PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 103 | nr 159 | 135--150
Tytuł artykułu

Struktura własnościowa przedsiębiorstw a księgowe kształtowanie wyniku finansowego

Autorzy
Warianty tytułu
Ownership Structure of a Company and Accounting Earnings Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie związku między strukturą własnościową przedsiębiorstw, w tym koncentracją własności, udziałami menedżerskimi oraz występowaniem inwestorów instytucjonalnych a procesami księgowego kształtowania wyniku finansowego, prowadzącymi do wzrostu wyniku finansowego. W artykule modelowano w pierwszej kolejności uznaniowe zmiany niepieniężnych składników kapitału pracującego netto, a następnie zbudowano model zależności między tymi zmianami a elementami struktury własnościowej przedsiębiorstwa oraz zmiennymi kontrolnymi, wyznaczając funkcję regresji metodą najmniejszych kwadratów. Wykazano, że istnieje ujemna korelacja między stopniem koncentracji własności a rachunkowym kształtowaniem wyniku finansowego w górę. Nie wykazano związku między relatywnymi rozmiarami udziałów menedżerskich we własności a rachunkowym kształtowaniem wyniku finansowego. Wykazano, że obecność inwestorów instytucjonalnych obniża rozmiary księgowego kształtowania wyniku finansowego w górę. Nie potwierdzono, aby udział Skarbu Państwa we własności spółek wpływał na procesy kształtowania księgowego wyniku finansowego. Również nie stwierdzono, aby księgowe kształtowanie wyniku finansowego miało związek z raportowaniem małych zysków oraz małych przyrostów zysków. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of our study is to investigate whether the ownership structure of a company, including ownership concentration, managerial ownership and the presence of institutional investors, affects accrual earnings management practices. We first modelled discretionary accruals using the modified approach of Jones (1991), and then we built the model describing the relationship between discretionary accruals and elements of ownership structure of companies and control variables, determining regression using the least square method. We provided evidence of negative dependence between the magnitude of accrual earnings management and shareholder concentration. We do not corroborate the relationship between accrual earnings management and managerial ownership. The presence of institutional investors reduces the magnitude of accrual earnings management. We do not provide evidence that the presence of State Treasury affects accrual earnings management. We do not confirm that accrual earnings management is used for meeting or beating earnings benchmarks. (original abstract)
Rocznik
Tom
103
Numer
Strony
135--150
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Ağca A., Önder S. (2016), Işletmelerde Kar Yőnetimi Ve Kurumsal Yőnetim Yapilari Arasindaki Ilişki: Bist Űzerine Bir Uygulama, "Accounting and Auditing Perspective Magazine" / "Muhasebe ve Denetime Bakis", 6 (1), s. 23-42.
 • Almazan A., Hartzell J.C. (2005), Active Institutional Shareholders and Costs of Monitoring: Evidence from Executive Compensation, "Financial Management", 34 (4), s. 5-34.
 • Alves S. (2012), Ownership Structure and Earnings Management, "Australasian Accounting Business & Finance Journal", 6 (1), s. 57-73.
 • Banderlipe M.R. (2009), The impact of selected corporate governance variables in mitigating earnings management in the Philippines', "DLSU Business & Economics Review". 19 (1), s. 17-27.
 • Beneish M., Vargus M.E. (2002), Insider Trading, Earnings Quality, and Accrual Mispricing, "The Accounting Review", 77 (4), s. 755-791.
 • Bok B., Jun-Koo K., Morton R. (2010), Why Are Analysts Less Likely to Follow Firms with High Managerial Ownership? "Journal of Accounting, Auditing & Finance", 25 (2), s. 171-200.
 • Bozec Y. (2008), Concentration de l'acctionariat, séparation des droits de vote et des droits de propriété et gestion des bénéfices: Une étude emirique canadienne, "Canadian Journal of Administrative Sciences". 25 (1), s. 67-82.
 • Bueselinck C., Blanco B., García L. (2017), The Role of Foreign Shareholders in Disciplining Financial Reporting, "Journal of Business Finance & Accounting", 44 (5/6), s. 558-592.
 • Burgstahler D., Dichev I. (1997), Earnings Management to Avoid Earnings Decreases and Losses, "Journal of Accounting and Economics", 24, s. 99-126.
