PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 50(1) | 239--262
Tytuł artykułu

Tourism from an Anthropological Perspective in the Journal "Folia Turistica" (1990-2018)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Purpose. The objective of the article is an attempt to present the contribution of the scientific journal "Folia Turistica" to the development of research and transfer of humanistic knowledge about tourism, with particular emphasis on anthropology and (anthropologising) sociology, as both disciplines were important in creating the theory of tourism.
Method. Qualitative research; discourse analysis; query of the published issues of "Folia Turistica" - from 1-1990 to 49-2018.
Findings. The results of the analysis of the journal refer to humanistic knowledge on tourism studied from anthropological, cultural, sociological, (socio)linguistic and interdisciplinary perspectives. Increasing the role of anthropological knowledge in education and studies on tourism is a chance to acquire competences that are useful in understanding various aspects of tourist experiences and intercultural relations. Scientific journals, serving as a forum for the exchange of ideas, criticism and debates, co-create this process, reflect the trends which are popular in the research community and set new paths of inquiry. The profile of subsequent volumes of "Folia ..." illustrates the stages of development of studies on tourism, as evidenced by the presence of texts discussing current issues, theories and methods.
Research and conclusions limitations. The article is based on qualitative and hermeneutic research and concerns one journal, which limits the possibilities of comparing and generalising the results. The analysis allows to identify humanistic issues (including those anthropological) in relation to tourism, without quantitative data illustration of, for example, the frequency of occurrence regarding a given topic, method or theory.
Practical implications. The work may be important for researchers seeking information on the role of the studied journal in the transfer of knowledge on tourism. The conclusions from the analysis show the process of including content focused on the cultural and social nature of tourism, reflecting the development of studies on this phenomenon in Poland. The results are interpreted in a broader epistemological context and may contribute to the debate on prospects concerning further development of interdisciplinary tourism studies.
Originality. This is the first study of this type on the subject of the periodical "Folia Turistica", one of the most important Polish scientific journals in the field of tourism.
Type of work. Review article, supplemented by author's empirical research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
239--262
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Physical Education in Krakow
Bibliografia
 • Alejziak W. (2016), "Annals of Tourism Research" jako źródło wiedzy o osiągnięciach badawczych antropologii w dziedzinie turystyki ["Annals of Tourism Research" as a Source of Knowledge on the Research Achievements of Anthropology in the Domain of Tourism], "Folia Turistica", Vol. 39, pp. 9-44.
 • Alejziak W., Szczechowicz B. (2017), Od redaktorów [From the Editors], "Folia Turistica", Vol. 46, pp. 5-8.
 • Alejziak W. (2015), 'Życie ludzkie jest wędrowaniem' - wspomnienie o Prof. Krzysztofie Przecławskim (1927-2014) ['Life is a Journey' - in Memory of Professor Krzysztof Przecławski (1927-2014)], "Folia Turistica", Vol. 36, pp. 201-214.
 • Alejziak W. (2011), Who Is an Academic Mentor, and What Is His/Her Role in Contemporary Study? Some Thoughts Based on Tourism Research, "Folia Turistica": Special Issue on the Occasion of the 35th Anniversary of the Faculty of Tourism and Recreation at AWF in Krakow: "The Master Classes", Vol. 25 (1), pp. 399-455.
 • Alejziak W. (1998), Geneza i rozwój teorii turystyki (refleksje na kanwie książki B. Vukonića 'Turizam ususret budućnosti') [Theory of Tourism - History and Development. Reflection on the Book by B. Vukonić 'Tourizam ususret budućnosti'], "Folia Turistica", Vol. 8, pp. 99-125.
 • Alejziak W., Liszewski S. (2016), Rola czasopism naukowych w transferze wiedzy w turystyce [The Role of Scientific Journals in Knowledge Transfer in Tourism], "Folia Turistica", Vol. 41, pp. 81-135.
 • Alejziak W., Winiarski R. (2003), Perspektywy rozwoju nauk o turystyce [Prospects of Tourism Studies Development]. Wyd. 2. Poprawione i uzupełnione, [in:] R. Winiarski (ed.), Nauki o turystyce [Tourism Sciences]. Studia i Monografie AWF Kraków 7, pp. 157-165.
 • Banaszkiewicz M. (2010), Dialog międzykulturowy w przestrzeni turystycznej [Intercultural Dialogue in Tourist Space], "Folia Turistica", Vol. 23, pp. 23-50.
