PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 47 (1) Współczesne poszukiwania w pedagogice : teoria - badania - praktyka w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej i szeroko rozumianych nauk o wychowaniu | 167--180
Tytuł artykułu

Trudności w uczeniu się matematyki uczniów klas 1-3

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Difficulties in Learning Maths of Students in Grades I-III
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Matematyka jest przedmiotem trudnym dla większości uczniów. Stąd już od początków edukacji, mogą pojawić się trudności w uczeniu się jej. Celem niniejszego artykułu jest próba zdiagnozowania trudności uczniów klas 1-3 w uczeniu się matematyki. Równie jednak istotne jest przedstawienie, w jaki sposób zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą przezwyciężyć te trudności, by nauka matematyki była bardziej efektywna i nie stanowiła istotnej bariery w zdobywaniu wykształcenia. Trudności można podzielić na trzy podstawowe grupy: trudności zwyczajne związane z procesem uczenia się, trudności nadmierne związane z sytuacją, gdy dorosły wymaga więcej od dziecka niż on jest w stanie przyswoić oraz trudności specyficzne występujące wtedy, gdy dzieci nie potrafią sobie poradzić z najłatwiejszymi zadaniami mimo władanego wysiłku. Ponadto w artykule zostały przedstawione przyczyny występowania tych trudności oraz sposoby ich przezwyciężania. (abstrakt oryginalny)
EN
Mathematics is a difficult subject for most students. Hence, from the beginning of education, there may be difficulties in learning it. The purpose of this article is to attempt to diagnose the difficulties of students in grades 1-3 in learning mathematics. However, it is equally important to show how both students and teachers can overcome these difficulties so that learning mathematics is more effective and does not constitute a significant barrier to education. Difficulties can be divided into three basic groups: ordinary difficulties related to the learning process, excessive difficulties associated with the situation when an adult requires more of a child than he is able to absorb and specific difficulties occurring when children cannot cope with the easiest tasks despite their efforts. In addition, the article presents the reasons for these difficulties and how to overcome them. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • [1] Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.
 • [2] Košč L., Psychologia i patopsychologia zdolności matematycznych, Wyd. Radia i Telewizji, Warszawa 1982.
 • [3] Marzec A., Tuszyńska-Skubiszewska C., Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki z klas IV-VI, Moduł 1, Wyd. Operon, Gdynia 2012.
 • [4] [http://www.sp3bogatynia.pl/pliki/trudnosci_w_uczeniu.pdf] - 31.07.2019.
 • [5] [http://poradnie.powiat.poznan.pl/puszczykowo/index.php?option=com_con tent&view=article&id=24:dyskalkulia-specyficzne-zaburzenia-umiejtnociarytmetycznych& catid=4:artykuy-ppp&Itemid=15] - 13.08.2019.
 • [6] [http://www.centrumincorpore.pl/oferta-incorpore/43-oferta/356-terapiatrudnosci- w-uczeniu-sie-matematyki] - 13.08.2019.
 • [7] [http://www.matematykadlawszystkich.pl/mednr2/Kowalczyk.pdf] - 31.07. 2019.
 • [8] [http://www.profesor.pl/publikacja,17166,Artykuly,Trudnosci-w-uczeniusie- matematyki-uczniow-klas-I-III] - 13.08.2019.
 • [9] [http://zspaleksandria.pl/wp-content/uploads/2016/01/Jak_pokonac_trud nosci.pdf] - 16.08.2019.
 • [10] [http://www.poradnia.oswiata.org.pl/wp-content/uploads/2017/02/przyczy ny_niepowodzen_w_uczeniu_sie_matematyki.doc] - 14.08.2019.
 • [11] [https://www.ckusopot.pl/wp-content/uploads/2018/08/sodn_trudnosci.p df] - 16.08.2019.
 • [12] [https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU3256] - 15.08.2019.
 • [13] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373).
 • [14] DSM-5 - klasyfikacja zabrzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).
 • [15] ICD-10 - Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569581

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.