PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 50(1) | 193--215
Tytuł artykułu

The Contribution of "Folia Turistica" to the Development of Research and the Popularisation of Historical Knowledge on the Topic of Tourism

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Purpose. The main objective of the work is not only to evaluate historical articles published in the "Folia Turistica" journal in 1990-2018, but also the opinion on the importance of the journal in the development and popularisation of historical knowledge on tourism, or more broadly, physical culture.
Method. In the research applied, the method of direct fact finding, external and internal criticism of the published publications and the content analysis technique were used. Results. Research allowed identification and evaluation of historical articles published in the journal "Folia Turistica". They have been presented in comparison to the current state of knowledge, which allowed us to state that they are original in nature, in some cases, filling the gap in current knowledge or constituting a basic starting point for further research and historical studies on tourism.
Research and conclusions limitations. The source database is limited to publications in the "Folia Turistica" journal. The conclusions were broadened thanks to referring the content of these articles to the current state of historical knowledge on the history of tourism.
Practical implications. In the article, analysing publications dealing with research on the history of tourism, the possibility of undertaking further historical research in this field is indicated.
Originality. Both the content and the nature of historical publications in the journal have not been subject to in-depth analysis. The article is the first study of this type.
Type of work: The article is a review. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
193--215
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Physical Education in Kraków
Bibliografia
 • Alejziak W. (2011), Biogram naukowy Archa G. Woodside'a oraz charakterystyka jego wkładu w rozwój badań nad turystyką [Scientific Biography of Arch G. Woodside and Characteristics of His Contribution to the Development of Research on Tourism], "Folia Turistica", nr 25(2), s. 203-206.
 • Alejziak W. (2015), Życie ludzkie jest wędrowaniem - wspomnienie o Profesorze Krzysztofie Przecławskim (1927-2014) [Human Life is Wandering - Memories of Krzysztof Przecławski], "Folia Turistica", nr 36, s. 201-213.
 • Bednarski T.Z. (1967), Polskie czasopiśmiennictwo turystyczno-krajoznawcze (szkic bibliograficzno-informacyjny do 1914 r.) [Polish tourist and sightseeing periodicals (bibliographic and information sketch until 1914)], "Zeszyty Prasoznawcze" ["Press Releases"], nr 3, s. 92-96.
 • Bonatti W. (1967), Moje góry [My Mountains], Iskry, Warszawa.
 • Brown R. (2000), Motocykle-encyklopedia [Motorcycles-encyclopedia], Parragon, Warszawa.
 • Cybula I. (2007), Przegląd polskich czasopism podróżniczych, turystycznych i krajoznawczych wychodzących na ziemiach polskich do I wojny światowej [A Review of Polish Travel and Sightseeing Journals Published on the Polish Lands up until World War I], "Folia Turistica", nr 18, s. 185-204.
 • Cybula I. (2014), Turystyka tatrzańska w tygodniku warszawskim "Wędrowiec" (1863-1906), obroniona na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w roku 2014 (niepublikowana) [Cybula I. (2014), Tatra Tourism in the Warsaw Weekly "The Wanderer" (1863-1906), defended at the Department of Physical Education and Sport of the University of Physical Education in Kraków in 2014 (unpublished)].
 • Cybula I. (2015), "Wędrowiec" jako źródło wiedzy o dziejach turystyki tatrzańskiej ["Wędrowiec" - The Wanderer as a Source of Knowledge on the History of Tatra Tourism], "Folia Turistica", nr 36, s. 41-65.
 • Cybula I. (2018), Tourism as a New Form of Leisure in Light of "Wędrowiec" ["The Wanderer"] Weekly Magazine (1863-1906) [Turystyka jako nowa forma spędzania czasu wolnego w świetle "Wędrowca" (1863-1906)], "Folia Turistica", nr 46, s. 149-180.
 • Czyż M. (2008), Twórczość literacka o tematyce górskiej Jana Alfreda Szczepańskiego "Jaszcza" (1902-1991) [Literary Output on the Topic of Mountains by Jan Alfred Szczepański "Jaszcz" (1902-1991)], "Folia Turistica", nr 19, s. 155-185.
 • Czyż M. (2010), Dlaczego chodzimy po górach? Czyli o motywach uprawiania sportów wysokogórskich w świetle publikacji Jana Alfreda pańskiego [Why Do We Go Mountain Hiking? On the Motives for Undertaking Alpine Sports in Light of the Publication by Jan Alfred Szczepański], "Folia Turistica", nr 23, s. 241-256.
