PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 16, nr 4, cz. 1 | 77--88
Tytuł artykułu

Finansowanie i organizacja zarządzania kryzysowego i usuwania skutków klęsk żywiołowych w gminie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financing and Organization of Crisis Management and Natural Disaster Relief in the Commune
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule scharakteryzowano finansowanie i organizację systemu zarządzania kryzysowego i usuwania skutków klęsk żywiołowych w gminie. Przedstawiono podstawowe pojęcia z tego zakresu i uwarunkowania instytucjonalne. Opisano źródła finansowania zarządzania kryzysowego, w tym specyfikę funkcjonowania jej rezerwy celowej w kontekście występujących tu nieprawidłowości. Omówiono również dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W tym przypadku przedstawiono te wydatki według działów klasyfikacji budżetowej i ich zmienność. Wskazano również na ich znaczenie dla budżetów gmin w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The article characterizes the financing and organization of the crisis management and disaster relief system in the commune. Principle definitions in this field and institutional conditions were characterized. The sources of financing of crisis management were described, including the specificity of its specific provision in the context of possible failures. Grants for natural disaster relief were also discussed. In this case, these expenditures were presented according to the sections of the budget classification and their volatility. The significance of this issue for the budgets of communes in Poland was also indicated. (original abstract)
Rocznik
Strony
77--88
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny (GUS), https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat, dostęp: 10.10.2018.
 • Cabaj M. (2014), Zarządzanie kryzysowe - integralna część bezpieczeństwa narodowego, "Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW", t. 6.
 • Choularton R. (2001), Complex learning: organizational learning from disasters, "Safety Science", Vol. 39, No. 1-2.
 • Ciekanowski Z., Stachowiak Z. (2012), Klęski żywiołowe jako przesłanki sytuacji nadzwyczajnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie", nr 95.
 • Dziemianko Z. (2009), Podstawy prawne zarządzania kryzysowego, "Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa", nr 1.
 • Galiński P. (2017), Finansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych przez gminy jako element zarządzania kryzysowego, "Finanse Komunalne", nr 1-2.
 • Hatka H. (2011), Współdziałanie struktur zarządzania kryzysowego w czasie akcji przeciwpowodziowej w województwie lubuskim w maju i czerwcu 2010 r., w: G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 • http://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/usuwanie-skutkow-klesk/14346,Usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych-obowiazujace-dokumenty.html, dostęp: 10.10.2018.
 • Krzakiewicz K. (2008), Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kuczyńska-Cesarz A. (2015), Źródła finansowania i kierunki wydatków na zarządzanie kryzysowe w gminie, "Nowoczesne Systemy Zarządzania", nr 10.
 • Lachiewicz W. (2015), Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2016, Warszawa.
 • MacFarlane R. (2010), Thinking About Thinking About Crisis, "Business Leadership Review", Vol. 7.
 • Mechler R. (2004), Natural disaster risk management and financial disaster losses in developing countries, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe.
 • Mroczko F. (2012), Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Zarys problemów regionu dolnośląskiego, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Nagórek M. (2017), Środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, "Rzeczpospolita", nr 177.
 • Pietrek G. (2013), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk.
 • Putra P. (2009), Crisis management in public administration, "Planning Forum. Journal of Community and Regional Planning", Vol. 13/14.
 • RIO Łódź (2018), Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2018 r., WA 4120-2/2018-w.
 • RIO Olsztyn (2013), Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie dysponowania rezerwą celową na zarządzanie kryzysowe, Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie, RIO. III.072-77/13.
 • RIO Zielona Góra (2016), Uchwała nr 58/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 10 lutego 2016 r., Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze.
 • Rybak T. (2011), Informacja o klęsce powodzi w 2010 r., w: Raport o stanie środowiska w województwie Podkarpackim w 2010 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Sienkiewicz-Małyjurek K. (2015), Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Difin, Warszawa.
 • Sivakumar M.V.K., Motha R.P., Das H.P. (2005), Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture. Impacts and Mitigation, Springer, Berlin Heidelberg.
 • Skowrońska A. (2014), Pomoc społeczna w obliczu katastrof i kryzysów złożonych, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • Sterczewska I. (2011), Wybrane elementy zarządzania kryzysowego, Zeszyt Naukowy "Apeiron", nr 5, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie.
 • Szymonik A. (2011), Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1897.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.
 • Wróbel I. (2017), Perspektywy współdziałania wojsk obrony terytorialnej z administracją publiczną w zwalczaniu klęsk żywiołowych, "Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka", nr 3.
 • Wróblewski D. (red.) (2014), Zagadnienia ogólne z zakresu zarządzania ryzykiem i zarządzania kryzysowego. Analiza wybranych przepisów, Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowego Instytutu Badawczego, Józefów.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28.11.2012, I SA/Gd 1171/12.
 • Ziarko J., Walas-Trębacz J. (2010), Podstawy zarządzania kryzysowego, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569421

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.