PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 47 (1) Współczesne poszukiwania w pedagogice : teoria - badania - praktyka w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej i szeroko rozumianych nauk o wychowaniu | 87--105
Tytuł artykułu

"Od natury do partytury". Znaczenie doświadczeń poznawczych dziecka w inspirowaniu aktywności muzyczno-ruchowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
"From the Nature to the Music Score". The Meaning of the Child's Cognitive Experiences in the Inspiration of the Music and Kinesthetic Actvities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule ukazano uproszczony schemat edukacyjnych działań, (wynikających z koncepcji pracy przedszkola "Razem z dzieckiem", opracowanej przez autorkę, na podstawie wniosków z badań własnych) na rzecz inspirowania aktywności muzyczno-ruchowej dziecka. Opisane w artykule rozwiązania praktyczne dotyczą wykorzystywania doświadczeń poznawczych dzieci, gromadzonych w procesie poznawania otaczającej rzeczywistości, szczególnie przyrodniczej, jako bogatego źródła pozyskiwania spostrzeżeń, niezbędnych w budowaniu schematów poznawczych, na których bazuje dziecko w procesie różnorodnych form ekspresji, w tym improwizacji muzyczno- ruchowej. Ponadto przedstawiono wnioski z bieżących badań własnych, ukazujące analizę prezentowanych przez dzieci sposobów interpretacji ruchu i reagowania na elementy muzyki, będące podstawą oceny efektywności realizowanej strategii programowej wraz ze wskazaniem indywidualnej wartości w zakresie rozwoju osobistego dziecka oraz wartości edukacji przedszkolnej w tym procesie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article shows a simplified scheme of educational activities (resulting from the concept of the kindergarten work "Together with the child", developed by the author, based on the conclusions of own research) to inspire the child's musical and motor activity. The practical solutions described in the article relate to the use of children's cognitive experiences accumulated in the process of learning about the surrounding reality, especially nature, as a rich source of obtaining insights necessary to build cognitive patterns on which the child bases in the process of various forms of expression, including musical and movement improvisation. In addition, conclusions from the current own research were presented, showing the analysis of children's ways of interpreting movement and responding to elements of music, which are the basis for assessing the effectiveness of the implemented program strategy together with an indication of individual value in terms of child's personal development and the value of pre-school education in this process. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
Bibliografia
 • [1] Birch A., Malim A., Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, Warszawa 1999.
 • [2] Brzezińska A., Wczesna edukacja a rozwój dziecka, [w:] A. I. Brzezińska (red.), Rozwój i wychowanie dziecka: rodzina, przedszkole, szkoła, zabawa, nauka, Poznań 2013.
 • [3] Crump Taggart C., Rozwijanie zdolności muzycznych poprzez ruch, [w] E. Zwolińska (red): Sposoby kierowania rozwojem muzycznym dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Bydgoszcz 1997.
 • [4] Danel-Bobrzyk H., Muzyka inspiracją działań twórczych dziecka, [w:] B. Dymara (red.), Dziecko w świecie sztuki, Kraków 1996.
 • [5] Fontana D., Psychologia dla nauczycieli, Poznań 1998.
 • [6] Gloton R., Clero C., Twórcza aktywność dziecka, Warszawa 1985.
 • [7] Gordon E.E., Sekwencje uczenia się w muzyce, umiejętności, zawartość i motywy. Teoria uczenia się muzyki, Bydgoszcz 1999.
 • [8] Gordon E.E., Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci. Teoria i wskazówki praktyczne, Kraków 1997.
 • [9] Kielar-Turska M., Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, Warszawa 1992.
 • [10] Kwiatowska M, (red), Podstawy pedagogiki przedszkolnej, Warszawa 1988.
 • [11] Lipska E., Przychodzińska M., Muzyka w nauczaniu początkowym - metodyka, Warszawa 1991.
 • [12] Ławrowska R., Muzyka i ruch, Warszawa 1991.
 • [13] Ławrowska R., Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej, Kraków 2003.
 • [14] Malko D., Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu, Warszawa 1988.
 • [15] Matczak A., Zarys psychologii rozwoju, Warszawa 2003.
 • [16] Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995.
 • [17] Oleszko T.; Aktywność muzyczna dziecka a somatognozja, [w:] B. Grzeszkiewicz (red.), Współczesność i przyszłość edukacji elementarnej, Szczecin 2006.
 • [18] Oleszko T., Rozwój kompetencji muzycznych jako wartość i efekt strategii wspierania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; [w:] T. Parczewska (red.) Prima Educatione; vol.II; Lublin 2018.
 • [19] Oleszko T., Sposoby inspirowania twórczej aktywności ruchowej dziecka przez muzykę, [w:] E. Zwolińska (red.), Twórcze aspekty edukacji, Bydgoszcz 2007.
 • [20] Oleszko T., Uzdolnienia, zainteresowania i umiejętności muzyczne dzieci kończących edukację przedszkolną (studium porównawcze), (nie publikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem S. Guz, UMCS, Lublin 1999).
 • [21] Podolska B., Z muzyką w przedszkolu, Warszawa 1988.
 • [22] Przychodzińska-Kaciczak M., Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje - współczesność. Warszawa 1987.
 • [23] Sherborne W., Ruch rozwijający dla dzieci, Warszawa 1997.
 • [24] Suświłło M., Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej, Olsztyn 2001.
 • [25] Śniechowski J., Technika tańca klasycznego dla amatorów - poradnik metodyczny, Lublin 1991.
 • [26] Vasta R., Haith M.M., Miller S.A., Psychologia dziecka, Warszawa 1995.
 • [27] Zwiernik J., Alternatywa w edukacji przedszkolnej, Wrocław 1996.
 • [28] Gniewkowski W., Gimnastyka twórcza R. Labana, "Wychowanie w Przedszkolu", nr 5/1985.
 • [29] Kielar-Turska M., Zmiany rozwojowe w okresie dzieciństwa, "Wychowanie w Przedszkolu", nr 3/2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569161

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.