 • Czyż M. (2015), Taternictwo - sport czy turystyka? Rozważania na marginesie pism taterników okresu międzywojnia [Hiking in the Tatra Mountains - Sport or Tourism? Considerations on the Margins of Mountaineer Writings from the Interwar Period], "Folia Turistica", nr 36, s. 67-83.
 • Dudek D. (2001), Źródła do dziejów kultury fizycznej 1844-1939. Czasopisma, kalendarze, jednodniówki. (Wydanie drugie uzupełnione i poprawione) [Sources for the history of physical culture 1844-1939. Magazines, calendars, one-day newspapers. (Second edition completed and corrected)], [w:] "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AWF w Krakowie", nr 4, s. 3-48.
 • Dudek D. (2006), Pojęcie rekreacji w polskiej tradycji terminologicznej [The Concept of Recreation in the Polish Terminological Tradition], "Folia Turistica", nr 17, s. 27-50.
 • Dudek D. (2008), Pojęcie turystyki w polskiej tradycji terminologicznej [The Concept of Tourism in the Polish Terminological Tradition], "Folia Turistica", nr 19, s. 27-74.
 • Dziubiński Z. (2016), Wspomnienie o profesorze Kazimierzu Denku: patriocie, wychowawcy, uczonym, turyście, krajoznawcy oraz twórcy edukacji turystyczno-krajoznawczej dla dzieci i młodzieży. Życiorys i ścieżka kariery naukowej [Memories of Professor Kazimierz Denek: Patriot, Educator, Scholar, Tourist, Sightseer and the Creator of Tourism-Sightseeing Education for Children and the Youth. Biography and path of scientific career], "Folia Turistica", nr 38, s. 207-215.
 • Fredro-Boniecki A. (1925), Historia narciarstwa polskiego 1907-1914 [History of Polish skiing 1907-1914], "Narciarstwo Polskie" ["The Polish Skiing"], t. 1, s. 33-61.
 • Gaj J. (2003), Zarys historii turystyki w Polsce [An Outline of the history of tourism in Poland], ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • Gierczak J. (1994), Fenomen auta w przestrzeni [The car phenomenon in space], Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Kordys R.(1925), Początki polskiego narciarstwa [The beginnings of Polish skiing], "Narciarstwo Polskie" Kraków, s. 16-32.
 • Kordys R. (1909), Rozwój narciarstwa polskiego [The Development of Polish skiing], "Taternik", nr 3, s. 51-55.
 • Kronowski D. (2006), Rozwój architektury górskiej - od szałasu do schroniska [The Development of Mountain Architecture - from Huts to Shelters], "Folia Turistica", nr 17, s. 197-207.
 • Kruczek Z., Szromek A. (2011), Biogram naukowy Richarda W. Butlera oraz charakterystyka jego wkładu w rozwój badań nad turystyką [Scientific Biography of Richard W. Butler and Characteristics of His Contribution to the Development of Research on Tourism], "Folia Turistica", nr 25(2), s. 66-70.
 • Kruczek Z. (2016), Wspomnienia o Krzysztofie Radosławie Mazurskim (1946-2016) - geograf, regionalista, krajoznawca, podróżnik [Memories of Krzysztof Radosław Mazurski (1946-2016) - Geographer, Regionalist, Sightseer, Traveller], "Folia Turistica", nr 40, s. 163-169.
 • Krygowski W. (1973), Zarys dziejów polskiej turystyki górskiej [Outline of the history of Polish mountain tourism], Sport i Turystyka, Warszawa.
 • Kubalski E., Z przeżyć i wspomnień sokolich [From the experiences and memories of the members of the Sokol], PTG Sokół, Kraków 1997 (reprint).
 • Kulczycki Z. (1968), Zarys historii turystyki w Polsce [An Outline of the history of tourism in Poland], Sport i Turystyka, Warszawa.
 • Kulczycki Z. (1977), Zarys historii turystyki w Polsce, Sport i Turystyka, II wyd. [An Outline of the history of tourism in Poland. Second edition] Warszawa.
 • Kurek A. (2000), Początki turystyki kolarskiej w Galicji w latach 1867-1886 [The Beginnings of Cycling Tourism in Galicia in the Years 1867-1886], "Folia Turistica", nr 9, s. 155-163.
