PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 50(1) | 175--191
Tytuł artykułu

The Contribution of "Folia Turistica" to the Development of Research on Marketing in Tourism

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Purpose. The aim of the work is to indicate the impact of publications from the "Folia Turistica" journal on the development of knowledge on marketing in tourism in Poland.
Method. The article analyses citability (as of 20 Oct. 2018) of articles published in the journal, addressing marketing issues. However, the article cannot be treated as a typical bibliometric study, because the most important conclusions were derived by deduction.
Findings. From among the very numerous articles published in the "Folia Turistica" issues, those devoted to the problem of marketing in tourism, or at least aspects related to it, are not very numerous. The contribution of this journal to the development of knowledge on marketing in tourism does not result from a large number of publications, but mainly from the publication of several items whose frequency of quoting makes them considered as very important publications (from those published in Poland) in the development of understanding the essence marketing in tourism.
Research and conclusions limitations. In the bibliometric research, the Google Scholar database was used, which although indexes the largest number of Polish scientific journals, is still very incomplete.
Practical implications. The text is an analysis of scientific publications and contains only a few guidelines for practitioners. Such a suggestion may be an indication of particularly scientifically influential texts on marketing in tourism, which may be of interest to economic practitioners.
Originality. So far, this type of analysis has not been conducted in Poland, not only in the case of "Folia Turistica", but also for other scientific journals related to research in the tourism industry.
Type of work. The article is of review nature. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
175--191
Opis fizyczny
Twórcy
 • Pedagogical University in Kraków
Bibliografia
 • Altkorn J. (1992), Marketing w turystyce [Marketing in Tourism], PWE, Warszawa.
 • Bąk S.A. (2000), Marketing w gospodarce turystycznej [Marketing in Tourism Economy], WSHiT, Częstochowa.
 • Bednarska M., Małkowska K. (2014), Zaangażowanie pracowników w procesie kształtowania satysfakcji i lojalności klientów biur podróży [Employee Engagement in Building Customer Satisfaction and Loyalty in Travel Agencies], "Folia Turistica", Vol. 32, pp. 145-157.
 • Bosiacki S., Hołderna-Mielcarek B. (2017), Kreowanie wartości atrakcji turystycznej opartej na doświadczeniach [Creating the Value of a Tourist Attraction Based on Experience], "Folia Turistica", Vol. 42, pp. 141-157.
 • Briggs S. (2003), Marketing w turystyce [Marketing in Tourism], PWE Warszawa.
 • Chudoba T. (2008), Marketing w turystyce [Marketing in Tourism], CeDeWu, Warszawa.
 • Dann G. (2011), "Take me to the Hilton": The language of tourism paradigm, "Folia Turistica" Vol. 25, No. 1, pp. 23-40.
 • Dudek I., Przeorek-Smyka R. (2010), Marketing biur podróży [Travel Agencies' Marketing], C.H. Beck, Warszawa.
 • Dudkiewicz D. (2009), Marketing usług turystycznych [Marketing of Tourism Services], Almamer, Warszawa.
 • Gierczak B. (2012), Benchmarking w zarządzaniu hotelami trzy- i czterogwiazdkowymi na terenie Rzeszowa [Benchmarking in Three- and Four-star Hotel Management in Rzeszow], "Folia Turistica", Vol. 26, pp. 149-162.
 • Gierczak B. (2015), Jakość usług turystycznych w transporcie lotniczym w opinii pasażerów PLL LOT [The Quality of Tourist Services in Air Transport in the Opinion of Lot Passengers], "Folia Turistica", Vol. 35, pp. 45-64.
 • Gryszel P. (2014), Ocena konkurencyjności górskich gmin turystycznych z wykorzystaniem metody taksonomicznej [Assessment of the Competitiveness of Mountain Tourism Communities Using the Taxonomic Method], "Folia Turistica", Vol. 32, pp. 93-116.
