PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 50(1) | 263--283
Tytuł artykułu

Pedagogical Reflections on Tourism in the "Folia Turistica" Journal (1990-2018)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Puropose. Diagnosis of forms of pedagogical content presence and intentions in articles published in the scientific tourist journal "Folia Turistica".
Method. Analytical and critical registration of articles contained in this journal, in which the existence of pedagogical considerations on tourism were found.
Results. Demonstration of the established fact that in the tourist journal, pedagogical content appears in trace amounts. Indication that in some circles distant from pedagogy, the problems taken up, potentially include (!) - fields, in which the pedagogue-axiologist's research interference is not only possible, but it would be socially useful. Sometimes - necessary.
Research and conclusions limitations. A small, too small, number of quoted examples of articles that do not contain any educational or upbringing-related intentions, in which content can be demonstrated (in an unverified form), the possibility or the need for scientific pedagogical reflection.
Practical implications. Indication - in the form of exemplified analysis - of the existence of areas regarding humanistic knowledge in tourism in which pedagogical research would be desirable and socially necessary.
Originality. In addition to articles with a strictly pedagogical profile, the work also includes texts on potential pedagogical values, often not even indicated by the authors.
Type of work. The article is of review nature. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
263--283
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Physical Education in Krakow, emeritus
Bibliografia
 • Alejziak W. (1994), Turystyka a przestępczość i zjawiska patologii społecznej. (Zarys problematyki i koncepcja badań na przykładzie Krakowa) [Tourism and Crime as well as Phenomen of Social Pathology (An Outline of Problems and the Concept of Research Besed on the Example of Krakow], "Folia Turistica", Vol. 5, pp. 99-123.
 • Alejziak W. (2015), Życie ludzkie jest wędrowaniem - wspomnienie o Profesorze Krzysztofie Przecławskim (1927-2014) [Human Life is Wandering - Memories of Professor Krzysztof Przecławski (1927-2014)], "Folia Turistica", Vol. 36, pp. 201-213.
 • Augustyn M. (1998), Holenderski Instytut Turystyki i transportu w Bredzie: struktura organizacyjna, program i metody nauczania [The Dutch Institute of Tourism and Transport in Bred: Organisational Structure, Curriculum and Teaching Methods], "Folia Turistica", Vol. 8, pp. 49-62.
 • Borkowski K. (2005), Pilot a grupa [A Tour Guide an the Group] [in:] Z. Kruczek, ed., Kompendium pilota wycieczek.
 • Borne-Falencik H. (1998), Losy zawodowe absolwentów średnich szkół hotelarsko- turystycznych w Polsce z lat 1991-1993 [The Professional Fate of Hotel Management and Tourism School Students in Poland from 1991- 1993], "Folia Turistica", Vol. 8, pp. 17-38.
 • Dąbrowski P. (2002), Rola przewodników górskich w edukacji środowiskowej [The Role of Mountains Guides in Environmental Education], "Folia Turistica",Vol. 13, pp. 63-74.
 • Dziubiński Z. (2016), Wspomnienie o profesorze Kazimierzu Denku: Patriocie, wychowawcy, uczonym, turyście, krajoznawcy oraz twórcy edukacji turystyczno- krajoznawczej dla dzieci i młodzieży [Memories of Professor Kazimierz Denek: Patriot, Educator, Scholar, Tourist, Sightseer and Creator of Tourism and Sghtseeing Education for Children and Youth], "Folia Turistica", Vol. 38, pp. 207-216.
 • Gutowska M. (2016), Jak turyści zwiedzają muzea sztuki? Propozycja klasyfikacji [How do Tourists Visit Art Museums? A Proposal for Classification], "Folia Turistica", Vol. 39, pp. 101-124.
 • Jabłonkowska J. B. (2017), Alkoholowe, narkotykowe i seksualne "rozhamowanie" backpackersów w świetle międzynarodowych badań porównawczych [Alcohol, Drug and Sexual "Disinhibition" of Backpackers in Light of International Comparative Research], "Folia Turistica", Vol. 43, pp.153-167.
 • Janicka H. (2008), Ocena kompetencji i jakości pracy pilotów wycieczek i przewodników turystycznych [Assessment of Competences and Quality of Work Regarding Tour Guidung] [in:] Z. Kruczek, ed., Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie. Materiały z IV Forum Pilotażu i przewodnictwa.
 • Kołodziejczyk K. (2015), Zagospodarowanie zorganizowanych punktów wejściowych na szlaki turystyczne [The Development of Organised Entry Points on Tourist Trails], "Folia Turistica", Vol. 35, pp. 83-114.
 • Kosmala G., Chylińska D. (2017), Science tourism - rozważania nad genezą i zakresem znaczeniowym definicji zjawiska [Science tuorism - reflections on the genesis and scope of the meaning definition of the phenomenon], "Folia Turistica", Vol. 43, pp. 167-185.
 • Kruczek Z. (1998), Kształcenie dla potrzeb turystyki w regionie Małopolskim [Education for the Needs of tourism in the Małopolska Region], "Folia Turistica", Vol. 8, pp. 5-16.
 • Kuczek M. (1998), Studia z zakresu turystyki na uniwersytecie w Luton w Wielkiej Brytanii, [Studies in Tourism at the University of Luton in Great Britain], "Folia Turistica", Vol. 8, pp. 63-80.
