PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 34 | 61--69
Tytuł artykułu

Godzenie ról zawodowych i rodzinnych w perspektywie teoretyków i praktyków

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Reconciliation of Professional and Family Roles in Perspective of Theoretics and Practices
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Godzenie ról zawodowych i rodzinnych jest powszechnym problemem na rynku pracy, jednak nie jest to temat równie często rozpatrywany przez teoretyków i praktyków zagadnień związanych z zasobami ludzkimi. W opracowaniu przytoczono badania empiryczne wskazujące na rosnące aspiracje zawodowe kobiet oraz na czynniki stanowiące barierę w ich aktywności zawodowej, związane właśnie z godzeniem ról. Z drugiej strony - poddano wstępnej eksploracji teksty dotyczące godzenia ról zawodowych i rodzinnych, pojawiające się na polu teoretycznym i praktycznym. Problematyka ta jest rozważana przez teoretyków głównie z różnych makroperspektyw, zaś przez praktyków (głównie z III sektora - organizacji społecznych) ujmowana jest bardziej holistycznie. Poszerzenie perspektywy patrzenia na problem, prezentowane przez praktyków, wspiera zmiany społeczne, które wspomagają równowagę praca-dom.(abstrakt oryginalny)
EN
Reconciling professional and family roles is a common problem on the labor market, however, it is not an issue equally widely considered by theoreticians and practitioners of issues related to human resources. The study cites empirical research pointing to the growing professional aspirations of women and the factors that are a barrier to their professional activity, related precisely to the reconciliation of roles. On the other hand, texts on reconciling professional and family roles, appearing in theoretical and practical fields were subjected to preliminary exploration. This issue is considered by theoreticians mainly from various macro-perspectives, and by practitioners (mainly from the third sector- social organizations), it is approached more holistically. Widening the perspective of looking at the problem, presented by practitioners, supports social changes that help the work-life balance.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
61--69
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • CBOS (1993), Postawy wobec pracy i aspiracje zawodowe kobiet, Centrum Badania Opinii Społecznej, listopad, Warszawa.
 • CBOS (2006), Kobiety i mężczyźni o podziale obowiązków domowych. Komunikat z badań (BS 183/2006), Centrum Badania Opinii Społecznej, grudzień, Warszawa.
 • CBOS (2008), Aspiracje Polaków w latach 1998 i 2008. Komunikat z badań (BS 155/2008), Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 • CBOS (2013), Równouprawnienie płci, Centrum Badania Opinii Społecznej, marzec, Warszawa.
 • CBOS (2013), Grabowska M. (red.), "Opinie i Diagnozy" nr 25: Kobieta w rodzinie, w pracy, w przestrzeni publicznej, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 • CBOS (2017), Co decyduje o sukcesie zawodowym?, Centrum Badania Opinii Społecznej, czerwiec, Warszawa.
 • Giza-Poleszczuk A. (2004), W poszukiwaniu nowego przymierza - wzajemne oczekiwania mężczyzn i kobiet w Polsce, [w:] Marody M. (red.), Zmiana czy stagnacja, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • GUS (2016), Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Górski P. (2015), Opinie pracodawców o współpracy z wyższymi uczelniami dla rozwoju kompetencji pracowników = Employer's Opinion about Cooperation with Universities to Develop the Competences of Employees, [w:] Górski P. (red.), Zmiany demograficzne i społeczne w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 • Górski P. (2017), Problem interdyscyplinarności subdyscypliny naukowej zachowania organizacyjne w Polsce: wymiar instytucjonalny i jego konsekwencje = The Problem of Interdisciplinary of Organizational Behavior in Poland: Institutional Dimension and Its Consequences, "Humanizacja Pracy", nr 4: Heterogeniczność czy unifikacja - zachowania organizacyjne w XXI wieku.
 • Karczewska A. (2014), Polki w rodzinie i na rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 15.
 • Kocot-Górecka K., Kurowska A. (2013), Znaczenie postaw wobec kulturowych ról płci, rodzinnego wzorca pracy matek oraz podziału obowiązków domowych i rodzicielskich dla za-trudnienia matek małych dzieci w Polsce, "Studia Demograficzne", nr 2(164).
 • Michoń P. (2015), Zatrzymana rewolucja? Zmiany w podziale pracy w gospodarstwach domowych: międzynarodowe badania porównawcze, "Polityka Społeczna", nr 2.
 • Michoń P. (2016), Zabawa czy rutyna? Podział czynności związanych z opieką nad dzieckiem pomiędzy kobietę i mężczyznę w gospodarstwach domowych w Polsce, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 4, nr 9. DOI: 10.18559/SOEP.2016.9.4.
 • Szuman A. (2006), Praca zawodowa matek a warunki materialne rodziny, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 4.
 • Wziątek-Staśko A. (2012), Diversity Management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569553

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.