PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 103 | nr 159 | 183--201
Tytuł artykułu

Wielkość przedsiębiorstwa jako determinanta praktyki rachunkowości zarządczej

Autorzy
Warianty tytułu
The Size of the Enterprise as a Determinant of Management Accounting Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie różnic w zastosowaniu metod rachunkowości zarządczej i rodzaju zadań jej specjalistów oraz określenie typu i znaczenia czynników determinujących stosowanie tych metod w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce, objętych badaniem empirycznym. W artykule odpowiedziano na kilka pytań badawczych na podstawie danych pozyskanych z przedsiębiorstw w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2016 roku. Z badania wynika m.in., że w trzeciej dekadzie rozwoju gospodarki rynkowej po transformacji systemu politycznego w Polsce przedsiębiorstwa stosują nadal, niezależnie od ich wielkości, głównie tradycyjne systemy rachunku kosztów, a wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstw rośnie udział podmiotów wdrażających metody operacyjnej rachunkowości zarządczej. Z kolei metody strategicznej rachunkowości są stosunkowo rzadko wdrażane nawet w średnich i dużych podmiotach. Wyjątek stanowi planowanie długookresowe mające zastosowanie w około 83% dużych przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu. Na praktykę rachunkowości zarządczej w Polsce w większym stopniu wpływają obecnie czynniki ekonomiczne niż instytucjonalne. Spośród dziesięciu zadań specjalistów ds. rachunkowości zarządczej wskazanych w badaniu za najważniejsze uznano w każdej grupie przedsiębiorstw obniżanie kosztów i wydatków oraz pomiar i ocenę wyników przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to indicate differences in the application of management accounting methods and the type of tasks that management accountants perform. It will also identify the type and importance of factors determining the application of these methods in small, medium and large enterprises in Poland that participated in the empirical study. The paper answers several research questions based on data obtained from companies in a survey conducted in 2016. The study shows, among others, that in the third decade of the development of the market economy, after the transformation of the political system in Poland, enterprises, regardless of size, still mainly use traditional cost accounting systems; along with the increase in the size of enterprises, the number of entities implementing the operational management accounting methods increases. Strategic management accounting methods in large and medium-sized entities are relatively rarely implemented, excluding long-term planning in large companies, which is used in around 83% of the surveyed companies. Management accounting practice in Poland is now more influenced by economic factors than by institutional ones. Of the ten tasks of management accountants indicated in the study, the reduction of costs and expenses and the measurement of company performance were considered the most important. (original abstract)
Rocznik
Tom
103
Numer
Strony
183--201
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Albu C.N., Albu N. (2012), Factors Associated with the Adoption and Use of Management Accounting Techniques in Developing Countries: The Case of Romania, "Journal of International Financial Management & Accounting", 23 (3), s. 50-69.
 • Angelakis G. Theriou N., Floropoulos I. (2010), Adoption and benefits of management accounting: Evidence from Greece and Finland, "Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting", 26, s. 87-96.
 • Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A. (2017), Stan, bariery i przesłanki wdrożenia controllingu strategicznego - wyniki badań ogólnopolskich, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 471, s. 46-60.
 • Burns J., Scapens R.W. (2000), Conceptualizing management accounting change: an institutional frame-work, "Management Accounting Research", 11 (1), s. 3-25.
 • Chenhall R. H. (2003), Management control systems design within its organizational context: findings from contingency-based research and directions for the future, "Accounting, Organizations and Society", 28 (2-3), s. 127-168.
 • Chenhall R.H. (2007), Theorizing contingencies in management control systems research, [w:] Ch.S. Chapman, A.G. Hopwood, M.D. Shields (eds.), Handbook of management accounting research, vol. 1, Elsevier, Amsterdam, s. 163-205.
 • Cades S., Guilding Ch. (2008), An exploratory investigation of integrated contingency model of strategic management accounting, "Accounting, Organizations and Society", 33, s. 836-863.
 • Dobroszek J. (2016), Rachunkowość zarządcza w zarządzaniu łańcuchem dostaw w świetle wyników badań literaturowych i ankietowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 89 (145), s. 29-54.
 • Grandlund M., Lukka K. (1998), It's a small world of management accounting practices, "Journal of Management Accounting Research", 10, s. 151-179.