 • Kurek A. (2006), "Turysta" (1883) - pierwsze polskie turystyczne czasopismo prowincjonalne (charakterystyka zawartości) ["The Tourist" - the first Polish provincial journal (content description)], "Folia Turistica", nr 17, s. 121-135.
 • Kurek A. (2006), Tor kolarski Lwowskiego Klubu Cyklistów - zawody rowerowe i motorowe [Cycling track of the Lviv Cyclists' Club - cycling and motorcycling competitions], [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją L. Nowaka [From the recent history of physical culture in Poland. Collective work edited by L. Nowak], tom VII, Gorzów Wlkp., s. 11-23.
 • Kurek A. (2008), Na tropach galicyjskiej turystyki motorowej [Following Galician Motor Tourism], "Folia Turistica", nr 19, s. 91-111.
 • Kurek A. (2010), Od przejażdżek automobilami do turystyki. Zarys dziejów turystyki samochodowej w Galicji do 1914 roku [From Automobile Rides to Tourism. An Outline of the History of Automobile Tourism in Galicia up to 1914], "Folia Turistica", nr 23, s. 135-152.
 • Kurek A. (2013), Główne dziedziny badań dziejów turystyki polskiej - zarys problematyki [The Main Fields of Research on the History of Polish Tourism - an Outline of Issues], "Folia Turistica", nr 29, s. 225-243.
 • Kurek A. (2018), Recenzja książki Jerzego Kapłona "Początki narciarstwa polskiego. Karpackie Towarzystwo Narciarzy we Lwowie 1907-1939" [The Beginnings of Polish Skiing. The Carpathian Skier Society in Lvov 1907-1939 - a review], "Folia Turistica", nr 47, s. 167-169.
 • Litwin J.A. (1980), Zarys historii sportu samochodowego [An Outline of the history of motor sport], Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 • Małolepszy E. (2008), Turystyka w działalności wiejskich organizacji młodzieżowych w Polsce do 1939 roku [Tourism in the Activity of Polish Youth Rural Organisations up to 1939], "Folia Turistica", nr 19, s. 141-153.
 • Mączak A. (2008), Turystyka europejska: wieki XVI-XIX [European Tourism: the 16th to 19th Centuries], "Folia Turistica", nr 19, s. 5-26.
 • Mikołajczak Z. (1977), Polskie czasopiśmiennictwo turystyczne [Polish tourists periodicals], "Zeszyty Naukowe", R.: IV, nr 5, s. 129-138.
 • Narciarstwo. Zarys Encyklopedyczny, [The Skiing. Encyclopaedic Outline], (1957). Praca zbiorowa pod redakcją G. Młodzikowskiego, J.A. Ziemilskiego [Collective work edited by G. Młodzikowski, J.A. Ziemilski], Wydawnictwo "Sport i Turystyka", Warszawa.
 • Orlewicz-Musiał M. (2005), Działalność turystyczna Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" na przełomie XIX i XX wieku w Galicji (zarys problematyki), [w:] Łopata A., red., 120 lat Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Krakowie [Tourist activity of the "Sokół" Gymnastic Society at the turn of the 19th and 20th centuries in Galicia (outline of issues), [in:] Łopata A., ed., 120 years of the Polish Gymnastic Society "Sokół" in Kraków], Kraków, s. 3-13.
 • Orlewicz-Musiał M. (2008), Turystyka górska w Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w latach 1867-2007 [Mountain Tourism in the "Sokół" Gymnastics Society in the Years 1864-2007], "Folia Turistica", nr 19, s. 113-140.
 • Orzechowska-Kowalska K. (2012), Pielgrzymi polscy w Santiago de Compostela w latach 1631-1716 [Polish Pilgrims in Santiago de Compostela in the Years 1631-1716], "Folia Turistica", nr 27, s. 109-131.
 • Owsianowska S. (2011), Graham M.S. Dann, "Zabierz mnie do Hiltona": paradygmat języka turystyki. Biogram naukowy Grahama M.S. Danna oraz charakterystyka jego wkładu w rozwój badań nad turystyką [Graham M.S. Dann, "Take Me to the Hilton": Paradigm of the Language of Tourism. Scientific Biography of Graham M.S. Dann and Characteristics of His Contribution to the Development of Research on Tourism], "Folia Turistica", nr 25(2), s. 43-46.