 • Banaszkiewicz M. (2014), Seks jako atrakcja turystyczna. Szkic o turystyce romansowej [Sex as a Tourist Attraction?], "Folia Turistica", Vol. 31, pp. 53-76.
 • Banaszkiewicz M., Owsianowska S. (2015), From the Editors, "Folia Turistica", Vol. 37, pp. 5-12.
 • Banaszkiewicz M., Owsianowska S. (2015), Report from the International Scientific Conference "Anthropology of Tourism - Heritage and Perspectives", "Folia Turistica", Vol. 37, pp. 205-210.
 • Banaszkiewicz M., Owsianowska S. (2016), Od redaktorów [From the Editors], "Folia Turistica", Vol. 39, pp. 5-8.
 • Banaszkiewicz M., Owsianowska S. (2017), Antropologia a edukacja i badania w zakresie turystyki [Anthropology and Education and Research in the Field of Tourism], [in:] Owsianowska S., Winiarski R., eds., Antropologia turystyki. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, Kraków, pp. 101-112.
 • Banaszkiewicz M., Owsianowska S. (2018), Introduction: Anthropological Studies on Tourism in Central and Eastern Europe, [in:] S. Owsianowska, M. Banaszkiewicz, eds., Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe: Bridging Worlds, Rowman and Littlefield, Lanham, pp. 1-24.
 • Banaszkiewicz M., Graburn N., Owsianowska S. (2017), Tourism in (Post) socialist Eastern Europe, "Journal of Tourism and Cultral Change", Vol. 15(2), pp. 109-121.
 • Banaszkiewicz M., Kruczek Z., Duda A. (2017), The Chernobyl Exclusion Zone as a Tourist Attraction. Reflections on the turistification of the Zone, "Folia Turistica", Vol. 44, pp. 145-169.
 • Bloch N. (2018), Bliscy nieznajomi. Turystyka i przezwyciężanie podporządkowania w postkolonialnych Indiach [Close Strangers. Tourism and Overcoming Subordination in Post-colonial India], Wyd. UAM, Poznań.
 • Błażek A. (2010), Translatoryka a turystyka kulturowa - potrzeby, wyzwania, perspektywy [Translation and Cultural Tourism - the Needs, Challenges and Prospects], "Folia Turistica", Vol. 23, pp. 175-187.
 • Bremer J. (2012), Camino de Santiago - droga świętych legend [Camino de Santiago - the Trail of Saintly Legends], "Folia Turistica", Vol. 27, pp. 93-108.
 • Buchowski M. (2018), Foreword, [in:] S. Owsianowska, M. Banaszkiewicz, eds., Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe: Bridging Worlds, Rowman and Littlefield, Lanham, pp. xi-xiv.
 • Buczkowska K. (2012), Aspekty religijne w podróżach kulturowych osób starszych (na przykładzie słuchaczy UTW i ATW w Poznaniu) [Religious Aspects of Elderly People's Cultural Tourism (on the Example of the Students at UTW and ATW in Poznan)], "Folia Turistica", Vol. 27, pp. 53-74.
 • Buczkowska-Gołąbek K. (2016), Antropologia jedzenia w podróży [Anthropology of Food in Travel], "Folia Turistica", Vol. 39, pp. 45-64.
 • Chylińska D. (2006), Formy ekspozycji i udostępnienia turystycznego obiektów militarno-wojskowych z czasów II wojny światowej. Rozwiązania polskie a praktyka europejska [Exposition and Tourist Development Forms of Military Buildings from the Second World War. Polish Solutions and European Practice], "Folia Turistica", Vol. 17, pp. 51-76.
 • Chylińska D. (2014), Uczytelnienie historycznego krajobrazu pól bitewnych a jego interpretacja na przykładach pobojowiska racławickiego i Pól Grunwaldzkich [Visualisation of a Historical Battlefield Landscape and Its Interpretation Based on Poland's Racławice and Grunwald Battlefields], "Folia Turistica", Vol. 31, pp. 77-104.
 • Cichoń P. (2016), "Podwieczorek u Berbera" - gospodarze i goście w świetle turystyki etnicznej. Antropologiczna analiza ofert biur podróży ['Supper with Berber' - Hosts and Guests in the View of Ethnic Tourism. Anthropological Analysis of the Travel Agencies' Offers], "Folia Turistica", Vol. 36, pp. 219-240.