 • Haldma T., Lääts K. (2002), Influencing contingencies on management accounting practices in Estonian manufacturing companies, "Management Accounting Research", 13 (4), s. 379-400.
 • Henri J.-F. (2006), Organizational culture and performance measurement systems, "Accounting, Organizations and Society", 31, s. 77-103.
 • Jazayeri M., Hopper T. (1999), Management Accounting within World-class Manufacturing: Case Study, "Management Accounting Research", 10 (3), s. 263-301.
 • Jinga G., Dumitru M. (2015), The Change in Management Accounting from an Institutional and Contingency Perspective: A Case Study for a Romanian Company, "World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering", 9 (6), s. 1913-1920.
 • Kaszuba-Perz A. (2011), Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście stosowanych narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", 20, s. 364-373.
 • Kuchciak I, Jabłońska M. (2017), Rachunkowość zarządcza jako proces wspierający przedsiębiorczość na wczesnych etapach funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 95 (151), s. 59-80.
 • Laitinen E.K., Kadak T. (2018), Does the company size affect performance management system? PMSs on small, medium-sized, and large companies, "International Journal of Management and Enterprise Development", 17(3), s. 281-305.
 • Langfield-Smith K. (2007), Management Control Systems and Strategy, [w:] Ch.S. Chapman, A.G. Hopwood, M.D. Shields. (eds.), Handbook of management accounting research, vol. 2, Elsevier, Amsterdam, s. 753-783.
 • Lääts K., Haldma T. (2012), Changes in the scope of management accounting systems in the dynamic economic context, "Economics and Management", 17 (2), s. 441-447.
 • Lichtarski J.M., Nowosielski K. (2006), Metodyka pomiaru stanu zaawansowania controllingu w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 1101, s. 139-152.
 • Nowak E. (2008), Charakterystyka strategicznej rachunkowości zarządczej, [w:] E. Nowak (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Otley D. (1980), The contingency theory of management accounting: Achievement and prognosis, "Management Accounting Research", 5, s. 413-428.
 • Otley D. (2016), The contingency theory of management accounting and control: 1980-2014, "Management Accounting Research", 31, s. 45-62.
 • Merchant K. (1981), The design of the corporate budgeting system: influences on managerial behavior and performance, "The Accounting Review", 4, s. 813-829.
 • Scapens R.W., Ezzamel M., Burns J., Baldvinsdottir G. (2003), The Future Direction of UK Management Accounting Practice, CIMA Publishing, Elsevier, Amsterdam-Boston-London.
 • Seal W. (2001), Management accounting and the challenge of strategic focus, "Management Accounting Research", 12, s. 487-506.
 • Simmonds K. (1981), Strategic Management Accounting, "Management Accounting", April, s. 26-29.
 • Sobańska I. (2002), Jak się zmienia praktyka rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku? (część II - Polska), "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", 1, s. 6-11.
 • Sobańska I. (2010), Rachunkowość zarządcza, [w:] I. Sobańska (red.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Sobańska I., Wnuk T. (2001), Management accounting practice in Poland, [w:] Economics and Management, vol. 1, Accounting Changes in European Organizations, Kaunas University of Technology, Kaunas, s. 225-231.
 • Szychta A. (2002), The scope of application of management accounting methods in Polish enterprises, "Management Accounting Research", 13 (4), s. 401-418.
 • Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szychta A. (2009), Changes in management accounting practice in Poland, [w:] I. Sobańska, W.A. Nowak (eds.), Enterprise Accounting and Management under Globalization: recent Evidence from Poland and Lithuania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 75-97.
 • Szychta A. (2018), Management accounting practices in developing countries since the 1990s: the case of Poland, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 99 (155), s. 119-148.
 • Šiška L. (2016), The contingency factors affecting management accounting in Czech companies, "Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis", 64 (4), s. 1384-1392.
 • Uyar A. (2010), Cost and Management Accounting Practice: A Survey of Manufacturing Companies, "Eurasian Journal of Business and Economics" 3 (6), s. 113-125.
 • Wilson R.M.S. (1995), Strategic Management Accounting, [w:] D. Ashton, T. Hopper, R. W. Scapens (eds.), Issues in Management Accounting, Prentice Hall, London, s. 159-190.
 • Wnuk-Pel T. (2011), Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Yalcin S. (2012), Adoption and benefits of management accounting practice: An intercountry comparison, "Accounting in Europe", 9 (1), s. 95-110.
 • Zarzycka E. (2016), Koncepcje i tendencje rozwoju zawodu specjalisty rachunkowości zarządczej. Wymiar krajowy i międzynarodowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569313

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.