PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 39(2) | 117--124
Tytuł artykułu

Socially Active Seniors as a Potential Group for Development of Low Season Tourism

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Seniorzy jako potencjał rozwoju turystyki pozasezonowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Z roku na rok wydłuża się średnia długość trwania życia. Dlatego też seniorzy stanowią coraz większą grupę osób, mającą coraz większy kapitał do wykorzystania. Celem opracowania była ocena seniorów jako faktycznego potencjału rozwoju turystyki pozasezonowej. Badanie przeprowadzone zostało w okresie wrzesień-listopad 2018. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety, z którym badacz docierał do grupy docelowej. Dobór respondentów był celowy: decydował wiek powyżej 60 lat, województwo małopolskie jako miejsce zamieszkania oraz zgoda na udzielenie odpowiedzi w ankiecie. Jednym z czynników wyboru danej osoby do badania był fakt, że jest ona aktywna (np. jest członkiem Koła Gospodyń Wiejskich lub podobnych). Próba badawcza nie jest reprezentatywna dla całej populacji seniorów, dlatego badania te można uznać za badania wstępne i rozpoznawcze. W przyszłości mogą one zostać poszerzone o inne grupy (np. osoby, które nie są aktywne). Próba obejmowała grupę 105 respondentów w wieku 60+ zamieszkujących na obszarze województwa małopolskiego. Materiał empiryczny został poddany analizie, a do realizacji założonego celu wykorzystano metodę opisową, graficzną oraz tabelaryczną. Przeprowadzone badania wykazały, że brak udziału seniorów w podróżach nie jest zawsze spowodowany brakiem środków finansowych. Określenie powodu innego niż finansowy, dla którego seniorzy nie uczestniczą w turystyce, może być pomysłem na rozwinięcie badań w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
Average life expectancy becomes longer every year. This is why the seniors are a growing group of people with more and more capital available for use. Hence, the purpose of this paper is to assess their actual potential for the development of low-season tourism. The research was conducted between September and November 2018 using a questionnaire administered to the target group. The respondents were selected based on purposeful sampling, with the criteria being age (over 60 years old), place of residence (Małopolskie voivodeship) and consent to take part in the survey. Another decisive factor for inclusion or exclusion was the activity of a person (for instance as part of a Farmers' Wives Association). The research sample is not representative for the population, and therefore this study is a preliminary and reconnaissance survey. Further research may be carried out in other groups (for instance, with inactive people). The research sample included a group of 105 respondents aged 60+ living in the Małopolskie voivodeship. Empirical data was analyzed; descriptive, graphical and tabular methods were used to achieve the goal defined above. One of the findings is that the reason why people do not travel frequently is not necessarily the lack of financial resources. Determining the non-financial factors which prevent people from traveling could be the objective for a more in-depth research to be carried out in the future. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
117--124
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Agriculture in Cracow, Poland
 • University of Agriculture in Cracow, Poland
Bibliografia
 • Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Bogusz, M., Ostrowska, S. (2016). Wybrane problemy polityki społecznej i zdrowotnej wobec osób starszych na poziomie lokalnym - sztuka partycypacji. Prace Naukowe Uniw. Ekon. Wroc., 450, 82-90.
 • Górna, J. (2015). Preferencje i aktywność turystyczna Polaków w wieku 50+.Prace Nauk. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Kultura Fizyczna, t. XIV, 1, 153-166.
 • Górska, E. (2010). Turystyka społeczna jako forma aktywizacji rynków turystycznych na przykładzie programów turystyki społecznej w Hiszpanii. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 9(4), 133-142.
 • Grzelak-Kostulska, E., Hołowiecka, B., Kwiatkowski, G. (2011). Problemy aktywności turystycznej seniorów. In: A. Stasiak (Ed.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce (pp. 265-279). Łódź: Wyd. WSTH.
 • GUS (2010a). Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2005 r. Retrieved 05.11.2018 from: https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/kts_turystyka_wypoczynek_w_gosp_dom_2005.pdf
 • GUS (2010b). Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2009 r. Retrieved 05.11.2018 from: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-i-wypoczynek-w-gospodarstwachdomowych-w-2009-r-,3,2.html.
 • GUS (2014). Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 r. Retrieved from: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-i-wypoczynek-w-gospodarstwach-domowychw-2013-r-,3,3.html.
 • GUS (2015). Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014. Retrieved 02.11.2018 from: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/12/5/1/podstawowe_informacje_o_rozwoju_demograficznym_polski_do_2014.pdf.
 • GUS (2017). Sytuacja materialna i dochodowa gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz gospodarstw domowych mających w swoim składzie osoby starsze w wieku 60 lat lub więcej w 2016 r. (w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych). Retrieved 05.11.2018 from: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/27/1/1/sytuacja_materialna_i_dochodowa_gospodarstw_domowych_emerytow_i_rencistow_w_2016.pdf.
 • GUS (2018). Przeciętne dalsze trwania życia w latach 1950-2017. Retrieved 04.11.2018 from: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zycia-tablice,1,1.html.
 • Januszewska, M. (2017). Rozwój turystyki seniorów jako konsekwencja zmian starości demograficznej. Prace Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., 473, 257-264. http://dx.doi.org/ 10.15611/pn.2017.473.23
 • Knapik, W., Kowalska, M. (2014). Zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce na tle procesów społeczno-ekonomicznych i demograficznych. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1, 37-54.
 • Markiewicz-Patkowska, J., Pytel S., Widawski, K., Oleśniewicz, P. (2018). Turystyka senioralna w kontekście sytuacji materialnej polskich emerytów. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2(42), 99-106.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2016). Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015. Retrieved 05.11.2018 from: https://das.mpips.gov.pl/source/Informacja.pdf
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2017). Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016. Retrieved 05.11.2018 from: https://das.mpips.gov.pl/source/Informacja%20o%20sytuacji%20osb%20starszych%20w%20Polsce%20za%20rok%202016.pdf
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2018). Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017. Retrieved 02.11.2018 from: https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Projekt_Informacji.pdf/6fc68c39-77e8-ea20-13ee-c5508e0e67fd
 • Mokras-Grabowska, J. (2010). Program "Europe Senior Tourism" - założenia, realizacja, efekty ekonomiczne. In: A. Stasiak (Ed.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim (pp. 71-88). Łódź: WSTH.
 • Parzych, K., Gotowski, R. (2016). Determinanty aktywności turystycznej osób starszych w Polsce na tle innych krajów europejskich. J. Educ. Health Sport, 6(10), 680-698. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.222763.
 • Śniadek, J. (2007). Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce. In: Gerontologia Polska, 15, 1-2, pp. 21-30.
 • Zasępa, B. (2014). Identyfikacja wyzwań w obszarze polityki społeczno-gospodarczej w Polsce w kontekście procesu starzenia się populacji. In: Osoby starsze w przestrzeni życia społecznego, pp. 16-31. Retrieved 16.04.2019 from: https://rops-katowice.pl/wp-content/uploads/2015/05/Osoby-starsze-w-przestrzeni-życia-społ.-2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569353

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.