 • Lepa A. (1992), Manipulowanie człowiekiem jako problem współczesnej pedagogiki [Manipulation of Man as a Problem of Contemporary Pedagogy], "Ethos", Vol. 1, pp. 77-87. Online: http://dlibra.kul.pl/Content/ 26119/10_manipulowanie.pdf.
 • Łapiński P (2015), Turystyka więźniów? Opinie wychowawców penitencjarnych w resocjalizacji skazanych [Tourism Among Prisoners? Opinions of Penitentiary Educators in the Resocialisation of Convicts], "Folia Turistica", Vol. 34, pp. 145-168.
 • Matuszyk A. (2002), Przywództwo w grupie turystycznej [Leadersship in a Tourist Group], "Folia Turistica", Vol. 13, pp. 5-22.
 • Morozowa I. (2016), Blog podróżniczy jako przestrzeń dla kreowania i komunikowania wzorców podróż [Travel Blogs as Space for Creating and Communicating Travel Patterns], "Folia Turistica", Vol. 40, pp. 119-134.
 • Mroczek-Żulicka A. (2018), Młody wychowawca w turystyce nastoletnich instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. Studium przypadku, [A Young Educator in the Tourism of teenage Instructors of the Polish Scouting Association], "Folia Turistica", Vol. 47, pp. 101-136.
 • Murrmann J. (2016), Turystyka lingwistyczna rozpatrywana przez pryzmat danych wizualnych - o prawdziwym charakterze wakacyjnych kursów językowych na podstawie analizy fotografii [Linguistic Tourism Consideret Trough the Prism of Visual Data - Abaut the Thrue Nature of Language Courses on the Basis of Photo Analysis], "Folia Turistica", Vol. 40, pp. 27-46.
 • Omelan A., Krzyżanowska A., Podstawski R. (2015), Turystyka szkolna w specjalnych ośrodkach szkoleniowo-wychowawczych województwa warmińsko-mazurskiego [School Tourism at Special Training and Education and Education Centres of the Warmian-Masurian Voivodeship], "Folia Turistica", Vol. 34, pp. 133-144.
 • Ostrowski M. (2001), O etykę w turystyce [On Ethics in Tourism], "Folia Turistica", Vol. 10, pp. 181-194.
 • Przecławski K. (1996), Człowiek a turystyka, Zarys socjologii turystyki [Man and Tourism, an Outline of Tourism Socilogy], Albis, Kraków.
 • Przecławski K. (1997), Etyczne podstawy turystyki [Ethical Basis of Tourism], Albis, Kraków.
 • Przecławski K. (1986), Humanistyczne podstawy turystyki [The Humanistic Basis of the Tourism), Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Przecławski K. (1973), Turystyka a wychowanie [Tourism and Education], Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Różycki P. (1998), Analiza czynników determinujących efekty kształcenia studentów AWF na kierunku Turystyka [Analysis of Factors Determining the Effects of Education of AWF Students i the Fields of Tourism], "Folia Turistica", Vol. 8, pp. 39-48.
 • Rutkowska K., Godlewski G. (2010), Wzór i antywzór osobowy pilota wycieczek. Konfrontacja umiejętności społecznych adeptów pilotażu ich wyobrażeniami na temat charakterystyki zawodowej pilota [Personal Model and Anti-model of a Tour Guid. The Confrontation of Social Skills of Guide Adepts with their Ideas about a Tour Guide's Professional Description], "Folia Turistica", Vol. 23, pp. 189-20.
 • Siemieniecki B., red. (2007), Manipulacja - media - edukacja [Manipulation - Media - Education], Wydawnictwo Marszałek, Warszawa.
 • Sobczuk J. (2013), Turystyka religijna jako forma aktywizacji osób z dysfunkcją narządu wzroku. Raport z badań [Religious Tourism as a Form of Activating Poeple with Vision Dysfunctions. A Research Raport], "Folia Turistica", Vol. 29, pp. 83-100.
 • Szromek A. (2018), Propozycja wartości dla klienta przedsiębiorstwa uzdrowiskowego [The Proposition of Values for a Client of the Spa Enterprise], "Folia Turistica", Vol. 47, pp. 9-26.
 • Szymańska E., Popławska M. (2017), Techniki wywierania wpływu na decyzje zakupowe turystów w świele badań jakościowych [Techniques of Influencing Shopping Decisions of Tourists in Light of Qualitative Reasech], "Folia Turistica", Vol. 42, pp. 125-140.
 • Wajchman S. (2015), Rola edukacji przyrodniczo-leśnej w ograniczeniu negatywnych skutków turystyki i rekreacji w środowisku leśnym [The role of Forest and Nature Education in Reducing the Negative Effects of Tourism andRecreation in the Forest Educacion in the Forest Environmen], "Folia Turistica", Vol. 34, pp. 109-122.
 • Wodejko S. (1998), Kształcenie kadr dla potrzeb turystyki w Polsce na poziomie akademickim [Staff Education for the Needs of Tourism in Poland at an Academic Level], "Folia Turistica", Vol. 8, pp. 81-88.
 • Wojtanowicz P. (2014), Typologizacja i periodyzacja rozwoju ścieżek dydaktycznych w polskich parkach narodowych [Typologisation and Periodisation of the Devlopment of Didactic Paths in Polish National Parks], "Folia Turistica", Vol. 30, pp. 27-54.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569593

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.