PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 9 | 9--17
Tytuł artykułu

(Nie)zależność reprezentacji od prowadzenia spraw w handlowych spółkach osobowych

Warianty tytułu
Representation (In)dependent on (of) Running the Affairs in Commercial Partnerships
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozróżnienie prowadzenia spraw oraz reprezentowania handlowej spółki osobowej jest zagadnieniem wywołującym wiele kontrowersji. Dotyczą one przede wszystkim zakresu przedmiotowego obu tych pojęć, a także wzajemnej relacji pomiędzy nimi. W konsekwencji istotne znaczenie ma ustalenie zależności pomiędzy czynnościami z zakresu reprezentacji a czynnościami w sferze prowadzenia spraw spółki i wpływu nieprawidłowości w podejmowaniu czynności w stosunkach wewnętrznych spółki na ważność czynności podjętej w imieniu spółki wobec osób trzecich.(abstrakt oryginalny)
EN
The distinction between running the affairs of a commercial partnership and representing such a partnership is a controversial issue. These controversies concern mainly the scope of both these notions, as well as relationship between them. Consequently, it becomes important to determine the dependencies between acts from the area of representation and acts in the sphere of running the affairs of a partnership, as well as the influence of irregularities in acts performed in the internal relations in the partnership on the validity of acts taken on behalf of the partnership vis-à-vis third parties. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Bibliografia
 • Antoszek M., Charakter prawny uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych zezwalających na dokonanie czynności prawnych przez spółkę, "Przegląd Prawa Handlowego" 2006/7.
 • Banaszczyk Z. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne - część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007.
 • Cern G., Czynności prawne podjęte przez zarząd bez zgody właściwego organu spółki kapitałowej, "Prawo Spółek" 2009/1.
 • Fenichel Z. [w:] T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz, Łódź 1992.
 • Frąckowiak J. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne - część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007.
 • Frąckowiak J., Charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych a ich zaskarżalność, "Przegląd Prawa Handlowego" 2014/9.
 • Frąckowiak J., Uchwała zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej jako czynność prawna wewnątrzkorporacyjna, "Przegląd Prawa Handlowego" 2018/9.
 • Gawlik B. [w:] System prawa cywilnego, t. 1, Część ogólna, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1985.
 • Gierat A., Konsekwencje prawne nieprzestrzegania zasad reprezentacji spółek kapitałowych, "Prawo Spółek" 2001/1.
 • Gniewek E. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013.
 • Grzybowski S. [w:] System prawa cywilnego, t. 1, Część ogólna, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1985.
 • Jacyszyn J. [w:] J. Jacyszyn, E. Marszałkowska-Krześ, S. Krześ, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo. Ustawy dodatkowe: ustawa - Prawo działalności gospodarczej, ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Warszawa 2001.
 • Karasek I., Artykuł 17 k.s.h. a culpa in contrahendo, "Przegląd Prawa Handlowego" 2002/9.
 • Kidyba A. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Część ogólna, red. A. Kidyba, Warszawa 2012.
 • Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 1, Warszawa 2017.
 • Kidyba A., Prawo handlowe, Warszawa 2018.
 • Kidyba A., Relacje między prowadzeniem spraw a reprezentacją w spółce jawnej i skutki z nich wynikające [w:] Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, red. M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2017.
 • Kidyba A., Uchwały w spółkach osobowych i ich zaskarżanie, "Przegląd Prawa Handlowego" 2014/9.
 • Koch A., Następstwa przekroczenia przez zarządy spółek kapitałowych ograniczeń do dokonywania czynności prawnych na tle kodeksu handlowego i projektu kodeksu spółek handlowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2000/6.
 • Kopaczyńska-Pieczniak K. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Część ogólna, red. A. Kidyba, Warszawa 2012.
 • Kopaczyńska-Pieczniak K., Pozycja prawna wspólnika spółki jawnej, Warszawa 2013.
 • Kozłowska-Chyła B., Zakres prawa reprezentacji przysługującego członkom zarządu spółki partnerskiej, "Rejent" 2015/6.
 • Kubala W., Prowadzenie spraw i reprezentacja w spółce komandytowej, "Prawo Spółek" 1998/2.
 • Litwińska-Werner M. [w:] System Prawa Handlowego, t. 2A, Prawo spółek handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2007.
 • Moskwa L., Kilka uwag w kwestii statusu komplementariusza, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1995/7.
 • Naworski J.P. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 1, Tytuł I. Przepisy ogólne, Tytuł II, Spółki osobowe, red. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Warszawa 2011.
 • Naworski J.P., Skutki przekroczenia przez zarządy spółek kapitałowych ograniczeń do dokonywania czynności prawnych (próba wykładni art. 17 kodeksu spółek handlowych), "Przegląd Prawa Handlowego" 2001/1.
 • Pabis R., Skutki wadliwości czynności prawnych w świetle art. 17 § 1 i 2 k.s.h., "Przegląd Prawa Handlowego" 2001/6.
 • Pazdan M. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015.
 • Płonka E., Mechanizm łączenia skutków działań prawnych z osobami prawnymi na przykładzie spółek kapitałowych, Wrocław 1994.
 • Popardowski P., Spółki osobowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego, "Glosa" 2013/4.
 • Popiołek W., Charakter prawny uchwał wspólników i organów spółek handlowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2014/9.
 • Promińska U., Spółka partnerska [w:] Biblioteka Prawa Handlowego, red. A. Kidyba, Warszawa 2013.
 • Pyzioł W. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. W. Pyzioł, Warszawa 2008.
 • Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 1993.
 • Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2005.
 • Rudnicki K., Uzależnienie działania zarządu spółki kapitałowej od decyzji innych organów, "Monitor Prawniczy" 2000/7.
 • Sołtysiński S. [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, Warszawa 2006.
 • Sołtysiński S. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 16, Prawo spółek osobowych, red. A. Szajkowski, Warszawa 2008.
 • Szmitkowski P., Stosunki wewnętrzne w spółce partnerskiej posiadającej zarząd, "Przegląd Prawa Handlowego" 2001/10.
 • Szpunar A., Uwagi o pojęciu czynności prawnej, "Państwo i Prawo" 1974/12.
 • Ślązak M., Konieczność uzyskania zgody na dokonanie czynności prawnych w świetle art. 17 § 1 i 2 k.s.h., "Prawo Spółek" 2004/9.
 • Węgrzynowski Ł., Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych dotyczących Kodeksu spółek handlowych w 2012 r. - przegląd i analiza. Część I, "Przegląd Sądowy" 2013/11-12.
 • Witosz A.J., Prowadzenie spraw i reprezentacja spółek osobowych, Warszawa 2013.
 • Wojewoda M., Nowak F., Sankcja wadliwej reprezentacji osób prawnych w znowelizowanym art. 39 KC, "Monitor Prawniczy" 2019/5.
 • Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2018.
 • Ziemianin B., Charakter prawny uchwał kolegialnych organów osób prawnych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2014/9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569447

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.