 • Gryszel P. (2017), Inteligentna specjalizacja a konkurencyjność regionów turystycznych ["Smart" Specialization vs. Competitiveness of Tourist Regions], "Folia Turistica", Vol. 42, pp. 31-53.
 • Grzesiek A. (2009), Prawo a jakość usług w turystyce [Impact of the Law on the Quality of Services in Tourism], "Folia Turistica" Vol. 20, p. 35-50.
 • Hall C.M. (2011). Publish and perish? Bibliometric analysis, journal ranking and the assessment of research quality in tourism, "Tourism Management", Vol. 32, no 1, p. 16-27.
 • Hollaway C., Robinson C. (1997), Marketing w turystyce [Marketing in Tourism], PWE, Warszawa.
 • Januszewska M., Jaremen D.E., Nawrocka E. (2014), Kreowanie wizerunku produktu turystycznego Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej [Creation of the Tourism Product Image of the Valley of Palaces and Gardens in Jelenia Góra Valley], "Folia Turistica", Vol. 30, pp. 55-80.
 • Kachniewska M. (2014a), Big Data analysis jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów turystycznych [Using BIG Data Analysis as a Source of Competitiveness in the Tourism Sector], "Folia Turistica", Vol. 32, pp. 35-55.
 • Kachniewska M. (2014b), Facing leading consumer trends and their repercussions for the tourism industry, "Folia Turistica", Vol. 33, pp. 63-82.
 • Klimek K. (2016), Komercjalizacja letnich produktów turystycznych przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne z wykorzystaniem internetowych kanałów dystrybucji [The Commercialization of Summer Tourist Products by Local and Regional Tourist Organizations in Selected Mountain Countries], "Folia Turistica", Vol. 36, pp. 143-165.
 • Kozak M., Mazurek M. (2011), Marka obszaru recepcji turystycznej: wartość marki, tożsamość marki, rozszerzanie marki i co-branding [Destination Branding: Brand Equity, Brand Identity, Brand Extensions and Co-branding], "Folia Turistica", Vol. 25 no 2, pp. 99-119.
 • Król K. (2017), Adresy internetowe gospodarstw agroturystycznych i ich wartość informacyjna [The Internet Addresses of Agrotouristic Farms and Their Informative Value], "Folia Turistica", Vol. 45, pp. 79-92.
 • Kruczek Z. (2014), Od egipskich piramid po disneylandy. Szkice o ewolucji atrakcji turystycznych [From Egyptian Pyramids to Disneylands. Sketches on the Evolution of Tourist Attractions], "Folia Turistica", Vol. 31, pp. 9-30.
 • Krupa J., Cichocka I. (2016), Ocena jakości usług świadczonych w wybranych obiektach sanatoryjnych w województwie podkarpackim [Quality Evaluation of the Services Provided in Selected Sanatorium Facilities in the Podkarpackie Province], "Folia Turistica", Vol. 38, pp. 183-206.
 • Kryczka M. (2016), Wirtualne pielgrzymowanie jako efekt stosowania nowych technologii w promocji. Przypadek światowego centrum kultu bożego miłosierdzia w Łagiewnikach [Virtual Pilgrimage as a Result of the Application of New Technologies in Promotion. Case Study of the World Centre of Divine Merci in Cracow-Łagiewniki], "Folia Turistica", Vol. 39, pp. 293-316.
 • Leśniak E., Mazurski K. (2006), Twierdza Srebrnogórska jako obiekt turystyczny [Fortress in Srebrna Góra as a Tourist Destination], "Folia Turistica", Vol. 17, pp. 137-152.
 • Liszewski S. (2009), Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej [The Tourist Space of Poland. Tourist Regionalization Concept], "Folia Turistica", Vol. 21, pp. 17-30.
 • Maciąg J. (2016), Rola organizacji sieciowych w doskonaleniu jakości obszarowego produktu turystycznego [The Role of Tourist Networks in the Improvement of the Destination Product's Quality - Results of Research], "Folia Turistica", Vol. 38, pp. 163-181.