 • Pawluczuk Z. (2008), Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" - prekursor turystyki masowej i usportowionej [The Polish Gymnastic Society "Sokół" - precursor of mass and sports tourism]. "Nadwiślański Rocznik Historyczno-Społeczny", t. 1., s. 7-17.
 • Podemski K. (2011), Biogram naukowy Erika Cohena oraz charakterystyka jego wkładu w rozwój badań nad turystyką (opr. K. Podemski) [The Scientific Biography of Erik Cohen and Characteristics of His Contribution to the Development of Research on Tourism], "Folia Turistica", nr 25(2), s. 21-22.
 • Pręgowski Z. (1994), Dzieje narciarstwa polskiego do 1914 roku [The history of Polish skiing until 1914], Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa.
 • Ręgwelski T. (2015), "Jak dawniej po Tatrach chadzano" - kilka refleksji po lekturze (recenzja) [How We Used to Hike in the Tatras" - Some Reflections after Reading (Review)], "Folia Turistica", nr 36, s. 193-195.
 • Rostocki A.M. (1977), Kochajmy stare gruchoty [Let's love the old junkies], Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 • Rostocki A.M. (1980), Poczet twórców motoryzacji [Automotive manufacturers' portfolios], Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • Rostocki A.M. (1981), Historia starych samochodów [The history of old automobiles], Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 • Roszkowska E. (2008), Austriackie środowiska wojskowe a powstanie i rozwój narciarstwa w Galicji (1891-1914) [Austrian Military Environments and the Creation and Development of Skiing in Galicia (1891- 1914)], "Folia Turistica", nr 19, s. 75-90.
 • Roszkowska E. (2012), Alpejska działalność Mariana Smoluchowskiego [The Alpine Activity of Marian Smoluchowski], "Folia Turistica", nr 26, s. 213-238.
 • Roszkowska E. (2015), Zimowa turystyka alpejska - uwagi do początków zjawiska [Winter Alpine Tourism - Comments on the Beginnings of the Phenomenon], "Folia Turistica", nr 36, s. 21-39.
 • Rychter W. (1958), Samochody [Cars], Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Rychter W. (1987), Dzieje samochodu [Car history] Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 • Słama B., Szatkowski W. (2016), Magia nart [The magic of skiing], t. 1-2, Tatrzański Park Narodowy Wydawnictwo, Zakopane 2016.
 • Stegner T. (2016), Historia turystyki. Polska i Świat [The History of tourism. Poland and the World], Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Stepaniak M. (2014), Walter Bonatti (1930-2011). Życie, działalność górska, twórczość, ideologia alpinistyczna [Walter Bonatti (1930-2011). Life, mountain activity, literary works, alpinist ideology]. Praca magisterska, niepublikowana przygotowana pod kier. dr hab. prof. nadzw. A. Matuszyka w Zakładzie Alpinizmu AWF w Krakowie [Master's thesis, unpublished, prepared under the supervision of prof. dr hab. nadzw. A. Matuszyk in the Department of Mountaineering at the Academy of Physical Education in Krakow], Kraków.
 • Stepaniak M. (2015), Ideologia alpinistyczna Waltera Bonattiego [Walter Bonatti's Mountaineering Ideology], "Folia Turistica", nr 36, s. 85-107.
 • Szczechowicz B. (2017), Wspomnienie o Profesorze Janie Szumilaku (1941- 2017) [Memories of Professor Jan Szumilak (1941-2017)], "Folia Turistica", nr 45, s. 163-171.
 • Szlezynger P.S. (2006), Lotnisko w Nowym Targu wartością dziedzictwa kulturowego [Nowy Targ Airport as a Value of Cultural Heritage], "Folia Turistica", nr 17, s. 51-76.
 • Szlezynger P.S. (2008), Sport i turystyka lotnicza w dwudziestoleciu międzywojennym w Małopolsce. Wybrane zagadnienia [Sport and Aviation Tourism During the Interwar Period in Małopolska. Selected Topics], "Folia Turistica" 2008, nr 19, s. 187-227.
 • Śniadek J. (2018), Wspomnienie o profesorze Stefanie Bosiackim (1948- 2017). Poznaniak, ekonomista, prekursor badań nad konsumpcją turystyczną Polaków [Memories of Professor Stefan Bosiacki (1948-2017). Traveller, Economist, Precursor of Research on the Tourism Consumption of Poles], "Folia Turistica", nr 47, s. 171-175.
