PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 34 | 81--90
Tytuł artykułu

Zarządzanie czasem w bibliotece szkoły wyższej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Time Management in Academic Library
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szybkie tempo życia powoduje coraz częściej odczucie braku czasu przez współczesne społeczeństwa. Klienci-użytkownicy biblioteki szkoły wyższej oczekują optymalnej obsługi w bibliotece, w jak największym zakresie usług dostępnych bez ograniczeń czasu. Zmieniające się nieustannie otoczenie i potrzeba sprostania nowym wyzwaniom skłaniają zarządzających i pracowników do oszczędnego i racjonalnego gospodarowania czasem własnym, aby zapewnić efektywność pracy. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rozległość i złożoność problematyki gospodarowania czasem w bibliotece szkoły wyższej. W oparciu o analizę wybranej literatury podjęto próbę usystematyzowania wiedzy o doniosłości i znaczeniu terminu "czas" w zarządzaniu organizacją oraz pracą menedżera. Mając na uwadze czas jako istotny zasób wszelkiej aktywności ludzi, zasygnalizowano wybrane przykłady zmian dokonanych w bibliotece. Zwrócono uwagę na procesy biblioteczne i nowe technologie.(abstrakt oryginalny)
EN
The fast pace of life evokes an increasing sense of lack of time in modern society. Clients-users of the academic library expect optimum service in the library and availability of all the possible services without time limitations. The constantly changing environment and the need to meet new challenges induce managers and employees to manage their time economically and rationally in order to ensure work efficiency. The aim of the article is to draw attention to the extent and complexity of time management issues in the academic library. Based on the analysis of selected literature, an attempt was made to systematize the knowledge of the importance and meaning of the term "time" in managing the organization as well as the work of a manager. Considering time as an important resource of all human activity, selected examples of changes made in the library have been signaled. Attention was focused on library processes and new technologies.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
81--90
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Bikowska K. (2017), Marketing społecznościowy czy społeczności - promocja bibliograficznej bazy danych BazTech, [w:] Sójkowska I., Derfert-Wolf L. (red.), Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju. III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech, Kraków 26-27 czerwca 2017, Stowarzyszenie EBIB, materiały konferencyjne EBIB, nr 25, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/587 (dostęp: 12.01.2017).
 • 2. Bosacka M. (2014), Rewolucja czy ewolucja? Zmiany w bibliotece specjalistycznej uczelnianego systemu biblioteczno-informacyjnego na przykładzie Biblioteki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, [w:] Odlanicka-Poczobutt M., Zioło K. (red.), Biblioteka Akademicka: Infrastruktura - Uczelnia - Otoczenie, Gliwice, 24-25 października 2013, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • 3. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • 4. Burlita A. (2016), "Człowiek pośpiechu" - o problemach z czasem współczesnego konsumenta, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne", nr 254.
 • 5. Flaszewska S., Zakrzewska-Bielawska A. (2013), Organizacja z perspektywy zasobów - ewolucja w podejściu zasobowym, [w:] Adamik A. (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 6. Gajda I., Ptak A. (2010), Struktury organizacyjne nowoczesnych bibliotek uczelnianych, [w:] Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece?, Łódź, 15-17 czerwca 2010 r. Materiały konferencyjne, Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • 7. Giermaziak A., Kiersztejn M., Pol P. (2015), Oddział Opracowania Zbiorów - historia, ewolucja, komputeryzacja, [w:] Wrocławska M., Kujawska I., Łabiszewska I. (red.), Od przeszłości do teraźniejszości: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego: 1945-2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 8. Górska E. (1995), Zarządzanie czasem, Centrum Kreowania Liderów, Kłudzienko.
 • 9. Kazan A. (2018), Biblioteka akademicka - płaszczyzny ewolucji, [w:] Piestrzyński T., Jerzyk-Wojtecka J. (red.), Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 10. Knop U. (2014), Polskie czasopisma ogólnodostępne online w katalogach OPAC i na stronach WWW bibliotek wyższych uczelni technicznych - rozpoznanie wstępne, "Bibliotheca Nostra", nr 1.
 • 11. Knop U., Cichoń S. (2017), Zarządzanie strukturą organizacyjną bibliotek uczelni technicznych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 18, cz. 2, z. 2.
 • 12. Kozakiewicz W. (2015), Tendencje w rozwoju systemów bibliotecznych na przykładzie wdrożenia systemu "Symphony" w Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej, [w:] Odlanicka-Poczobutt M. (red.), Systemy biblioteczne nowej generacji. Platformy usług. Gliwice, 15-16 października 2015 r., Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • 13. Padziński A. (2010), Znaczenie dorobku Anny Paluszkiewicz w dziedzinie bibliotekarstwa, [w:] Burchard M., Grzędzińska K., Kasprzyk A. (red.), Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce, Wydawnictwo SBP, Warszawa.
 • 14. Praczyk-Jędrzejczak M., Świstek-Oborska B. (2015), Dziesięć lat czynnej współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z NUKAT-em, "Biblioteka", nr 19(28).
 • 15. Roguszczak M. (2010), Zarządzanie czasem pracy menedżera, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • 16. Seta M. (2010), Czy użytkownicy odczuli kryzys - ocena działalności Biblioteki Głównej SGGW w Warszawie w świetle badań ankietowych, [w:] Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece?, Łódź, 15-17 czerwca 2010 r. Materiały konferencyjne, Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • 17. Skubała E., Kazan A. (2010), Czy awatar bibliotekarza stanie się antidotum na problemy biblioteki XXI wieku?, [w:] Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece? VI Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 15-17 czerwca 2010 r.: materiały konferencyjne, Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • 18. Swoboda I., Frączek R. (2009), Dokumenty elektroniczne w OPAC bibliotek polskich. Komunikat z badań. "PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej", nr 4.
 • 19. Szczęsny E., Kurpiel M. (2006), Nowości w systemie PROLIB M21, "Biuletyn EBIB", nr 10(80), http://www.ebib.pl/2006/80/a.php?prolib (dostęp: 12.01.2017).
 • 20. Szymczak M. (2002), Słownik języka polskiego, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 21. Zimbardo P.G. (1999), Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569543

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.