PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 103 | nr 159 | 99--118
Tytuł artykułu

Raportowanie wskaźników finansowych przez spółki publiczne

Warianty tytułu
Reporting of Financial Ratios by (Polish) Public Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest efektem oryginalnego badania empirycznego i uzupełnia lukę poznawczą, gdyż w dotychczasowych badaniach nad raportowaniem wskaźników finansowych nie dokonywano porównań pomiędzy różnymi typami komunikatów. Celem artykułu jest ustalenie i porównanie zakresu dobrowolnych ujawnień wskaźników finansowych w różnych komunikatach spółek publicznych wchodzących w skład indeksu WIG20. Badanie polegało na analizie zawartości komunikatów umieszczanych przez spółki na stronach internetowych, takich jak sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, raport audytora, list prezesa do akcjonariuszy, prezentacja wyników dla inwestorów, arkusz kalkulacyjny z danymi finansowymi oraz dane publikowane bezpośrednio na stronie internetowej. Łącznie zbadano 106 komunikatów. Wykorzystano metodę analizy treści, analizy opisowej, analizy porównawczej i metodę indukcji. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że wybrane wskaźniki finansowe (z łącznej liczby 22 raportowanych wskaźników w badanej populacji) są prezentowane w różnych komunikatach, przy czym spółki dokonują odmiennych wyborów odnośnie rodzaju wskaźników, miejsca publikacji i stosowanych formuł obliczeniowych. Największą popularnością cieszyły się wskaźniki oparte na mierniku EBITDA, co jest zaskakujące. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is the result of an original empirical study and complements the cognitive gap in existing studies on the reporting of financial indicators - no comparisons have been made so far between different types of messages. The purpose of the article is to identify and compare the scope of voluntary disclosures of financial ratios in the announcements of public companies included in the WIG20 index. The study includes the analysis the content of messages posted by companies on websites, such as financial statements, annual report, auditor's report, letter of the president to shareholders, presentation of results for investors, spreadsheet with financial data and data published directly on the website. In total, 106 messages were examined. Content analysis, descriptive and comparative analysis, and the induction method were used. As a result of the conducted research, it was found that selected financial indicators (out of a total of 22 reported indicators in the surveyed population) are presented in various messages, while companies make different choices regarding the type of indicators, place of publication and calculation formulas used. The EBITDA-based ratios were the most popular, which is a surprising finding. (original abstract)
Rocznik
Tom
103
Numer
Strony
99--118
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Andrzejewski M., Maślanka T., Mazur-Maślanka I. (2016), International Financial Reporting Standards (IFRS) and an issue of comparability of assessments of financial standing of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange made by the auditors in the reports on the audit of the financial statements, Proceedings of the 4th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, September 30, Prague.
 • Bednarski L. (2007), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Dudycz T. (2011), Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław.
 • Gabrusewicz W. (2014), Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa.
 • Gołębiowski G., Grycuk A., Tłaczała A., Wiśniewski P. (2014), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Frąckowiak W. (red.) (2011), Raport roczny spółki publicznej, Instytut Rachunkowości i Podatków, Warszawa.
 • Jack L., Davison J., Craig R. (eds.) (2013), The Routledge Companion to Accounting Communication, Routledge, London.
 • Jerzemowska M. (2013), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Krasodomska J. (2013), Kluczowe wskaźniki efektywności w praktyce spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 73 (129), s. 75-87; DOI: 10.5604/16414381.1075508.
 • Lee T.A. (1982), Chambers and accounting communication, "Abacus", vol. 18 (2), s. 152-165.
 • Masztalerz M. (2016), Kreatywna sprawozdawczość 2.0 - czyli o zarządzaniu wrażeniem w raportach, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", 152, s. 41-51.
 • Masztalerz M. (2018), Komunikacja w rachunkowości - aspekty językowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Michalak J. (2017), Wskaźniki finansowe i niefinansowe w raportach strategicznych spółek z Wielkiej Brytanii - analiza z perspektywy oceny spółek przez inwestorów odpowiedzialnych społecznie, "Acta Universitas Lodziensis. Folia Oeconomica", 1 (327), s. 59-73; DOI: 10.18778/0208-6018.327.04.
 • Nowak E. (2017), Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skoczylas W., Waśniewski P. (2014), Wskaźniki finansowe w raporcie z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", 69, s. 243-252.
 • Walińska E. (2015), Współczesny model sprawozdania finansowego i jego krytyka, [w:] E. Walińska, B. Bek-Gaik, J. Gad, B. Rymkiewicz, Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9-32.
 • Waśniewski T., Skoczylas W. (2004), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Wędzki D. (2015), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569299

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.