PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 10 | nr 1 | 21--33
Tytuł artykułu

The Effects of The Common Fisheries Policy on the Theory of the Availability of Marine Resources

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the paper is to present issues connected with responsibility in the fishery industry. The paper discusses the 'tragedy of common.' An attempt was made to formulate proposals for how to increase the efficiency of marine resource management and reduce the problem of declining fisheries. The publication analyses the current Common Fisheries Policy in the context of overfishing. It will take a great deal of serious effort for fishermen, scientists and politicians to solve the problem of the Baltic Sea. The rebirth of fish stocks will create healthier ecosystems and greater reproduction of fish populations. A higher number of fish schools may result in more balanced catch figures. It is expected that profits will increase and thereby result in more jobs and higher salaries, leading to a greater overall profitability of the fishing sector. (original abstract)
Rocznik
Tom
10
Numer
Strony
21--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Acheson, J., Apollonio, S., Wilson, J. (2015). Individual transforable quotas and conservation: a critical assessment, Ecology and Society 2015.20 (4):7. http:// dx.doi.org/10.5751/ES-07912-200407, pp.7.
 • Agenda na rzecz równoważonego Rozwoju 2030:w kierunku pomyślnego wdrożenia w Polsce "Lepsza polityka państwa" Seria OECD. https://www.oecd.org/poland/Better-Policy-Series-Poland-Nov-2017-PL.pdf (27.11.2018).
 • Berkowska, E. (2011) Wspólna polityka rybołówstwa, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, W-wa.
 • Brocki, W. (2015) Odpowiedzialna eksploatacja zasobów naturalnych na przykładzie rybołówstwa, Zrównoważony rozwój organizacji-odpowiedzialność środowiskowa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 377, Wrocław, pp.252-265; COM(2010) Europa 2020. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf. 12.05.2017.
 • Gordon, H.S. (1954). The Economic Theory of Common - Property Resources: The Fishery, The Journal of Political Economy, Vol. 62.No.2, pp.124-142.
 • Hardin G. (1968) The Tragedy of the Common, Science, 13 Dec 1968:, Vol. 162, Issue 3859, pp. 1243-1248.
 • Karnicki Z.(2016), XVIII Konferencja i Walne Zgromadzenie Przetwórców Ryb, Wiadomości Rybackie, ISSN 1428-0043 nr 7-8 (12), pp. 11.
 • Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zrównoważenia w rybołówstwie UE przy pomocy podejścia opartego na maksymalnie podtrzymywalnym odłowie [COM(2006) 360 - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].
 • Krugman, P., Wells, R. (2012) Mikroekonomia PWN, pp.829-833.
 • Larkin, S.,L., Alvarez, S., Sylvia, G., Harte, M. (2011) Practical considerations in using bioeconomic modeling for rebuilding fisheries, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers No.38, pp.10. http://dx.doi.org/10.1787/5kgk9qclw7mv-en.
 • Luzeńczuk, A. Ryba w liczbach, co zrobić by ryb nie zabrakło?. Materiały konferencyjne "Baltic - a small sea with big management problems" Morski Instytut Rybacki w Gdyni, 5.10.2016r. pp.3. Materiały Komisji Rybołówstwa UE, https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_pl.
 • Niewolewska J. (2015) Wyobraź sobie świat bez ryb, http://dzikiezycie.pl/archiwum/2015/marzec.
 • Ostrom, E.(2013) Dysponowanie wspólnymi dobrami, Oficyna Wydawnicza Wolter Kluwer, Warszawa.
 • Ostrom, E., Jessop, B. (2012) Instytucje i środowisko, Zarządzanie Publiczne nr 20 (2), 2012, pp.88.
 • Pastuszak, M. Zalewski, M., Wodziński, T., Pawlikowski, K.(2016). Eutofizacja w Morzu Bałtyckim - konieczność historycznego podejścia do problemu, Psuty,I.,95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego - aktualne tematy badan naukowych, tom II, Stan Środowiska południowego Bałtyku, pp.18, Gdynia MIR-BIP.
 • Projekt Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowanych w rybactwie metod zarządzania opartego na prawach połowowych (2007/2111(INI) Dokument z posiedzenia Komisji Rybołówstwa pkt . J 2,3, pp.4.;http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM:l66037.
 • Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/70/1, 25 września 2015. pp.27, 21.11.2018. http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda 2030_pl_2016_ostateczna.pdf.
 • Raport "Polski Bałtycki Okrągły stół ds. rybołówstwa." Raport z działalności 2009-2010, pp.4, www.wwf/raportokraglystol. 10.05.2017.
 • Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018. 29.11.2018 https://www.mpit.gov.pl/media/54729/Raport_VNR_wer_do_uzgodnien_20180330.pdf.
 • Rozporządzenie ramowe (WE) nr 2371/2002Wspólna Polityka Rybołówstwa, dostępny serwis prawny Unii Europejskiej: http//eur-lex.europa.eu, 05.05.2017.
 • Wolszczan, A. (2011). Zasady zrównoważonej gospodarki, tom 13 przygotowany dla Gazety Wyborczej ISBN 978-83-268-0533-2, pp.20. Agora S.A.
 • Wołyniec, Ł.P. Zasoby przyrodnicze jako przykład dóbr CPR (common pool resources). W:Konteksty Społeczne 2013 tom I (2) pp. 57-64, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Zielona Księga, Reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa, Bruksela, dnia 22.4.2009 KOM(2009)163. http://www.paop.pl/userfiles/file/Greenpaper_in_PL-1.pdf.
 • Zarządzenie oparte na prawach a rybołówstwo na małą skalę w UE. Prawa Człowieka a prawa własności (2016) pp.9. 1.07.2017 http://lifeplatform.eu/wp-content/uploads/2017/01/LIFE-Statement-on-ITQs_Abridged_PL.pdf.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw, 22.12.2018 http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2810_u/$file/ 2810_u.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569359

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.