 • Cohen E. (2011), The Changing Faces of Contemporary Tourism, "Folia Turistica", Vol. 25(1), pp. 13-19.
 • Cynarski W. (2006), J. Suprewicz, Socjologia turyzmu (Lublin 2005): Socjologia turystyki lub turyzmu [J. Suprewicz, Sociology of Tourism (Lublin 2005): Sociology of Touristry or Tourism], "Folia Turistica", Vol. 17, pp. 163-178.
 • Cynarski W. (2006), Socjologia podróży a dialog kulturowy [Sociology of travel and cultural dialogue], "Folia Turistica", Vol. 16, pp. 153-158.
 • Dann G. (2011), Take me to the Hilton. A Language of Tourism Paradigm, "Folia Turistica", Vol. 25(1) , pp. 23-40.
 • Dann G. (1996), The Language of Tourism. A Sociolinguistic Perspective, CABint., Wallingford.
 • Dann G.M.S., Jacobsen S. Kr. (2015), Saving or Sharing Tourist Experiences: Selfishness or Selflessness?, "Folia Turistica", Vol. 37, pp. 13-30.
 • Dann G., Liebmann Parinello G., eds. (2009), The Sociology of Tourism. European Origins and Developments, Emerald Group Publishing Limited, Bingley.
 • Denzin N., Lincoln. Y., (2005), eds., The Sage Handbook of Qualitative Research, Sage.
 • Dielemans J. (2011), Witajcie w raju. Reportaże o przemyśle turystycznym [Welcome to Paradise. The Reports on the Tourist Industry], Wyd. Czarne, Wołowiec.
 • Dłużewska A. (2012) Muzułmanie jako uczestnicy ruchu turystycznego - wybrane determinanty turystyki religijnej i pozareligijnej [Muslim Countries Citizens as Tourism Participants - Chosen Determinants of Religious and Non-religious Tourism], "Folia Turistica", Vol. 27, pp. 21-36.
 • Duda A. (2016), Turystyka szoku - między sensacją a empatią. 9/11 studium przypadku [Shock Tourism - between Sensation and Empathy. 9/11 Case Study], "Folia Turistica", Vol. 39, pp. 241-262.
 • Franklin A., Crang M. (2001), The Troubles with Tourism and Travel Theory?, "Tourist Studies", Vol. 1, pp. 5-22.
 • Golemo K. (2016), Zwiedzanie dźwiękami. Muzyczne podróże po Lizbonie [Visiting through the Tunes. Lisbon Music Tours], "Folia Turistica", Vol. 39, pp. 171-198.
 • Graburn N. (2018), Inside and Outside the Anglophone Snake: Alterities and Opportunities, [in:] S. Owsianowska, M. Banaszkiewicz, eds., Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe: Bridging Worlds, Rowman and Littlefield, Lanham, pp. 27-48.
 • Gutowska A. (2015), Going beyond poverty tourism? The narratives of Kibera residents and their meanings constructed within the frame of slum tours, "Folia Turistica", Vol. 37, pp. 99-122.
 • Gutowska M. (2016), Jak turyści zwiedzają muzea sztuki? Propozycja klasyfikacji [How do Tourists Visit Art Museums? A Classification Proposal], "Folia Turistica", Vol. 39, pp. 101-124.
 • Hall M. (2004), Reflexivity and Tourism Research: Situating Myself and/ with Others, [in:] Phillimore J., Goodson L., eds., Qualitative Research in Tourism: Onthologies, Epistemologies and Methodologies, Routledge, London, pp. 137-155.
 • Hańderek J. (2011), Kulturowe wymiary podróżowania [Cultural Aspects of Travelling], "Folia Turistica", Vol. 24, pp. 197-220.
 • Hoffmann M. (2015), Making Nice nice: virtual visiting cards of Nice from a constructivist perspective, "Folia Turistica", Vol. 37, pp. 123-144.
 • Ingold T. (2014), That's enough about ethnography, "HAU. Journal of Ethnographic Theory", Vol. 4, pp. 383-395.
 • Isański J. (2013), Podróż poślubna jako rytuał przejścia - analiza socjologiczna [Honeymoon as a Rite of Passage: Sociological Analysis of Changes in the Phenomenon], "Folia Turistica", Vol. 28, pp. 107-128.
 • Jastrzębski A. (1990), Niektóre filozoficzne i społeczne oblicza turystyki [Selected Philosophical and Social Faces of Tourism], "Folia Turistica", Vol. 1, pp. 53-63.