 • Marcinkiewicz C. (2003), Marketing turystyczny [Tourism Marketing], WSHiT, Częstochowa.
 • Marketing usług turystycznych [Marketing of Tourism Services] (2010), ed. A. Panasiuk, PWN, Warszawa.
 • Marketing w turystyce i rekreacji [Marketing in Rourism and Recreation] (2013), ed. A. Panasiuk, PWN, Warszawa.
 • Mazurkiewicz L. (2002), Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym [Marketing Planning in a Tourism Enterprise], PWN, Warszawa.
 • Markiewicz E. (2013), Rola społeczności wirtualnej w kształtowaniu produktu na rynku turystycznym [The Role of Virtual Community in Shaping the Product on the Tourist Market], "Folia Turistica", Vol. 29, pp. 189-203.
 • McCarthy J. (1960), Basic marketing: A managerial approach, Homewood, Irwin.
 • Middleton V.T.C. (1996), Marketing w turystyce [Marketing in Tourism], PAPT, Warszawa.
 • Michalska-Dudek I. (2014), Multidimensionality and determinants of consumer loyalty in tourist services, "Folia Turistica", Vol. 33, pp. 83-106.
 • Nawrot Ł., Zmyślony P. (2009), Regiony turystyczne na międzynarodowej arenie konkurencji: programowanie rozwoju regionalnego czy zarządzanie przestrzenią zorganizowaną? [Tourism Destinations on the Arena of Global Competitiveness: Local Development Planning or Management of Organized Spaces?], "Folia Turistica", Vol. 21, pp. 31-50.
 • Niezgoda A. (2013), Rola doświadczenia w zachowaniach konsumenta na rynku turystycznym. Koncepcja ekonomii doświadczeń i marketingu doznań [The Role of Experience in Consumer Behavior in the Tourism Market: The Concept of Experience Economy and Experiential Marketing], "Folia Turistica", Vol. 28, no 1, pp. 91-106.
 • Nowacki M. (2007), Korzyści wynoszone przez osoby zwiedzające atrakcje turystyczne [Benefits Gained by Visitors of Tourist Attractions. Market Segmentation], "Folia Turistica", Vol. 18, pp. 89-108.
 • Nowacki M. (2010), Autentyczność atrakcji a autentyczność doświadczeń turystycznych [Authenticity of Attractions versus Authenticity of Tourist Experiences], "Folia Turistica", Vol. 23, pp. 7-22.
 • Nowacki M. (2017), Porównanie polskich, czeskich i słowackich ośrodków narciarskich za pomocą analizy FDH (Free Disposable Hull) [Comparison of Polish, Czech and Slovak Ski Resorts Using the Free Disposable Hull Analysis], "Folia Turistica", Vol. 45, pp. 9-29.
 • Owsianowska S. (2011), Promocja turystyki, dyskurs i tożsamość [Tourism Promotion, Discourse and Identity], "Folia Turistica", Vol. 25 no 2, pp. 257-274.
 • Pearce D.G. (2011a), A needs-functions model of tourism distribution, "Folia Turistica", Vol. 25 no 1, pp. 67-90.
 • Pearce D.G. (2011b), Model "potrzeby-funkcje" w dystrybucji turystyki [A Needs-Functions Model of Tourism Distribution], "Folia Turistica", Vol. 25, no 2, pp. 71-96.
 • Pine B.J., Gilmore J.H. (1999), The experience economy: work is theatre & every business a stage. Harvard Business Press, Boston.
 • Puciato D., Grabiński T. (2015), Ocena wybranych aspektów produktu turystycznego Opolszczyzny w świetle badań ruchu turystycznego [Evaluation of Selected Aspects of the Opole Province Tourist Product based on Tourist Movement Research], "Folia Turistica", Vol. 34, pp. 43-67.
