerwie jako ostatnia racja, a rozwiązanie konfliktu osiąga się drogą porozumienia lub poprzez orzeczenia trybunału sprawiedliwości i uczciwe procedury. W zakończeniu autorka wskazuje na potrzebę rzeczywistej współpracy międzynarodowej drogą przyjęcia strategii przetrwania we współczesnym świecie. (abstrakt oryginalny)
EN
The reality of this study is multilaterally justified by the processes / phenomena / trends characteristic of the globalized world, by the presence of global problems that increase and multiply tensions between states, human communities at regional and international level. Their analysis and determination of the political causes that generate them - is one of the main objectives of the study. The theoretical basis of research is the concepts and political theories that resize the peaceful and conflicting approach of relations between states, between human communities. The conflicting approach of politics advances persuasion on the scholars' agenda. From this perspective, force establishes rights, and conflict resolution is accomplished by defeating the other, the enemy. The peaceful, edifying approach of politics is based on the statement that the force must be kept in reserve, as the last ratio, as a last and disagreeable reason, and the settlement of conflicts is done through agreements, courts of justice and fair procedures. In conclusion, the author argues the need to substantiate international cooperation by applying the strategies of survival of the contemporary world. (original abstract)
Twórcy
 • Institute of International Relations of Moldova
Bibliografia
 • Almond G.A., 1956, Comparative Political System, in: Journal of Politics, Vol. 18, No. 3: 391-409.
 • Aron R., 1972, Qu'est-ce que une theorie des relations internationales?, in: R. Aron, Etudes politiques, Paris: Gallimard: 93-134.
 • Ashley R., 1984, The Poverty of neorealism, International Organization, No. 38(2): 225-286.
 • Deutsch K.M. , 1978, The Analysis of International Relations, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Easton D., 1965, A Frame-Work for Political Analysis, Englewood Cliffs: Prentice-Hall .
 • Hassner P., 1997, Violence and Peace: From the Atlantic Bomb to Ethnic Cleansing, Budapest - New York: Central European University Press.
 • Kennedy P., 2011, Ascensiunea şi decăderea marilor puteri. Transformări economice şi conflicte militare din 1500 până în 2000, Ursu L., Moldovanu T., Dos L., Lupu R. (trans.), Iaşi: Polirom.
 • Krasner S. et al, 1983, International Regimes, Ithaca NY: Cornell University Press.
 • Mearsheimer J., 2014,Tragedy of Great Power Politics, New York: W.W. Norton & Company.
 • Morgenthau H., 2007, Politica între naţiuni. Lupta pentru putere şi lupta pentru pace, Iaşi: Polirom.
 • Nye J., 2005, Soft Power: the Means to Succesin World Politics, New York: Public Affairs.
 • Negrescu V., 2016, Politicile de cooperare pentru dezvoltare şi politici publice, Bucureşti: Tritonic.
 • Petit M., 1999, L'Europe interculturelle Mythe ou realite?, Paris.
 • Roşca L., 2017, The Dialectic Unity between Internal and External Politics of the Republic of Moldova, in: V. Simileanu, Ş. Purice, L. Roşca, L. Melnychuc (eds.), Trilaterala România - Ucraina - Moldova: diplomaţie şi bună guvernare, coordonatori: V. Simileanu, Ş. Purice, L. Roşca, L. Melnychuc, Bucureşti: Editura Top Form, www.geopoliticamagazine [accessed: 1.03.2018].
 • Aчкаcoва B.A., Гутopoва B.A. (peд.), 2008, Миpoвая пoлитика и мeждунаpoдныe oтнoшeния. Пoлитoлoгия. Учeбник, М. Bыcшee oбpазoваниe, Мocква: Юpайт, 571-590.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569059

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.