PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 47 (1) Współczesne poszukiwania w pedagogice : teoria - badania - praktyka w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej i szeroko rozumianych nauk o wychowaniu | 121--134
Tytuł artykułu

Koncepcja Władysława Puśleckiego alternatywnej edukacji wczesnoszkolnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Władysław Puślecki's Conception of Alternative Early School Education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W poszukiwaniu nowoczesnej, alternatywnej szkoły, innowacyjnych metod i form organizacji procesu nauczania i uczenia się, należy odpowiedzieć na pytanie: jakie idee i koncepcje powinny być preferowane we współczesnej edukacji wczesnoszkolnej. Jest to dylemat, czyli sytuacja, która stwarza konieczność dokonania wyboru i podjęcia decyzji przez nauczyciela klas początkowych. Współczesny nauczyciel ma świadomość, że w nowoczesnej szkole należy wdrażać takie koncepcje, które motywują ucznia do działania oraz rozwijają jego aktywność emocjonalną, poznawczą, społeczną i psychomotoryczną. Spośród wielu zagranicznych i krajowych koncepcji pedagogicznych, proponuję "Koncepcję Kształcenia Wyzwalającego". Spełnia ona wszelkie wymagania stawiane szkole alternatywnej i nowoczesnej edukacji wczesnoszkolnej. Jej Autor, Władysław Puślecki, teoretyczne założenia Kształcenia Wyzwalającego sprawdził w praktyce nauczania początkowego. Kształcenie wyzwalające stawia sobie za cel przygotowanie ucznia do samodzielnego uczenia się, panowania nad informacjami, mądrej ich recepcji oraz celowego operowania nimi w atmosferze wolności i pełnomocności. Jest alternatywną edukacją wczesnoszkolną na miarę kolejnych dekad XXI wieku. (abstrakt oryginalny)
EN
In the search of a modern, alternative school, innovative methods and forms of teaching and learning process organization, the question should be posed: what ideas and concepts should be preferred in modern early school education. This is a dilemma, i.e. a situation that creates the necessity to make a choice and make a decision for the primary class teacher. The modern teacher is aware that in a modern school should be implemented such concepts that motivate the student to act and develop his emotional, cognitive, social and psychomotor activity. Among the many foreign and domestic pedagogical concepts, I propose the "Liberating Education Concept." It meets all the requirements for alternative school and modern early childhood education. Its Author, Władysław Puślecki, tested the theoretical assumptions of Liberating Education in the practice of primary education. Liberating education aims to prepare the student for independent learning, control of information, its wise reception and deliberate use of it in an atmosphere of freedom and power of agency. It is an early school alternative education ideal for the next decades of the 21st century. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębioroczości z siedzibą w Wałbrzychu
Bibliografia
 • [1] Adamek I., Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1997.
 • [2] Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, "Zeszyty Naukowe, Zeszyt 9, "W poszukiwaniu nowoczesnej szkoły, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2005.
 • [3] Frączek Z., Oświata polska wobec perspektyw globalizacji oświatowej [w:]. Reforma oświatowa wobec wiedzy pedagogicznej, red. A Śniegulska, Rzeszów 2004.
 • [4] Gałęska U., Pedagogika dialogu podstawą edukacji wczesnoszkolnej, [w:] "Zeszyt Wydziału Humanistycznego, Konteksty Społeczno-Kulturowe Edukacji w Wymiarze Lokalnym i Ponadlokalnym", Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2012.
 • [5] Kwieciński Z., Zmienić kształcenie nauczycieli, [w:] Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata, (red.) A. Siekan- Tylikowska, H. Kwiatkowska, S.M. Kwiatkowski, Warszawa 1998.
 • [6] Kwieciński Z., Śliwerski B., (red.) Pedagogika, PWN, Warszawa 2006.
 • [7] Okoń W., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1984.
 • [8] Puślecki W., Kształcenie wyzwalające w edukacji wczesnoszkolnej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1996.
 • [9] Puślecki W., (red.) Kształcenie wczesnoszkolne na przełomie tysiącleci, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", Warszawa 2000.
 • [10] Puślecki W., Kształcenie wyzwalające w teorii i praktyce edukacyjnej, [w:] B. Śliwerski, Pedagogika alternatywna-dylematy teorii, Kraków 2000.
 • [11] Śliwerski B., Pedagogika alternatywna-dylematy teorii i praktyki, Kraków 1992.
 • [12] Więckowski R., Pedagogika wczesnoszkolna, WSiP, Warszawa 1998.
 • [13] Puślecki W., Kształcenie wyzwalające, [w:] "Głos Nauczycielski", nr 39/1995.
 • [14] [http://www.unesco.org/Delors] - 27.07.2019.
 • [15] [https://pl.wikipedia.org/wiki/Edukacja._Jest_w_niej_ukryty_skarb] - 27.07.2019.
 • [16] [http://www.edukacja.edux.pl/p-2092-szkola-kilka-idei-instytucji.php] - 27.07.2019.
 • [17] Gałęska U., Materiały własne (archiwum) z lat 1978-1980, Seminarium Naukowe p/n "Szkoła przyszłości - edukacja wyzwalająca", prowadzonym przez Prof. Władysława Puśleckiego w Karkonoskim Towarzystwie Naukowym w Jeleniej Górze.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569377

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.