PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 16, nr 4, cz. 1 | 35--48
Tytuł artykułu

Empiryczna weryfikacja modeli ekonomiczno-finansowych wyceny akcji spółek giełdowych należących do segmentu 250 plus

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Empirical Verification of Valuation Economic and Financial Models in Case of Polish Companies Listed 250 Plus
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kwestia wyceny akcji, jak i innych instrumentów finansowych, stwarza wiele problemów w teorii i praktyce rachunkowości. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest stosowanie do wyceny instrumentów finansowych kategorii wartości godziwej. Wedle tej kategorii rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje akcji, a mianowicie akcje posiadające ceny z aktywnego rynku oraz akcje, dla których takie ceny i rynek nie istnieją. Pierwsze wycenia się na podstawie zasad i kategorii rachunkowych. Do wyceny drugich stosuje się modele i techniki szacowania wartości. Przedstawione w niniejszym artykule wyniki badań prowadzą do wniosku, że jeśli nie można do wyceny bilansowej akcji zastosować wartości godziwej pochodzącej z aktywnego rynku, to stosując metody i techniki szacowania wartości, należy w badanym okresie zastosować model HEV oparty na rocznej stopie zwrotu wolnej od ryzyka oraz modele DCF wykorzystujące roczną stopę zwrotu indeksu WIG20 i średni miesięczny przyrost rocznej stopy zwrotu indeksu WIG20. (abstrakt oryginalny)
EN
The valuation of shares and other financial instruments poses a number of problems in theoretical and practical accounting. These problems result from the application of the fair value category in share valuation. This concept makes a distinction between two basic types of shares: those for which prices are determined in active markets and those for which such prices and markets do not exist. The former shares are valuated on the basis of accounting principles and categories. The valuation of the latter ones is based on valuation models and techniques. The results presented in the paper indicate that if balance sheet valuations of shares cannot rely on fair value determined by active markets, valuation methods and techniques should make use of the HEV based on risk-free returns and DCF model based on WIG20 returns and DCF model according to average monthly increase in WIG20 returns. (original abstract)
Rocznik
Strony
35--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bielawski P. (2007), Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie strategii strangle, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 752.
 • Bielawski P. (2008), The Theoretical Structure of the Accounting of Financial Instruments - an Outline, w: General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, ed. I. Górowski, Warsaw, Academic and Professional Press.
 • Bielawski P. (2010), Modele wyceny bilansowej instrumentów finansowych w świetle ogólnej teorii rachunkowości, "Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie", nr 197, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Bielawski P. (2013), Wycena bilansowa akcji w teorii i praktyce rachunkowości, "Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie", nr 227, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Bielawski P. (2015), Purchasing Price and Fair Value as the Basic Measures of the Value of Synthetic Financial Instruments, "Актуальні проблеми економіки", № 10 (172), Kyiv.
 • Bielawski P. (2016), Value Measures in Accounting and Valuating Financial Instruments, "Актуальні проблеми економіки", № 1 (175).
 • Brealey R.A., Myers S.C. (1991), Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, New York.
 • Dobija M. (1995), Antyinflacyjna interpretacja zasady kosztu historycznego, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 32, SKwP, Warszawa.
 • Hendriksen E.S., Van Breda M.F (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jajuga K., Jajuga T. (1998), Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lintner J. (1965), Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification, "The Journal of Finance", Vol. 20, No. 4.
 • Luenberger D.G. (2003), Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), IASB - SKwP, Warszawa.
 • Mossin J. (1966), Equilibrium in a Capital Asset Market, "Econometrica", Vol. 34, No. 4.
 • Riahi-Belkaoui A. (2000), Accounting Theory, Business Press Thomson Learning, London.
 • Sharpe W.F. (1964), Capital Asset Prices: A Theory of Market Equlibrium Under Condition of Risk, "The Journal of Finance", Vol. 19, No. 3.
 • Wolk H.I., Tearney M.G. (1997), Accounting Theory - A Conceptual and Institutional Approach, South-Western College Publishing, Cincinnati, Ohio.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569399

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.