 • Kaaristo M. (2018), Engaging with the hosts and guests: Some methodological reflections on the anthropology of tourism, [in:] Owsianowska S., Banaszkiewicz M., eds., Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe. Bridging Worlds, Rowman and Littlefield, Lanham, pp. 71-88.
 • Kazimierczak M. (2012), Duchowy wymiar podróżowania, czyli o spirytualizmie w turystyce [The Spiritual Dimension of Travelling or the Spiritualism in Tourism], "Folia Turistica", Vol. 27, pp. 5-20.
 • Kazimierczak M. (2011), W poszukiwaniu praktycznej filozofii podróży [Searching for the Practical Philosophy of Travel], "Folia Turistica", Vol. 24, pp. 11-34.
 • Komusińska J. (2015), Impact of EURO 2012 on the perceived attractiveness of Kraków among foreign tourists, "Folia Turistica", Vol. 37, pp. 187-204.
 • Korbiel K. (2016), Przejawy zachowań naśladowczych wśród uczestników forum dyskusyjnego o tematyce turystycznej [Manifestations of Social Imitative Behaviour among Participants of Travel Discussion Forums], "Folia Turistica". Vol. 40, pp. 99-118.
 • Kosiński W. (2004), Turystyka kulturowa, krajobraz kulturowy, kultura międzyludzka [Cultural Tourism, Cultural Landscape, Interpersonal Culture], "Folia Turistica", Vol. 15, pp. 8-25.
 • Kowalska K. (2016), Kontrowersyjne podróże turystyki medycznej [Controversial Travels of Medical Tourism], "Folia Turistica",Vol. 40, pp. 71-84.
 • Krakowska-Salamon, K. (2011), Alpejskie krajobrazy [Alpine Scenery], "Folia Turistica", Vol. 24, pp. 151-162.
 • Krippendorf J. (1987), The Holiday Makers. Understanding the Impact of Leisure and Travel, Heinemann, London.
 • Kryczka M. (2016), Wirtualne pielgrzymowanie jako efekt stosowania nowych technologii w promocji. Przypadek Światowego Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach [Virtual Pilgrimage as a Result of the Application of New Technologies in Promotion. Case Study of the World Centre of Divine Merci in Cracow-Łagiewniki], "Folia Turistica", Vol. 39, pp. 293-316.
 • Leite N., Graburn N. (2009), Anthropological interventions in tourism studies, [in:] M. Robinson, T. Jamal, eds., Handbook of Tourism Studies, Sage, Londyn.
 • Leite N., Swain M. (2015), Anthropology of Tourism, [in:] J. Jafari, H. Xiao, eds., Encyclopedia of Tourism, 2nd. Springer, Londyn. https://eprints. soas.ac.uk/19859/1/ Leite_Swain_EncyclTourism.pdf
 • Lévi-Strauss C. (1955), Tristes Tropiques, Coll. Terre Humaine, Plon.
 • MacCannell D. (1976), The Tourist. A New Theory of the Leisure Class, Schocken Books Inc.
 • Maćkowiak A. (2015), International Tourism and Local Religious Traditions on Two Indonesian Islands, "Folia Turistica", Vol. 37, pp. 85-98.
 • Maj A. (2018), Antropologia jako projekt podróży etycznej. Kolonializm, wyprawy badawcze i turystyka masowa w perspektywie komunikacji międzykulturowej [Anthropology as a Project of Ethical Travel. Colonialism, Research Expeditions and Mass Tourism in the Perspective of Intercultural Communication], "Folia Turistica", Vol. 49, pp. 239-262.
 • Męka K. (2007), Spotkanie z Innym w podróżach oraz turystyce w ujęciu Ryszarda Kapuścińskiego [The Meeting with Other in Journeys and Tourism According to Ryszard Kapuściński], "Folia Turistica", Vol. 18, pp. 205-222.
 • Mikos v. Rohrscheidt A. (2016), Analiza programów imprez turystycznych jako podstawa typologii uczestników turystyki religijnej [Analysis of the Programs of Tourist Trips as the Basis for a Typology of Participants in Religious Tourism], "Folia Turistica", Vol. 39, pp. 65-100.
 • Mokras-Grabowska J. (2015), Czas wolny w dobie postmodernizmu [Free Time in a Postmodern Era], "Folia Turistica", Vol. 32, pp. 11-30.