 • Bushee, B. (1998), Institutional investors, long-term investment, and earnings management, Working Pa-per, Harvard University.
 • Chen-Lung C., Kleinman G., Picheng L. (2005), Corporate Ownership Structure and Accuracy and Bias of Mandatory Earnings Forecast: Evidence from Taiwan, "Journal of International Accounting Research", 6 (2), s. 41-62.
 • Cheng Q., Warfield T.D. (2005), Equity Incentives and Earnings Management, "Accounting Review", 80 (2), s. 441-476.
 • Claessens S, Fan J.P.H. (2002), Corporate governance in Asia: A survey, "International Review of Finance", 3 (2), s. 71-103.
 • Comporek M. (2017), Strategie zarządzania zyskiem z perspektywy struktury własnościowej przedsiębiorstw przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej". 113, Seria Organizacja i Zarządzanie, 113, s. 35-51.
 • Cornett M.M., Marcus A.J., Tehranian H. (2008), Corporate Governance and Pay-for-Performance. The Impact of Earnings Management, "Journal of Financial Economics", 87 (2), s. 357-373.
 • Dempsey S., Hunt III, H.G., Schroeder N.W. (1993), Earnings Management and Corporate Ownership Structure. An Examination of Extraordinary Item Reporting, "Journal of Business Finance & Accounting", 20 (4), s. 479-500.
 • Dechow P.M., Sloan R.G., Sweeney A.P. (1996), Causes and Consequences of Earnings Manipulation: An Analysis of Firms Subject to Enforcement Actions by the SEC, "Contemporary Accounting Research", 13 (1), s. 1-36.
 • Dhaliwal D.S., Salamon G.L., Smith E.D. (1982), The effect of owner versus management control on the choice of accounting methods', "Journal of Accounting and Economics", 4, s. 41-53.
 • Ebrahim A. (2007), Earnings management and board activity: An additional evidence. "Review of Accounting and Finance". 6, (1), s. 42-58.
 • Fama E.F., Jensen M.C. (1983), Separation of ownership and control, "The Journal of Law and Economics". 2 (26), , s. 301-325.
 • Francis J.R., Richard C., Vanstraelen A. (2009), Assessing France's Joint Audit Requirement: Are Two Heads Better than One?, "Auditing: A Journal of Practice & Theory", 28 (2), s. 35-63.
 • Garcia-Meca E., Sánchez-Ballesta J.P. (2009), Corporate Governance and Earnings Management: A Meta-Analysis, "Corporate Governance: An International Review", 17 (5), s. 594-610.
 • Gopalan R., Jayaraman S. (2012), Private Control Benefits and Earnings Management: Evidence from Insider Controlled Firms, "Journal of Accounting Research", 50 (1) s. 117-157.
 • Grabiński K. (2016a), Determinanty kształtowania wyniku finansowego w teorii i praktyce europejskich spółek giełdowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Grabiński K. (2016b), Wpływ kryzysu gospodarczego na aktywne kształtowanie wyniku finansowego w europejskich spółkach giełdowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 87 (143), s. 29-42.
 • Hamid F.A., Houssem Eddine C.O., Ayedh A.M., Echcabi A. (2014), Firm's Financial and Corporate Governance Characteristics Association with Earnings Management: A Meta-Analysis Approach, "Economic Review: Journal of Economics and Business", 12 (2), s. 49-72.
 • Hayn C. (1995), The Information Content of Losses, "Journal of Accounting and Economics", 20 (2), s. 125-153.
 • Healy P.M. (1985), The effect of bonus schemes on accounting decisions, "Journal of Accounting and Economics" 7, s. 85-107.
 • Holthausen R.W., Larcker D., Sloan R.G. (1995), Annual bonus schemes and the manipulation of earnings, "Journal of Accounting and Economics", 19, s. 29-74.
 • Huang H., Chan M., Chang C., Wong J. (2012), Is Corporate Governance Related to the Conservatism in Management Earnings Forecast? "Emerging Markets Finance & Trade". July Supplement, 48, s. 105-121.
 • Jaggi B., Tsui J. (2007), Insider Trading, Earnings Management and Corporate Governance: Empirical Evidence Based on Hong Kong Firms, "Journal of International Financial Management and Accounting", 18 (3), s. 192-222.
 • Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics", 3 (4), s. 305-360.
 • Jones J.J. (1991), Earnings Management During Import Relief Investigations, "Journal of Accounting Research", 29 (2), s. 193-228.
 • Kouaib A., Jarboui A. (2014), External Audit Quality and Ownership Structure: Interaction and Impact on Earnings Management of Industrial and Commercial Tunisian Sectors, "Journal of Economics, Finance and Administrative Science", 19 (37), s. 78-89.
 • Ku H., Xiaofei P., Gary G.T. (2017), Political Connections, Audit Opinions, and Auditor Choice: Evidence from the Ouster of Government Officers, "Auditing: A Journal of Practice and Theory", 36 (3), s. 91-114.
 • Lai L., Tam H. (2017), Corporate Governance, Ownership Structure and Managing Earnings to Meet Critical Thresholds Among Chinese Listed Firms, "Review of Quantitative Finance and Accounting", 48 (3), s. 789-818.
 • Madhani P.M. (2016), Ownership Concentration, Corporate Governance and Disclosure Practices: A Study of Firms Listed on Bombay Stock Exchange, "The IUP Journal of Corporate Governance", 15 (4), ps. 7-36.
 • Morck R., Shleifer A., Vishny R.M. (1988), Management Ownership and Market Valuation: An Empirical Analysis, "Journal of Financial Analysis", 20 (1/2), s. 293-315.
 • Perry S., Williams T. (1994), Earnings management preceding management buyout offers, "Journal of Accounting and Economics", 18, s. 157-179.
 • Piosik A. (2016), Kształtowanie wyniku finansowego podmiotów sprawozdawczych w Polsce. Diagnoza dobrej i złej praktyki w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Porter, M. (1992), Capital choices: Changing the way America invests in industry, "Journal of Applied Corporate Finance", 5 (2), s. 4-16.
 • Ronen J., Yaari V. (2010), Earnings Management. Emerging Insights in Theory, Practice, and Research, Springer, New York.
 • Roychowdhury S. (2006), Earnings management through real activities manipulation, "Journal of Accounting & Economics", 42 (3), s. 335-370.
 • Sánchez-Ballesta J.P., García-Meca E. (2007), Ownership Structure, Discretionary Accruals and the Informative-ness of Earnings, "Corporate Governance: An International Review", 15 (4), s. 677-691.
 • Saona P., Muro L. (2018), Firm- and Country-Level Attributes As Determinants of Earnings Management: An Analysis for Latin American Firms, "Emerging Markets and Finance", 54 (12), s. 2736-2764.
 • Schipper K. (1989), Commentary on Earnings Management, "Accounting Horizons", December, s. 91-102.
 • Shuto A., Iwasaki T. (2014), Stable Shareholdings, the Decision Horizon Problem and Earnings Smoothing, "Journal of Business Finance & Accounting", 41 (9/10), s. 1212-1242.
 • Van Thuan N., Li Xu (2010), The Impact of Dual Class Structure on Earnings Management Activities, "Journal of Business Finance and Accounting", 37 (3/4), s. 456-485.
 • Warfield T.D., Wild J.J., Wild K.L. (1995), Managerial Ownership, Accounting Choices, and Informative ness of Earnings, "Journal of Accounting and Economics", 20 (1), s. 61-91.
 • Waweru N.M., Riro G.K. (2013), Corporate Governance, Firm Characteristics and Earnings Management in an Emerging Economy, "Journal of Applied Management Accounting Research", 11 (1), s. 43-64.
 • Wójtowicz P. (2010), Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Yang J., Chi J., Young M. (2012), A Review of Earnings Management in China and Its Implications, "Asian-Pacific Economic Literature", 26 (1), s. 84-92.
 • Yeo G.H.H., Tan P.M.S, Ho K.W., Chen S. (2002), Corporate Ownership Structure and the Informative-ness of Earnings, "Journal of Business Finance & Accounting", 29 (7/8), s. 1023-1046.
 • Yuan D., Hua Z., Junxi Z. (2007), Private vs State Ownership and Earnings Management: evidence from Chinese listed companies, "Corporate Governance: An International Review", 15 (2), s. 223-238.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569305

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.