PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 47 (1) Współczesne poszukiwania w pedagogice : teoria - badania - praktyka w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej i szeroko rozumianych nauk o wychowaniu | 221--238
Tytuł artykułu

Wybrane techniki manipulacyjne stosowane w budowaniu relacji nauczyciel - rodzic dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Manipulative Techniques Used in Building the Teacher - Parent Relationship of Preschool and School Children
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest próbą wyjaśnienia istoty modelów manipulacyjnych, które towarzysza wszelkim relacjom międzyludzkim. Szczególną uwagę poświęcono modelom manipulacyjnym stosowanym w obszarze działań wychowawczych. Autor wskazał na wagę budowania poprawnych relacji na płaszczyźnie nauczyciel - rodzic w pierwszych etapach edukacyjnych, ze względu na to, ze wpływają one na późniejsze schematy kontynuowane w dalszym etapie edukacji. Wskazano w artykule na wagę manipulacji pedagogicznej, która jest realizowana zarówno w stosunku do grupy uczniów, ale także pojawia się, jako element współpracy na płaszczyźnie rodzic - nauczyciel. Ze względu na tematykę pracy przybliżono reguły wywieraniu wpływu R. Caldiniego i przełożono ich zastosowanie na sytuację szkolną. Autor odniósł się również do koncepcji rozwoju Ja zgodnie z teorią E. Berne'a - Analizą Transakcyjną. Zgodnie z tą koncepcją w strukturze ja wyróżnia się poziomy: Dziecko - Rodzic - Dorosły. W zależności od sytuacji, w jakiej są nawiązywane i realizowane kontakty międzyludzkie, są uruchamiane poszczególne modele komunikacyjne przypisane do danego poziomu. W artykule pojawiają się opisy tych stanów i wskazano możliwość zastosowania wiedzy z tego obszaru przy próbie konstruowania relacji nauczyciel - rodzic. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to explain the essence of manipulative models that accompany all interpersonal relationships. Special attention was paid to the manipulative models used in education. The author emphasised the importance of building correct relations between teachers and parents, especially in Early Education as they affect patterns that occur at later stages of education greatly. The article indicates the importance of pedagogical manipulation, which is being used both in relation to the group of students, but also appears as an element of cooperation on the parent-teacher level. Following the main topic of the thesis, the author also introduced the reader to R. Caldini's theories of influence and their application in the school environment and also referred to the concept of self development presented by E. Berne's in Transactional Analysis Theory. According to this concept, the self is divided into three levels: Child - Parent - Adult. Depending on the situation different communication models assigned to a given level are launched. The article provides despriptions of these models and suggestions of possible applications in building teacher-parent relationship. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
Bibliografia
 • [1] Adams K., Galanes G.J., Komunikacja w grupach, Warszawa 2008.
 • [2] d' Almeida F., Manipulacja w polityce, w reklamie, w miłości, Gdańsk 2004.
 • [3] Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 2011.
 • [4] Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2000.
 • [5] Birch A., Psychologia w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, Warszawa 2005.
 • [6] Caldini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2000.
 • [7] Dąbek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2002.
 • [8] Doliński D., Inni ludzie w procesach motywacyjnych [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, T. II, red. J. Strelau, Gdańsk 2000.
 • [9] Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.
 • [10] Ernst K., Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić, Warszawa 1991.
 • [11] Hogan K., Nauka perswazji. Czyli jak w 8 minut postawić na swoim, Poznań 2011.
 • [12] Joule R. V, Beauvois J.L., Gra w manipulacje. Wywieranie wpływu na ludzi dla uczciwych, Sopot 2006.
 • [13] Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. (red.), Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1902.
 • [14] Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży, Warszawa 1996.
 • [15] Lepa A., Świat manipulacji, Częstochowa 1995.
 • [16] Linde B., Słownik języka polskiego, Lwów 1854.
 • [17] Mileski B., Śliwierski B. (red.), Pedagogika. Leksykon, Warszawa 2000.
 • [18] Morreale S.P., Spitzberg B. H, Barge J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Warszawa 2008.
 • [19] Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996.
 • [20] Platon, Państwo, tł. W. Witwicki, Warszawa 1948.
 • [21] Reynolds S., Valentine D., Komunikacja międzykulturowa, Warszawa 2009.
 • [22] Szkiłądź H., Bik S., Pakosz B., Szkiłądź C. (red.), Słownik Języka Polskiego, T. II L - P, Warszawa 1988.
 • [23] Tatarkiewicz W., Historia filozofii, T. I, Warszawa 2011.
 • [24] Tkaczyk L., Postawa, mimika, gest, Wrocław 2000.
 • [25] Witkowski T., Psychomanipulacje. Jak je rozpoznawać i jak sobie z nimi radzić, Wrocław 2000.
 • [26] Wróbel A., Wychowanie a manipulacja, Kraków 2006.
 • [27] Wróbel A., Asertywność na co dzień, Czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi, Warszawa 2011.
 • [28] Wyrwicka W., Naśladownictwo w zachowaniu się ludzi i zwierząt, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569603

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.