 • Morozova I. (2016), Blog podróżniczy jako przestrzeń dla kreowania i komunikowania wzorców podróży [A Travel Blog as a Space for Creation and Communication of Travel Models], "Folia Turistica", Vol. 40, pp. 119-130.
 • Murrmann J. (2015), Revisiting Znaniecki's Cultural Theory: Different Forms of Contemporary Tourism in Terms of Their Contribution to 'the World Culture Society', "Folia Turistica", Vol. 37, pp. 53-68.
 • Nash D., ed. (2007), The Study of Tourism. Sociological and Anthropological Beginnings, Elsevier, Oxford.
 • Nieszczerzewska M. (2015), Female-oriented Tourist Guidebooks: Polish Case Studies, "Folia Turistica", Vol. 37, pp. 167-186.
 • Nowacki M. (2010), Autentyczność atrakcji a autentyczność doświadczeń turystycznych [Authenticity of Attractions versus Authenticity of Tourist Experiences], "Folia Turistica", Vol. 37, pp. 8-22.
 • Orzechowska-Kowalska, K. (1995), Analiza wybranych walorów krajoznawczych Krakowa (zasoby, stan, udostępnienie, wartości poznawcze i emocjonalne) [Analysis of Selected Sightseeing Values of Kraków (Resources, Status, Accessibility, Cognitive and and Emotional Values], "Folia Turistica", Vol. 5, s. 9-28.
 • Ostrowski M. (2001), O etykę w turystyce. Kodeks Etyki w Turystyce, ogłoszony przez Światową Organizację Turystyki [Appeal for Ethics in Tourism. Global Code of Ethics prepared by World Tourism Organisation], "Folia Turistica", Vol. 10, pp. 181-198.
 • Owsianowska S. (2011a), Tourism Promotion, Discourse and Identity, "Folia Turistica", Vol. 25(1), pp. 231-248.
 • Owsianowska S. (2011b), Prospects for the Critical Study of Tourism and the Role of Mentors in Academia, "Folia Turistica", Vol. 25(1), pp. 379-397.
 • Owsianowska S. (2007), O wizualnych i niewizualnych przestrzeniach turystycznych oraz nowych sposobach przeżywania podróży (recenzja książki Anny Wieczorkiewicz, 'Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży') [On Visual and Non-Visual Tourist Spaces and New Ways of Experiencing Travel (Review of the Book by Anna Wieczorkiewicz, "Appetite of Tourist. On Experiencing the World in Travel"], "Folia Turistica", Vol. 18, pp. 157-162.
 • Owsianowska S., Banaszkiewicz M. (2015), Dissonant heritage in tourism promotion: certified tourism products in Poland, "Folia Turistica", Vol. 37, pp. 145-166.
 • Owsianowska S., Winiarski R., eds., (2017) Antropologia turystyki. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie [Anthropology of Tourism. Jubilee Edition on the Occasion of 40th Anniversary of the Faculty of Tourism and Recreation at AWF in Krakow], Wyd. AWF, Kraków.
 • Owsianowska S., Banaszkiewicz M., (2018) Bridging the Worlds: Opportunities and Challenges, [in:] Owsianowska S., Banaszkiewicz M., eds., Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe: Bridging Worlds, Rowman and Littlefield, Lanham, pp. 311-318.
 • Owsianowska S., Banaszkiewicz M., eds. (2018), Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe. Bridging Worlds, Rowman and Littlefield, Lanham.
 • Phillimore J., Goodson L., red. (2004), Qualitative Research in Tourism: Ontologies, Epistemologies and Methodologies, Routledge, London.
 • Piasek W., Kowalewski J., red. (2009), Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko - proces - perspektywy [Anthropologising of the Humanities. Phenomenon - Process - Prospects], Wyd. UWM, Olsztyn.
 • Plichta P. (2016), Camino Francés - jeszcze pielgrzymka czy już turystyka? Próba odpowiedzi na podstawie wspomnień polskich caminowiczów [Is Camino Francés still Pilgrimage or is it already Tourism? An Attempt at Answering based on the Memories of Polish Camino Men], "Folia Turistica", Vol. 39, pp. 263-292.
 • Podemski K. (2011), The Polish Tourist Abroad. From Stalinism to Schengen and Wizzair, "Folia Turistica", Vol. 25(1), pp. 211-230.