 • Pudełko A. (2006), Rola walorów specjalistycznych w kształtowaniu produktu turystycznego uzdrowiska Wysowa Zdrój [The role of specialistic values in creating the touristic product of Wysowa Health Resort], "Folia Turistica", Vol. 17, pp. 209-224.
 • Stasiak A. (2016), Doświadczenie - stary-nowy paradygmat turystyki [Experience - an Old-new Paradigm of Tourism], "Folia Turistica", Vol. 41, pp. 191-216.
 • Stokłosa Ł., Marchiori E., Piotrowski M., Cantoni L. (2013), Wykorzystanie modelu Destination Online Reputation do oceny obszaru recepcji turystycznej. Studium na przykładzie województwa podkarpackiego [The Use of Destination Online Reputation Model to Evaluate a Tourism Destination. The Case of Podkarpackie Region], "Folia Turistica", Vol. 28, pp. 129-148.
 • Szczechowicz B. (2010), Znaczenie kultury fizycznej w ocenie wartości produktu turystycznego-perspektywa konsumenta [Importance of physical culture in the assessment of the value of tourism product - the consumer's viewpoint], "Folia Turistica", Vol. 23, pp. 115-134.
 • Szczechowicz B. (2017), Współtworzenie wartości produktu turystycznego z klientami przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z wykorzystaniem firmowych witryn WWW [Co-Creation of Tourism Product Value With Customers through Tour Operators and Travel Agents Using the Companies' Websites], "Folia Turistica" , Vol. 42, pp. 103-123.
 • Szumilak J. (2007), Racjonalność zachowań nabywców usług turystycznych w aspekcie gospodarowania informacją [Rationality of the Tourism Services Consumer Behavior in the Context of Information Management], "Folia Turistica", Vol. 18, pp.7-24.
 • Szymańska E., Popławska M. (2017), Techniki wywierania wpływu na decyzje zakupowe turystów w świetle badań jakościowych [Techniques of Influencing Tourists' Shopping Decisions in the Light of Quality Research], "Folia Turistica" Vol. 42, pp. 125-139.
 • Szymura-Tyc M. (2006), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa [Marketing in Contemporary Processes of Customer and Company Value Creation], Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Walas B. (2009), Ocena wizerunku i standaryzacja regionalnego produktu turystycznego na potrzeby marketingu terytorialnego [Evaluation of Tourist Product Image and Standardization for the Purposes of Place Marketing], "Folia Turistica", Vol. 21, pp. 221-232.
 • Zalech M., Lewczuk E. (2012), Wizerunek turystyczny Turcji w opinii uczestników programu ERASMUS [The Tourist Image of Turkey in the Opinion of ERASMUS Programme Participants], "Folia Turistica", Vol. 26, pp. 183-194.
 • Ziarkowski D. (2007). Problemy oceny walorów i atrakcji kulturowych z punktu widzenia turystyki [Problems with Estimation of Cultural Assets and Attractions for Tourism], "Folia Turistica", Vol. 18, pp. 175-183.
 • Żabiński L. (2004), Podstawy ogólnej metodologii badań zarządzania marketingowego [The Principles of General Methodology of Marketing Management Researches], [in]: Żabińska, T. (ed.), Marketing strategiczny i relacyjny. Węzłowe kierunki i metodyka badań [Strategic and Relationship Marketing. Main Directions and Methodology of Reseraches], Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Żemła M. (2011), Współtworzenie wartości a konkurencyjność obszarów recepcji turystycznej [Value Co-creation and Competitiveness of Tourism Destinations], "Folia Turistica", Vol. 25, no 2, pp. 311-328.
 • Żemła M. (2014), Wybrane problemy metodologiczne pomiaru jakości w turystyce [Selected Methodological Problems with Measuring Quality in Tourism], "Folia Turistica", Vol. 32, pp. 73-92.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569393

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.