PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 103 | nr 159 | 81--98
Tytuł artykułu

Definiowanie tworzenia wartości w raporcie zintegrowanym według Założeń koncepcyjnych IIRC - analiza krytyczna

Warianty tytułu
Defining Value Creation in the Integrated Report According to the International Framework - a Critical Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wykazanie dyskusyjności definiowania podstawowych pojęć dotyczących tworzenia wartości, zawartych w Założeniach koncepcyjnych IIRC, oraz konsekwencji z tym związanych. Autorka dokonuje analizy pojęć zawartych w założeniach oraz objaśnień, które znajdują się w dokumencie dodatkowym Value Creation. Background Paper for . Autorka identyfikuje trzy główne problemy związane z fundamentem koncepcyjnym: sposób definiowania pojęć związanych z tworzeniem wartości, sposób wskazania metod pomiaru tworzenia wartości oraz kwestię operacjonalizacji całej koncepcji przez raportujące podmioty. Zdaniem autorki, na obecnym wczesnym etapie rozwoju, dokumenty wydane przez IIRC stanowią raczej zbiór postulatów na temat raportowania o tworzeniu wartości niż spójne ramy koncepcyjne. W związku z tym nie powinny pretendować do miana jednolitych wytycznych teoretycznych, jakimi są np. Założenia koncepcyjne MSSF. Oryginalność artykułu przejawia się w zastosowaniu reguł definiowania opisywanych w literaturze z zakresu logiki do badania konstrukcji pojęć zaproponowanych przez IIRC, by w ten sposób wykazać występujące w nich błędy i sprzeczności. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to demonstrate the controversy in defining the basic concepts of value creation comprised in the IIRC Guidelines and the consequences associated with it. The author analyses the concepts contained in the International Framework and explanations that can be found in the addition-al document Value Creation. Background Paper for . The author identifies three main problems related to the fundamental concepts: the way of defining notions related to value creation, the way of identifying the methods of measuring value creation and the issue of operationalization of the entire concept by reporting entities. According to the author, at the current early stage of development, the documents issued by the IIRC constitute rather a set of postulates on the reporting of value creation than a coherent conceptual framework. Therefore, they should not pretend to be homogeneous theoretical guidelines, such as, for example, the IFRS Conceptual Framework. The originality of the article manifests itself in the application of the rules of defining described in the bibliography in the field of logic to studying the construction of concepts proposed by IIRC, in order to demonstrate the errors and contradictions in them. (original abstract)
Rocznik
Tom
103
Numer
Strony
81--98
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Ajdukiewicz K. (1975), Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa.
 • Blackburn S. (1997), Oksfordzki słownik filozoficzny, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Bonham M., Curtis M., Davies M., Dekker P., Denton T., Moore R., Richards H., Wilkinson-Riddle G., Wilson A. (2005), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.
 • Bourguignon A. (2005), Management accounting and value creation: the profit and loss of reification, "Critical Perspectives on Accounting", 16 (4), s. 353-389.
 • Christensen J. (2010), Conceptual Frameworks of Accounting from an Information Perspective, "Accounting and Business Research", 40 (3), s. 287-299.
 • Dumay J., Bernardi C., Guthrie J., La Torre M. (2017), Barriers to implementing the International Integrated Reporting Framework: A contemporary academic perspective, "Meditari Accountancy Research", 25 (4), s. 461-480.
 • Dumay J., Dai T. (2017), Integrated thinking as a cultural control?, "Meditari Accountancy Research", 25 (4), s. 574-604.
 • Eccles R.G., Krzus M.P. (2010), One Report. Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
 • Górka H. (2007), O pszczelarzach, chemikach i błądzących logikach - błędy logiczne w wypowiedziach i definicjach, "Semina Scientiarum", 6, s. 97-116.
 • Haller A. (2016), Value Creation: a Core Concept of Integrated Reporting [w:] C. Mio (ed.), Integrated Reporting. A New Accounting Disclosure, Palgrave Macmillan, London.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości¸ Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Humphrey Ch., O'Dwyer B., Unerman J. (2014), The Rise of Integrated Reporting: Understanding Attempts to Institutionalize a New Reporting Model, Seminar at University of Bergamo, October.
 • Jevons W.S. (1922), Logika, przeł. Cz. Znamierowski, wydanie II poprawione, Wyd. Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa.
 • Karmańska A. (2007), Wartość ekonomiczna a paradygmat metody bilansowej (artykuł dyskusyjny), "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 38 (94), s. 121-137.
 • Karmańska A. (2009), Problem wartości ekonomicznej w kontekście systemu informacyjnego rachunkowości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 53 (109), s. 71-88.
 • Karmańska A. (2014), The imperative of sustainable growth and reporting integration. The fourth era in the corporate reporting development, "Copernican Journal of Finance & Accounting", 3 (2), s. 49-66.
 • Kobiela-Pionnier K. (2018), Od interesariusza do inwestora - ewolucja pojęcia głównego użytkownika raportu zintegrowanego według wytycznych IIRC i jego znaczenie dla globalnej akceptacji koncepcji <IR>, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 98 (154), s. 123-145.
 • Kwiecień M. (2016), Sprawozdanie zintegrowane - innowacja paradygmatów rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 87 (143), s. 67-88.
 • Marcinkowska M. (2011), Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", 37, s. 855-870.
 • Marciszewski W. (red.) (1970), Mała encyklopedia logiki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Nawrot O. (2012), Wprowadzenie do logiki dla prawników, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Perego P., Kennedy S., Whiteman G. (2016), A lot of icing but little cake? Taking integrated reporting forward, "Journal of Cleaner Production", 136, s. 53-64.
 • Samelak J. (2013), Ramy koncepcyjne zintegrowanego sprawozdania jako formy raportowania CSR, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 314, s. 159-160.
 • Schweitzer M. (2001), Ambiwalencja teorii rachunkowości; wartość dla akcjonariusza czy wartość dla interesariusza, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 6 (62), s. 151-170.
 • Szychta A. (2010), Współczesne kierunki zainteresowania teorii rachunkowości finansowej w świetle zarysu jej rozwoju, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 56 (112), s. 245-265.
 • Szychta A. (2013), Podejścia do badań naukowych w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 71 (127), s. 243-259.
 • Widła T., Zenkiewicz D. (2005), Logika, C.H. Beck, Warszawa.
 • Wojciechowska R. (2017), Ekonomia odkrycia naukowego. Analiza krytyczna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • EY (2014), Integrated Reporting. Elevating Value, https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-in-tegrated-reporting-elevating-value-history/$FILE/EY-integrated-reporting-elevating-value-history.pdf (dostęp 06.03.2019).
 • IFAC (2018), Long Term Value Creation Through Integrated Reporting. Questions and Answers for Professional Accountancy Organizations (PAOs), https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-IR-QA-February-2018.pdf (dostęp 26.03.2019).
 • IIRC (2013), The International <IR> Framework.
 • IIRC, EY (2013), Value Creation. Background Paper for <IR>, http://integratedreporting.org/wp-con-tent/uploads/2013/08/Background-Paper-Value-Creation.pdf (dostęp 04.03.2019).
 • IIRC, IFAC (2017), Creating Value. CFO Leadership in <IR>, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2017/09/1440_IR_CreatingValue_IIRC.pdf (dostęp 06.03.2019.03.06).
 • IoD SA (2009), The King Code of Governance for South Africa 2009, Institute of Directors in Southern Africa, https://cdn.ymaws.com/www.iodsa.co.za/resource/resmgr/king_iii/King_Report_on_Governance_fo.pdf (dostęp 12.03.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569293

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.