 • Podemski K. (2008), Antropologia podróży [Anthropology of Travel], [in:] Winiarski R., ed., Turystyka w naukach humanistycznych [Tourism in the Humanities], Wyd. PWN, Warszawa.
 • Podemski K. (2005), Socjologia podróży [Sociology of Travel], Wyd. UAM, Poznań.
 • Przecławski K. (1996), Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki [Human Being and Tourism. Overview of the Sociology of Tourism], Albis, Kraków.
 • Puchalska-Miętus K. (2003), Wyprawa po autentyzm i wrażenia. Rzecz o koncepcjach Deana MacCannella i Nelsona H.H. Graburna [A Journey for Authenticity and Impressions. The Thing About the Concepts of Dean Mac- Cannell and Nelson H.H. Graburn], "Folia Turistica", Vol. 14, pp. 187-191.
 • Rist R. (1980), Blizkrieg Ethnography: On the Transformation of a Method into a Movement, "Educational Research", Vol. 9(2), pp. 8-10.
 • Roszak J. (2016), Przemianowane miasta Europy Środkowej i Wschodniej - świadectwo doświadczenia przestrzeni turystycznej [Renamed Cities of Central and Eastern Europe - Certificate of Experiencing the Tourist Space], "Folia Turistica", Vol. 39, pp. 159-170.
 • Roszak J., Godlewski G. (2013), Homo legens jako homo turisticus. Ku metodologii turystyki literackiej [Homo Legens as Homo Turisticus: Toward the Methodology of Literary Tourism], "Folia Turistica", Vol. 28, pp. 57-66.
 • Roszkowska E. (2012), Tatry jako sacrum w ideologii górskiej Mariusza Zaruskiego [The Tatra as sacrum in the mountain ideology of Mariusz Zaruski], "Folia Turistica", Vol. 27, pp. 133-149.
 • Różycki P., ed., (2012) Turystyka religijna i pielgrzymowanie [Religious Tourism and Pilgrimages], "Folia Turistica", Vol. 27.
 • Sahaj T. (2011), Rytualnie odnawiane szczęście: podróże filozoficzno-sportowe [Ritually Revived Happiness: Philosophical-Sports Travels], "Folia Turistica", Vol. 24, pp. 119-136.
 • Selwyn T. (2017), Antropologia podróży, turystyki i pielgrzymowania [Anthropology of Travel, Tourism and Pilgrimage], [in:] Owsianowska S., Winiarski R., eds., Antropologia turystyki. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie [Anthropology of Tourism. Jubilee Edition on the Occasion of 40th Anniversary of the Faculty of Tourism and Recreation at AWF in Krakow], Wyd. AWF, Kraków.
 • Sieradzan J. (2018), Między podróżnikiem, obserwatorem a pielgrzymem: spotkanie polskiego antropologa/dziennikarza i ladakhijskiego mnicha buddyjskiego [Between Traveller, Observer and Pilgrim: Meeting of Polish Anthropologist/Journalist and Ladakhian Buddhist Monk], "Folia Turistica", Vol. 49, pp. 263-282.
 • Siwek M. (2016), Czy kultura, motywy, sposoby podróżowania w XIX i początkach XX wieku pozostają dzisiaj tylko przeszłością, czy może posiadają cechy ponadczasowe? [Are Culture, Motives, Ways of Travelling in the 19th and Beginnings of the 20th Century Only a Thing of the Past or do They Have Timeless Features?], "Folia Turistica", Vol. 39, pp. 125-142.
 • Smith V. (1977/1989), ed., Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism, Univ. of Pensylvania Press, Pensylvania.
 • Smith V., Brent M. (2001), eds., Hosts and Guests Revisited. Tourism issues of the 21st Century, Cognizant Communication.
 • Stronza A. (2001), Anthropology of Tourism: Forging New Ground for Ecotourism and Other Alternatives, "Annual Review of Anthropology", Vol. 30, pp. 261-283.
 • Szarycz G.S. (2015), A post-structural critique of the language of 'experience' in tourism research, "Folia Turistica", Vol. 37, pp. 31-52.
 • Szczechowicz B. (2017), Czasopismo naukowe "Folia Turistica" w latach 1990-2015 [Scientific Journal "Folia Turistica" in the years 1990-2015], [in:] Owsianowska S., Winiarski R., eds., Antropologia turystyki. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie [Anthropology of Tourism. Jubilee Edition on the Occasion of 40th Anniversary of the Faculty of Tourism and Recreation at AWF in Krakow], Wyd. AWF, Kraków, pp. 57-76.
