PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 39(2) | 141--151
Tytuł artykułu

Zmiany w produkcji i konsumpcji warzyw oraz ich powiązania w ujęciu regionalnym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in Production and Consumption of Vegetables and their Relationships in a Regional Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmniejszające się systematycznie od kilkunastu lat spożycie świeżych warzyw w Polsce wymusza potrzebę dokładnej analizy uwarunkowań zachodzących tendencji. Jednym z głównych czynników wpływających na wielkość i strukturę konsumpcji wybranej grupy produktów jest podaż. Z drugiej strony wielkość popytu warunkuje poziom produkcji. Celem opracowania było przedstawienie tendencji w powierzchni upraw, zbiorach oraz konsumpcji warzyw w Polsce w latach 2008-2017, a także określenie powiązań między poziomem zmian w konsumpcji i wielkości produkcji warzyw. Dla trzech wybranych gatunków warzyw - kapusty, marchwi oraz buraków ćwikłowych - zbadano także zróżnicowanie wyżej wymienionych zmian w poszczególnych województwach w Polsce. Analiza została oparta na danych wtórnych, zawartych w publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego. Do określenia zmian w produkcji oraz spożyciu wykorzystano współczynniki zmienności, wskaźniki dynamiki oraz średniookresowe tempo zmian. W analizowanym okresie wzrastały zbiory warzyw, natomiast zmniejszało się ich spożycie. Stwierdzono także nasilanie koncentracji regionalnej upraw warzyw. Różnice między poziomem produkcji a konsumpcji najbardziej zwiększały się w województwach mających najwyższy udział w zbiorach. (abstrakt oryginalny)
EN
The consumption of fresh vegetables in Poland, which has been systematically decreasing for a dozen or so years, makes a need for a thorough analysis of the conditions of the trends. One of the main factors influencing the size and structure of consumption of a selected group of products is supply. On the other hand, the level of demand determines the level of production. The aim of the study is to present the relations between the level of changes in consumption and changes in the area and volume of production of selected vegetable species in Poland in 2008-2017. The analysis was based on secondary data, contained in the publications of the Central Statistical Office. To determine changes in the production and consumption of vegetables were used volatility coefficients and dynamics indicators. In the analyzed period, the harvest of vegetables increased, while their consumption decreased. Differences between the level of production and consumption increased the most in provinces, which had the highest share in the harvest. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
141--151
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Anyakee, C. T., Ogunba, B. O. (2013). Does socio-economic factors determine the positive outcome of fruits and vegetables consumption. Ann. Nutr. Metab., 63, Suppl. 1, 1070-1071.
 • Bugała, A., Kraciński, P., Nosecka, B., Strojewska, I., Zaremba, Ł. (2017). Polski i światowy rynek wybranych owoców, warzyw i ich przetworów. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2017). Strategia krajowa dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2018-2022. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
 • Filipiak, T. (2014). Zmiany na rynku warzyw i w gospodarstwach warzywniczych w Polsce po integracji z Unią Europejską. Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Florkowski, W. J., Meng, T., Klepacka, A. M. (2015). Consumption of Fruit and Vegetables: Influence of Economic and Socio-Demographic Factors in Selected Countries. Acta Hortic., 1088, 41-45. http://dx.doi.org/10.17660/ ActaHortic.2015.1088.2.
 • GUS (2002). Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • GUS (2009-2018a). Budżety gospodarstw domowych. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • GUS (2009-2018b). Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • GUS (2017). Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Pobrane z: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/6/11/1/rocznik_statystyczny_rolnictwa_2017.pdf
 • Gunerka, L., Jabłońska, L., Sobczak, W. (2014). Regionalne zróżnicowanie upraw ogrodniczych w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, XVI, 1, 57-63.
 • Jabłońska, L., Gunerka, L., Hornowski, A. (2016). Produkcja warzyw w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Rocz. Nauk. SERiA, XVIII, 3, 102-107.
 • Jąder, K. (2015). Konsumpcja warzyw w Polsce w różnych typach gospodarstw domowych. Rocz. Nauk. SERiA, XVII, 3, 144-150.
 • Jąder, K. (2017). Polski handel zagraniczny warzywami i ich przetworami w latach 2001-2015. Zesz. Nauk. SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 154-165. http:// dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.62.
 • Kulikowski, R. (2007). Ogrodnictwo w Polsce. Rozmieszczenie, struktura upraw i rola w produkcji rolniczej. Prz. Geogr. PAN, 79(1), 79-98.
 • Kapusta, F. (2014). Produkcja i przetwórstwo warzyw w Polsce na początku XXI wieku. Nauki Inżynierskie i Technologie, Uniw. Ekon. Wroc., 1(12), 43-58. http://dx.doi. org/10.15611/nit.2014.1.03.
 • Kapusta, F. (2017). Rynek warzyw w Polsce i jego powiązania międzynarodowe. Zesz. Nauk. SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 93-105. http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.29.
 • Kusińska, A. (2011). Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce. Warszawa: PWE.
 • Łangowska-Szczęśniak, U., Bobrowska, B. (2011). Społeczno-ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polsce. Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.
 • Murawska, A. (2018). Zróżnicowanie konsumpcji owoców i warzyw w różnych typach gospodarstw domowych. Handel Wewnętrzny 2(373), 294-304.
 • Niemczyk, A. (2006). Wzory konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Zesz. Nauk. AE w Krakowie, 716, 5-23.
 • Nosecka, B. (red.). (2009-2018). Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Nosecka, B. (2014). Zewnętrzne uwarunkowania wzrostu eksportu owoców, warzyw i ich przetworów z Polski. Rocz. Nauk. Ekon. Roln. Rozw. Obsz. Wiej., 101(3), 133-144.
 • Nosecka, B., Bugała, A. (2012). Wpływ akcesji do UE na zmiany polskiej produkcji ogrodniczej i handlu zagranicznego produktami ogrodniczymi oraz na poziom wybranych wskaźników konkurencyjności tego sektora. Zesz. Nauk. SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 114-123.
 • Poczta, W., Pawlak, K., Czubak, W. (2012). Production and income situation in Polish agriculture after accession to the European Union. Ber. Landwirtsch, 90(1), 133-158. Pawlak, K. (2014). Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii europejskiej. Zesz. Nauk. SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 12(4), 170-184.
 • Wawrzyniak, J. (2000). Ogrodnictwo w Wielkopolsce. Stan obecny i warunki rozwoju. Poznań: Wyd. PRODRUK.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569429

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.