PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 17 | nr 41 Współczesne dyskursy edukacyjne | 251--260
Tytuł artykułu

Zarządzanie talentami w firmach rodzinnych

Autorzy
Warianty tytułu
Talent Management in Family Businesses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest prezentacja koncepcji zarządzania talentami oraz ocena jej przydatności w zarządzaniu firmami rodzinnymi. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł stanowi próbę poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy z punktu widzenia menedżera/właściciela firmy rodzinnej zarządzanie talentami stanowi istotny obszar decyzji menedżerskich. Wykorzystano w nim metodę analizy piśmiennictwa oraz doniesień naukowych dotyczących badań firm rodzinnych. PROCES WYWODU: Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej zaprezentowano rozważania natury teoretycznej, w ramach których zdefiniowano istotę zarządzania talentami oraz zidentyfikowano korzyści płynące z wdrożenia koncepcji zarządzania talentami. W drugiej części przybliżono wyniki badań, które stanowią uzasadnienie potrzeby wdrożenia profesjonalnego podejścia do zarządzania talentami w firmach rodzinnych. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Zarządzanie talentami kojarzone jest z praktyką zarządzania zasobami ludzkimi w korporacjach międzynarodowych. Wdrożenie tej koncepcji stanowi potencjalne źródło korzyści dla firmy. Są to m.in. wzrost skuteczności i efektywności w działalności operacyjnej, wzrost rozpoznawalności na rynku pracy, zdolność do rozwoju kluczowych kompetencji. W warunkach rosnących kosztów pracy oraz nasilonej rywalizacji o pracownika zarządzanie talentami uznaje się za konieczność. Zważywszy na ograniczone zasoby kapitałowe i ludzkie, jakimi dysponują firmy rodzinne, koncepcja zarządzania talentami nabiera w tym przypadku szczególnego znaczenia. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zarządzanie talentami należy traktować jako niezbędny element zarządzania firmą rodzinną. Umiejętne wykorzystanie talentów sprzyja kształtowaniu potencjału innowacyjności biznesu rodzinnego oraz budowaniu przewagi jakościowej nad rywalami rynkowymi. Warunkuje zatem funkcjonowanie firmy rodzinnej na rynkach zdominowanych przez firmy międzynarodowe.(abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVES: The main objective of the article is to present the concept of talent management and to assess its suitability in managing family businesses. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The article is an attempt to find the respond to the question whether talent management is an important area of managerial decisions (from the point of view of the manager/ owner of a family company). It uses the method of literature analysis and scientific reports on family business research. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article consists of two parts. The first presents theoretical considerations, in which the essence of the concept of talent management was reviewed and the benefits of implementing the talent management concept were identified. In the second part, the results of research are approximated. They justify the need to implement a professional approach to talent management in family businesses. RESEARCH RESULTS: Talent management is associated with the practice of human resource management in the international corporations. The implementation of this concept is a potential source of benefits for the company. These include increase the efficiency and the effectiveness in operating activities, improve recognition on the labor market, ability to develop key competences. In the conditions of rising labor costs and increasing competition for employees, talent management is considered a necessity. Given the limited capital and human resources available to family businesses, the concept of talent management is particularly important in this case. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Talent management should be treated as an essential element of managing a family business. Skilful use of talents contributes to shaping the innovation potential of a family business and building a quality advantage over market rivals. Therefore, it determines the functioning of the family business on markets dominated by international companies.(original abstract)
Rocznik
Tom
17
Strony
251--260
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Adamiecki, K. (1932). Zastosowanie nauki kierownictwa (organizacji) w życiu gospodarczym. Przegląd Organizacji, 1.
  • Cannon, J.A. i McGee, R. (2012). Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier. Zestaw narzędzi. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer.
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_talentami
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569541

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.