 • Thome-Ortiz H., Moctezuma-Pérez S. (2015), Leisure time and food memory: an anthropological approach to culinary tourism in Central Mexico, "Folia Turistica", Vol. 37, pp. 69-84.
 • Tomczewska-Popowycz N. (2016), Wokół definicji turystyki sentymentalnej i etnicznej [On Definitions of Sentimental and Ethnic Tourism], "Folia Turistica", Vol. 40, pp. 47-70.
 • Tribe J. (1997), The Indiscipline of Tourism, "Annals of Tourism Research", Vol. 24, pp. 638-657.
 • Turska K. (2007), Turystyka i wymiana międzykulturowa (recenzja książki Gavina Jacka i Alison Phipps, Tourism and Intercultural Exchange: Why Tourism Matters?) [Tourism and Intercultural Exchange (Review of a Book by Gavin Jack and Alison Phipps Tourism and Intercultural Exchange: Why Tourism Matters?, Clevedon 2005)], "Folia Turistica", Vol. 17, pp. 167-170.
 • Urry J. (1990), The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies, Sage Publ.
 • Weil K., Godoy M., Bello D. (2016), Centra interpretacyjne jako sposób integracji muzeów, dziedzictwa, terytorium i społeczności [Interpretative Units: Seeking Ways to Integrate Museums, Heritage, Territory and Community], "Folia Turistica", Vol. 36, pp. 317-246.
 • Wieczorkiewicz A. (2008), Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży [Tourist Appetite. About Experiencing the World in Travel], Universitas, Kraków.
 • Wilkońska A. (2016), Slow turystyka w dużych miastach - kreowanie nieśpiesznych dzielnic [Slow Tourism in Large Cities: Creating Slow Districts], "Folia Turistica", Vol. 36, pp. 199-218.
 • Wilkońska A. (2012), Turystyka holistyczna - podróż do wnętrza siebie poprzez świat zewnętrzny [Holistic Tourism - Journey to One's Centre through the Outside World], "Folia Turistica", Vol. 26, pp. 75-92.
 • Winiarski R. (2008), ed., Turystyka w naukach humanistycznych [Tourism in the Humanities], Wyd. PWN, Warszawa.
 • Winiarski, R. (2011), ed., Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne [Recreation and Leisure. Humanistic Studies], Losgraf, Warszawa.
 • Winiarski R., Alejziak W. (2006), Tourism in Scientific Research in Poland and Worldwide, Kraków-Rzeszów.
 • Ziarkowski D. (2007), Problemy oceny wartości i atrakcji kulturowych z punktu widzenia turystyki [Problems with Estimation of Cultural Assets and Attractions for Tourism], "Folia Turistica", Vol. 18, pp. 175-184.
 • Ziarkowska J., Ziarkowski D. (2016), "Głowa miast wszystkich". Obraz Rzymu w przewodniku Pielgrzym włoski z 1614 roku ["The Capital of all Cities". The Image of Rome in Italian Pilgrim, the 1614 Guidebook], "Folia Turistica", Vol 39, pp. 143-158.
 • Zowisło M. (2017), Podróże do Indian Tarahumara - od antropologii do turystyki [Travels to Indian Tarahumara - from Anthropology to Tourism], [in:] Owsianowska S., Winiarski R., eds., Antropologia turystyki. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie [Anthropology of Tourism. Jubilee Edition on the Occasion of 40th Anniversary of the Faculty of Tourism and Recreation at AWF in Krakow], Wyd. AWF, Kraków.
 • Zowisło M. (2018), Wędrówki dookolne. Ethos i epifanie miejsca zamieszkania [All-round Wanderings. Ethos and Epiphanies of the Abode], "Folia Turistica", Vol. 49, pp. 309-328.
 • Zowisło M. (2011), Hermy filozofii. Zamiast wprowadzenia [The Hermas of Philosophy. Instead of Introduction], "Folia Turistica", Vol. 24, pp. 5-10.
 • Xiao H., Jafari J., Cloke P., Tribe J. (2013), Annals: 40-40 vision, "Annals of Tourism Research", Vol. 40, pp. 352-385.
 • https://www.journals.elsevier.com/annals-of-tourism-research/editorial- board
 • http://www.folia-turistica.pl/index.php/pl/numery-archiwalnel. 24, pp. 35-57.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569573

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.