PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 103 | nr 159 | 227--242
Tytuł artykułu

Statutory Auditors' Self-perception and their Perception of Audited Companies and Accountants : Behavioral Research with the Use of Metaphors

Autorzy
Warianty tytułu
Autopercepcja biegłych rewidentów oraz ich postrzeganie audytowanych firm oraz księgowych : badania behawioralne z użyciem metafor
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule badana jest autopercepcja biegłych rewidentów, postrzeganie przez nich zawodu księgowego, relacji między księgowym a biegłym rewidentem oraz postrzeganie audytowanych przedsiębiorstw. Badania przedstawione w artykule mają charakter behawioralny. Zarówno metody, jak i przedmiot badań pochodzą z psychologii, socjologii, lingwistyki oraz kognitywistyki. W badaniu przyjęto podejście jakościowe. Zastosowano projekcję, metafory oraz analizę narracji. Wyniki wskazują, iż księgowi postrzegani są przez biegłych rewidentów głównie w kontekście ciężkiej pracy, konieczności ciągłego kształcenia się, przebiegłości, bycia wykorzystywanymi przez innych pracowników firmy oraz niedocenianymi przez przełożonych. Rewidenci charakteryzują samych siebie jako przebiegłych, ciężko pracujących, napotykających często problemy niestabilnych i niejasnych przepisów oraz konfrontujących się z właścicielami audytowanych firm. Biegli rewidenci prezentują mechanistyczne, organiczne i systemowe rozumienie badanych jednostek, postrzegając je głównie w kontekście różnych współdziałających części (jednostek organizacyjnych). (abstrakt oryginalny)
EN
The study investigates the self-perception of statutory auditors and their perception of accountants, the relationship between accountants and statutory auditors, and the perception of audited companies. The research presented in the paper has a behavioral character. The methods and subject are both derived from psychology, social sciences, and linguistic and cognitive sciences. The research takes a qualitative approach. It uses projection, metaphors, and narrative analysis. The findings show that accountants are perceived by statutory auditors mainly in the context of their hard work, the necessity to constantly learn, that they are cunning and used by other workers, and that they are underestimated by their superiors. Auditors characterize themselves as clever, hard-working, face problems of unstable and unclear regulations, and that they oppose an audited company's owners. Auditors have an organic, mechanistic, and systemic view of companies, perceiving them mostly in the context of different parts (organizational units) that work together. (original abstract)
Rocznik
Tom
103
Numer
Strony
227--242
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamiecki K. (1925), Stanowisko inżyniera jako kierownika zakładów wytwórczych, Naukowa Organizacja Pracy, I Zjazd Polski, Komitet Wykonawczy Zrzeszeń Kół Naukowej Organizacji Pracy w Polsce, Warszawa.
 • Brink T.L. (1993), Metaphor as Data in the Study of Organizations, "Journal of Management Inquiry", 2 (4), pp. 366-371.
 • Carrasco R.I. (2017), Retomando la Metafore del Jazz para el Desarollo y gestion del talent en la Organización, "Palermo Business Review", 16, pp. 75-82.
 • Cornelissen J.P. (2004), What Are We Playing At? Theatre, Organization, and the Use of Metaphor, "Organization Studies" 25 (5), pp. 705-726.
 • Czech A. (2008), Adamiecki's Metaphors of Organization, "Economics&Management", 4, pp. 5-14.
 • Czerska M. (2010), Rola i znaczenie metafor w naukach o organizacji i zarządzaniu, [in:] M. Czerska. A. Szpitter (eds.), Koncepcje zarządzania, C.H. Beck, Warszawa, pp. 87-112.
 • Drake D.B, Lanahan B. (2007), The Story-Driven Organization, "Global Business and Organizational Excellence", May/June 2007, 36-46.
 • Gergiadou Y., Puri S., Sahay S. (2005), The Rainbow Metaphor. Spatial Data Infrastructure Organization and Implementation in India, "International Studies of Management and Organization", 35 (4), pp. 48-70.
 • Kövecses Z. (2008), Universality and variation in the Use of Metaphor, [in:] N.-L. Jahannesson, D.C. Minugh (eds.), Selected Papers from the 2006 and 2007 Stockholm Metaphor Festivals, Stock-holm University, Stockholm.
 • Lakoff G., Johnson M. (1980), The Metaphorical Structure of the Human Conceptual System, "Cognitive Science", 4, pp. 195-208.
 • Lewin A.Y. (1998), Jazz Improvisation as a Metaphor for Organization Theory, "Organization Science", 9 (5), pp. 539-562.
 • Lillrank P. (2002), The Broom and Nonroutine Processes. A Metaphor for Understanding variability in Organizations, "Knowledge and Process Management", 9 (3), pp. 143-148.
 • Mars M., Bronstein J., Lush R. (2014), Organizations as Ecosystems: Probing the Value of Metaphor, "Rotman Management", Winter, pp. 73-77.
 • Morgan G. (1980), Paradigms, Metaphors, and Puzzle Solving in Organization Theory, "Administrative Science Quarterly", 25 (4), pp. 605-622.
 • Nonaka I., Takeuchi H. (1995), The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, New York.
 • Nowak M. (2017), Postrzeganie roli współczesnego księgowego. Badania z zastosowaniem metafory zoo-morficznej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 341, pp. 252-263.
 • Nowak M. (2018), How Do Accounting Students Perceive Employer-Employee Relation? Qualitative research With Usage Of Zoomorphic Mataphor, "Humanities and Social Sciences", 23 (4), pp. 235-247.
 • Ostanina-Olszewska J., Despot K.S. (2017), When Soul Is Lost in Translation: Metaphorical Conceptions of Soul in Dostoyevsky's Original Bratia Kramazov (The Brothers Karamazov) and its Translations into Polish, Croatian and English, "Cognitive Studies"/"Études cognitives", 17, pp. 1-16.
 • Page S.W., (2012), Stem Cells as Metaphor. Implications for Organizations and Organizational Development, "OD Practitioner", 44 (2), pp. 29-36.
 • Pawłowska A., Postuła A.(2014), Pracownik i pracodawca - wykorzystanie technik projekcyjnych w ba-daniu postrzegania wzajemnych relacji, "Problemy Zarządzania", 12 (1/45), pp. 30-49.
 • Postuła A., Pawłowska A. (2016), Pracownik i pracodawca w perspektywie studentów zarządzania - wy-zwania dla edukacji menedżerskiej, "Studia i Materiały", 2 (22, cz. 2), pp. 131-145.
 • Thiétart R.-A., Forgues B. (1995), Chaos Theory and Organizations, "Organizational Science", 6, pp. 19-42.
 • Volmuth H.J. (1993), Controlling. Planowanie, kontrola, zarządzanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Walsham G. (1991), Organizational Metaphors and Information Systems Research, "European Journal of Information System", 1 (2), pp. 83-94.
 • Woodside A.G. (2008), Using the Forced Metaphor-Elicitation Technique (FMET) to Meet Animal Companions within Self, "Journal of Business Research" 61, pp. 480-487.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569337

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.