PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 39(2) | 153--161
Tytuł artykułu

Rotacja pracowników: pomiędzy normą a barierą rozwoju przedsiębiorczości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Employee Turnover: Between the Standard and a Barrier to Enterprise Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorczość polska rozwija się, tempo tego rozwoju nie jest jednak jeszcze zadowalające. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy wymienia się niską jakość zarządzania zasobami ludzkimi. W porównaniu z innymi państwami UE, Polskę cechuje m.in. wysoki poziom rotacji pracowników - w roku 2017 zajmowała ona pierwsze miejsce pod tym względem. Najczęstszym powodem częstych zmian miejsca zatrudnienia, niezależnym od pracodawców, jest poszukiwanie lepszych warunków pracy. Zjawisko to często komentuje się pozytywnie i zestawia je m.in. z wysoką mobilnością polskich sił pracowniczych oraz z gotowością podjęcia zatrudnienia poza granicami kraju. Do tego typu wyborów może skłaniać odczucie ryzyka utraty pracy, którego poziom również należy do najwyższych wśród państw UE. A zatem, mimo zmian w obszarze rynku pracy spowodowanych spadkiem poziomu bezrobocia, wbrew deklaracjom pracodawców, czynnik ludzki nadal nie jest traktowany przez nich priorytetowo i wciąż nie zauważają oni strat ponoszonych z tytułu wysokiego poziomu rotacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Polish companies are growing but the results of their development are not yet satisfactory for various reasons, including the low quality of human resource management. In 2017, Poland had the highest employee turnover of all EU countries. According to the employees, they often change their place of employment because they look for better working conditions, and therefore that process seems to be beyond the control of employers. The phenomenon of employee turnover is often commented positively and it is associated with high labor mobility in Poland. It results from a large number of workers willing to take up employment outside the country. This has both positive and negative effects on the country's economy. Meanwhile, the risk of losing their jobs (which also is one of the highest in the EU) is conducive to looking for employment opportunities abroad. Thus, despite the changes in the labor market caused by a drop in the unemployment rate, the employers still fail to consider the human factor as a priority (which is contrary to their declarations). Also, they remain unaware of losses brought by high levels of staff turnover. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
153--161
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Bąk, M. (2011). Ekonomiczne czynniki otoczenia przedsiębiorstwa a składniki majątku niewidzialnego. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., 668. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 41, s. 23-24.
 • Chabior, J. (2012). Potencjał biznesowy zaangażowanych pracowników. Pobrane 14 grudnia 2015 z: http://hrstandard.pl/2012/11/08/potencjal-biznesowy-zaangazowanych-pracownikow/
 • Effectiveness, SW Research (2015). Rekrutacja bez CV? Wyniki badania o wyzwaniach w HR oraz praktyczne wskazówki, jak zatrudnić właściwego pracownika za pierwszym razem. Pobrane 12 grudnia 2015 z: http://effectiveness.pl/wp-content/uploads/2015/11/REKRUTACJA-BEZ-CV.pdf
 • Górniak, J. (2013). Bilans Kapitału Ludzkiego. Trudny rok: pracodawcy o poszukiwaniu pracowników w I połowie 2013 roku. Pobrane 12 grudnia 2015 z: http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20131210102325/BKL__wynik_4ed_badania_pracodawcow.pdf?1386667418.
 • GUS (2017). Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2016. Warszawa: GUS.
 • GUS (2018). Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2017. Warszawa: GUS.
 • Jamka, B. (2011). Czynnik ludzki w przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Klimek, K. (2009). Życie to kaisha. Specyficzne rozumienie japońskiej przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja: Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, 5, 165-171.
 • Kocór, M., Strzebońska, A. (2013). Zapotrzebowanie na pracowników. Na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Edukacja a rynek pracy. Tom I. Warszawa: PARP. Pobrane 14 grudnia 2015 z: https://poig.parp.gov.pl/files/74/81/713/20013.pdf
 • Komisja Europejska (2017). European Innovation Scoreboard 2016. Pobrane 11 czerwca 2017 z: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6e1bc53dde12 11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-31234102. http://dx.doi.org/10.2873/84537.
 • Kowalewski, T. (2005). Zagadnienie kapitału ludzkiego w kontekście funkcjonowaniu banku. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 7, 377-382.
 • Kugiel, M. (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. W: W. Harasim (red.), Człowiek i organizacja XXI wieku (s. 73-91). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
 • Łuczak, J. (2016). Monitoring the effectiveness of management- safety and crisis management aspects. Intercathedra 32/1, 115-123.
 • Makarewicz-Marcinkiewicz, A. (2014). Behavioural human resources management method. The new trend in formation of human capital in Poland. Intercathedra, 30/4, 69-75.
 • Motyka, J. (red.) (2013). Inwestycja w kadry III. Podręcznik dobrych praktyk w zakresie wdrażania systemów Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Warszawa: PARP.
 • PARP (2013a). Pomiar Wartości Kapitału Ludzkiego - jak polskie firmy usprawniają proces zarządzania zasobami ludzkimi. Pobrane 14 grudnia 2015 z: nkl.parp.gov.pl/files/74/687/22764.doc
 • PARP (2013b). Założenia projektu Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa. Pobrane 14 grudnia 2015 z: http://nkl.parp.gov.pl/index/index/2417.
 • PARP (2015a). Kapitał ludzki jako wartość firmy. Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski, Pobrane 17 czerwca 2016 z: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/parp%208_%20kapital%20ludzki__mm.pdf
 • PARP (2015b). Panel Polskich Przedsiębiorstw. Wyniki badania "Bariery wzrostu". Konferencja 14/05/2015. Pobrane 14 grudnia 2015 z: http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/77/597/22744.pdf
 • Randstad (2015). Monitor Rynku Pracy. Raporty z edycji badań nr 1: 27 stycznia 2015 r. Pobrane 15 grudnia 2015 z: http://www.randstad.pl/o-randstad/dla-mediow/raporty-instytutu-badawczego.
 • Randstadt (2017). Monitor Rynku Pracy. Raport z 28. edycji badania 11 lipca 2017 r. Pobrane z: https://www.randstad.pl/ dla-pracodawcy/monitor-rynku-pracy-28-edycja-raport-11072017.pdf ?hsCtaTracking=88d4c589-1162-410b-9a75-f7143ce7a560%7C3606e602-d980-4452-8427-356f51e9f21e.
 • Sennet, R. (2007). Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie. Warszawa: Muza.
 • Sowińska, A. (2014). Zadowolenie z pracy - problemy definicyjne. Studia Ekon., Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy: wybrane problemy, 197, 45-56.
 • Szymańczak, J. (2007). Podstawowe wskaźniki rynków pracy: Polska a państwa członkowskie Unii Europejskiej. W: E. Karpowicz E. (red.), Rynek pracy (s. 36-52). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569445

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.