PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 47 (1) Współczesne poszukiwania w pedagogice : teoria - badania - praktyka w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej i szeroko rozumianych nauk o wychowaniu | 107--120
Tytuł artykułu

Naturalne prawo dziecka do samostanowienia w świetle Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Natural Child's Law to Self-determination in the Light of International Convention on the Rights of the Child
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Międzynarodowy akt prawny, jakim jest Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona jednomyślnie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada1989 roku, to Katalog (zbiór) praw wszystkich dzieci na całym świecie. Dlatego też nazywana jest Światową Konstytucją Praw Dziecka. Ten system ochrony praw dziecka wydaje się być prawie doskonały. Ale, na pytanie, czy w Polsce przestrzegane jest naturalne prawo dziecka do samostanowienia, czy przestrzegane są prawa i wolności osobiste, odpowiadamy, że niestety zaniedbania w tym zakresie są faktem. Istotnym problemem jest np. idea przemiennej opieki rodziców nad dzieckiem po rozwodzie, kwestia jawności adopcji, prawo dziecka do wypowiadania się w sprawach jego dotyczących, prawo do kontaktów osobistych z bliskimi osobami za granicą, tajemnica korespondencji, "upodmiotowiania ucznia" i prawo do życia bez przemocy. To tylko niektóre problemy wymagające nowych rozwiązań. Dlatego niezbędna jest edukacja całego społeczeństwa na temat naturalnego prawa dziecka do samostanowienia: do tożsamości, wolności wyrażania poglądów, religii, prywatności, godności i szacunku oraz innych praw i wolności osobistych. To są zadania Terenowych Komitetów Ochrony Praw Dziecka. Mogą o to zabiegać jedynie ludzie głęboko rozumiejący potrzebę wcielania w życie postanowień Konwencji o Prawach Dziecka. (abstrakt oryginalny)
EN
The international legal act, which is the Convention on the Rights of the Child, adopted unanimously by the General Assembly of the United Nations on November 20, 1989, is a Catalog (collection) of the rights of all children around the world. That is why it is called the World Constitution for Children's Rights. This system of protecting children's rights seems to be almost perfect. But the question is whether the child's natural right to self-determination is respected in Poland, whether its personal rights and freedoms are respected, we reply that, unfortunately, neglect in this aspect is a fact. An important problem is, for example, the idea of alternate parental care over a child after divorce, the issue of open adoption, the child's right to speak on matters concerning him or her, the right to personal contact with loved ones abroad, the secret of correspondence, "empowering of a student" and the right to live without violence. These are just some of the problems that require new solutions. That is why it is necessary to educate the whole society about the child's natural right to self-determination: identity, freedom of expression, religion, privacy, dignity and respect, as well as other personal rights and freedoms. These are the tasks of Local Committees for the Protection of Children's Rights. Only people deeply understanding the need to implement the resolutions of the Convention on the Rights of the Child can do so. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębioroczości z siedzibą w Wałbrzychu
Bibliografia
 • [1] Czyż E., Przestrzeganie praw dziecka w Polsce, [w:] SOS-Dziecko! Zeszyt IV, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Warszawa 1992.
 • [2] Czyż E., (red.), Dziecko i jego prawa, MEN, Biblioteka Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Warszawa 1992.
 • [3] Czyż E., (red.), Materiały informacyjne KOPDz, Zeszyt IV, Warszawa 1992.
 • [4] Korczak J., Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Dzieła. Tom 7, Warszawa 1993.
 • [5] Korczak J., Jak kochać dziecko, wybór pism, t. 3, Warszawa 1993.
 • [6] Marczak K., (red.) Moje prawa i moje obowiązki, O Konwencji Praw Dziecka z dziećmi, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Okna, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2003.
 • [7] Mortkowicz-Olczakowa H., Janusz Korczak, Wydawnictwo J. Mortkowicz, Kraków 1949.
 • [8] Okoń W., Słownik Pedagogiczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa1984.
 • [9] Okoń W., Nowy Słownik Pedagogiczny, Wydawnictwo "Żak", Warszawa 1998.
 • [10] Puślecki W., Pełnomocność ucznia, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2002.
 • [11] Puślecki W., (red.), Kształcenie wczesnoszkolne na przestrzeni tysiącleci, Oficyna Wydawniczo - Poligraficzna "Adam", Warszawa 2000.
 • [12] Szkudlarek T., Śliwierski B., Wyzwanie pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1992.
 • [13] Szymańczak M., Od prawa do życia do prawa do samostanowienia, [w:] Dziecko i jego prawa, Praca zbiorowa pod red. Ewy Czyż, MEN, Warszawa 1992.
 • [14] Śliwerski B., Klinika szkolnej demokracji, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1996.
 • [15] Kopczyńska-Sikorska J., O Januszu Korczaku w 85 rocznicę założenia w Warszawie "Domu Sierot" [w:] "Wychowanie w przedszkolu", nr 2/1998.
 • [16] Lewin A., Czy dziecko ma prawa, "Biuletyn Polskiego Komitetu Korczakowskiego", nr 25/1990.
 • [17] [http://www.bp.pila.pl/wp-content/uploads/2012/06/Korczak-4.pdf] - 12.08.2019.
 • [18] [http://www.publikacje.edu.pl/pdf/9265.pdf] - 15.08.2019.
 • [19] [https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_%C5%81opatkowa] - 04.08.2019.
 • [20] [https://brpd.gov.pl/aktualnosci/wspomnienie-dr-marii-lopatkowej] - 12.08.2019.
 • [21] [http://lubimyczytac.pl/autor/48108/maria-lopatkowa] - 12.08.2019.
 • [22] Moje prawa czyli Konwencja o Prawach Dzieci dla dzieci, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Warszawa 1994.
 • [23] Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, MEN, Warszawa, 1989.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569167

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.