PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 39(2) | 133--140
Tytuł artykułu

Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony wynalazku biotechnologicznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal and Economic Aspects of Patent Protection to Biotechnology Inventions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł obejmuje wybrane aspekty prawne i ekonomiczne ochrony patentowej wynalazku biotechnologicznego. Dyskusja nad zdolnością patentową rozwiązań z zakresu biotechnologii ma charakter międzynarodowy. Dotyczy ona samej istoty wynalazku, interpretacji przesłanek patentowalności oraz kryteriów oceny wynalazków w aspekcie społecznie przyjmowanych zasad i wartości oraz jego ekonomicznego wykorzystania. Tym samym w artykule przedstawiono swoistość wynalazków biotechnologicznych i złożoność ich ochrony na płaszczyźnie prawnej oraz znaczenia we współczesnym obrocie gospodarczym. Ze względu na problemy związane z identyfikacją przedmiotu tejże ochrony, należało przeanalizować zarówno genezę udzielania ochrony patentowej, jak i współczesne rozwiązania w zakresie zdolności patentowej. Wyselekcjonowane orzeczenia sądowe stanowią tło podjętych rozważań, nadając im walor praktyczny. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with selected legal and economic aspects of patent protection to biotechnology inventions. The debate over the patentability of biotechnology solutions is currently the subject of international interest. It concerns the essence of the invention, the interpretation of the prerequisites of patentability and the criteria for assessing inventions in the aspect of socially accepted principles and values and its economic use. Thus, the paper presents the specific nature of biotechnological inventions and the complexity of their protection on the legal level and its significance in contemporary business transactions. Due to the problems associated with the identification of the subject of this protection, it was necessary to analyze both the origin of patent protection and modern solutions in the area of patentability. The author includes in the article selected judicial rulings in order to enhance its practical dimension. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
133--140
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Bishop, A. E., Lee, D. K., Polak, J. M. (2002). Embryonic Stem Cells. Review. J. Pathol., 197, 424-429.
 • Chakma, J., Sammut, S. M., Agrawal, A. (2013). Life Sciences Venture Capital in Emerging Markets. Nat. Biotechnol., 31(3), 195-201. http://dx.doi.org/10.1038/nbt.2529.
 • Devaiah, V. H. (2010). Impact of Bioethics on Patentability of Inventions. Indian J. Med. Ethics, 7, 1, 14-17. https://doi.org/10.20529/IJME.2010.005.
 • Głowacz, J. (2014). Zdolność patentowa nowopowstałych zwierząt - przyczynek do dyskusji. W: D. Nawieśniak, M. Nitkowski, A. Pietraszewska, M. Szczepaniak (red.), Zeszyt Naukowy Naukowego Koła Cywilistów. Prawo autorskie i własność przemysłowa (19-33). Wrocław: Naukowe Koło Cywilistów Uwr.
 • Grubb, P. W. (2004). Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice and Strategy. Oxford: Oxford University Press.
 • Karbowski, A. (2017). Kontrowersje związane z moralnym uzasadnieniem ochrony patentowej w biotechnologii. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 20, 1. https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.1.06.
 • Kasprzycki, D. (2015). Kontrowersje wokół zdolności patentowej wynalazków biotechnologicznych. Białost. Stud. Prawnicze, 19, 145-157.
 • Kostański, P. (2014). Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Wyd. 2. Warszawa: C.H Beck.
 • Machlup, F. (1958). An Economic Review of The Patent System. Washington: United States Government Printing Office.
 • Pietrzak, M., Wszołek, A. (2017). Szczególny zakres ochrony patentowej wynalazku biotechnologicznego w kontekście strony podmiotowej przestępstwa przywłaszczenia projektu wynalazczego. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, 9(39), 198-216.
 • Prokop, J., Karbowski, A. (2012). Kontrowersje związane z ekonomicznym uzasadnieniem ochrony patentowej. Przyczynek do dyskusji. W: W. Jarecki (red.), Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w Polsce (s. 1-14). Szczecin: Wyd. Nauk. Uniw. Szczec.
 • Puślecki, D. (2011). Rozważania nad swoistością i prawnym pojęciem wynalazku biotechnologicznego. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIII, 1, 307-312.
 • Rifkin, J. (1998). The Biotech Century. Harnessing the Gene and Remaking the World. New York: Tarcher Putnam.
 • Sease, E. J. (1989). From Microbes, to Corn Seeds, to Oysters, to Mice: Patentability of New Life Forms. Drake L. Rev., vol. 38, 551-572.
 • Sowa-Lewandowska, K. (b.d). Sowa-Lewandowska, K. Ochrona wynalazków biotechnologicznych, http://laboratoria.net/artykul/12517.html. Pobrane 6 stycznia 2019 z: http://laboratoria.net/artykul/12517.html
 • Stankiewicz, P. (2009). Społeczne konsekwencje wykorzystania biotechnologii w rolnictwie. INFOS. Zagadnienia społeczno-gospodarcze, 1(48), 1-4.
 • Witek, R. (2003). Zdolność patentowa wynalazków biotechnologicznych w Polsce i Europie. W: W. Kotarba (red.), Patentowanie wynalazków biotechnologicznych (56-76). Warszawa-Wrocław: Fundacja "Nauka i Przyszłość".
 • Żakowska-Henzler, H. (2006). Wynalazek biotechnologiczny. Przedmiot patentu. Warszawa: Wyd Nauk. Scholar.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569407

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.