 • Turystyka kolarska [Cycling tourism]. (1979), Praca zbiorowa pod redakcją Z. Dąbrowskiego [Collective work edited by Z. Dąbrowski], Zakład Wydawniczo Propagandowy PTTK, Warszawa.
 • Tuszyński B. (1986), Od Dynasów do Szurkowskiego [From Dynasy to Szurkowski], Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 • Tuszyński B. (1986), 100 lat Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów - Kolarstwa Polskiego [100 years of the Warsaw Cyclists' Association - Polish Cycling], Wydawnictwo Okolicznościowe Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, Warszawa.
 • Tuszyński B. (1995), Złota księga kolarstwa polskiego [The Golden Book of Polish Cycling], BGW, Warszawa.
 • Ujma D. (2011), Biogram naukowy Philipa L. Pearce'a oraz charakterystyka jego wkładu w rozwój badań nad turystyką [Scientific Biography of Philip L. Pearce and Characteristics of His Contribution to the Development of Research on Tourism], "Folia Turistica", nr 25(2), s. 230-232.
 • Wasztyl R. (1990), Kolarstwo krakowskie w latach 1886-1918 i jego wkład w tworzenie podstaw organizacyjnych kolarstwa w Polsce w latach 1919- 1920 [Cracovian cycling in the years 1886-1918 and its contribution to the creation of organisational bases for cycling in Poland in the years 1919-1920], "Rocznik Naukowy AWF Kraków", t. XXIV, s. 63-83.
 • Wilson H., Encyklopedia motocykli [Motorcycle Encyclopedia], Debit, Bielsko- Biała 1997.
 • Włodarczyk B. (2011), Biogram naukowy Douglasa G. Pearce'a oraz charakterystyka jego wkładu w rozwój badań nad turystyką [Scientific Biography of Douglas G. Pearce and Characteristics of His Contribution to the Development of Research on Tourism], "Folia Turistica", nr 25(2), s. 97-98.
 • Wojciechowska J. (2006), Geneza oraz ewolucja turystyki na obszarach wiejskich w Polsce [The Genesis and Evolution of Tourism in Polish Rural Areas], "Folia Turistica", nr 17, s. 99-119.
 • Wojciechowska J., Wolaniuk A., Włodarczyk B. (2018), Profesor Stanisław Liszewski (1940-2016) [Professor Stanisław Liszewski (1940-2016)], "Folia Turistica", nr 48, s. 283-287.
 • Zdebska H. (2010), Bronisław Czech (1908-1944) - człowiek i sportowiec [Bronisław Czech (1908-1944) - Man and Sportsman], "Folia Turistica", nr 23, s. 257-275.
 • Zdebski J. (2002), Ewolucja funkcji przewodnictwa górskiego w Polsce [The Evolution of Mountain Guiding in Poland], "Folia Turistica", nr 13, s. 23-27.
 • Ziemba S. (1955), Śladami dwóch desek. Zarys dziejów narciarstwa [In the footsteps of two boards. An outline of the history of skiing], Wydawnictwo Literackie Kraków, Kraków.
 • Zmyślony P. (2011), Biogram naukowy H. Leo Theunsa oraz charakterystyka jego wkładu w rozwój badań nad turystyką, [Scientific Biography of H. Lep Theuns and Characteristics of His Contribution to the Development of Research on Tourism], "Folia Turistica", nr 25(2), s. 153-155.
 • Żemła M. (2011), Biogram naukowy Metina Kozaka oraz charakterystyka jego wkładu w rozwój badań nad turystyką [Scientific Biography of Metin Kozak and Characteristics of His Contribution to the Development of Research on Tourism], "Folia Turistica", nr 25(2), s. 120-122.
 • Kurczab J., Zmarł Walter Bonatti (1930-2011) [Walter Bonatti died (1930- 2011)], https://wspinanie.pl/2011/09/zmarl-walter-bonatti-1930-2011/. (5.07.2018).
 • http://www.nyka.home.pl/glos_sen/pl/201109.htm. (05.07.2018).
 • Wilanowski M., Ważne postacie alpinizmu. Walter Bonatti - syn Mont Blanc [Important figures of mountain climbing. Walter Bonatti - son of Mont Blanc], https://wspinanie.pl/2011/12/wazne-postacie-alpinizmu-walter- bonatti-syn-mont-blanc/. (11.12.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569467

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.