PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 34 | 91--104
Tytuł artykułu

Narodowe Systemy Innowacji Unii Europejskiej w zarządzaniu przedsiębiorstwami

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
National Innovation Systems of European Union in Management of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Narodowe Systemy Innowacji (NSI) są bardzo istotnym elementem w działalności innowacyjnej państw. Polski NSI w porównaniu z innymi europejskimi systemami notuje słabe wyniki. Pokazuje to ranking innowacyjności oraz dane dotyczące zasobów ludzkich w sektorze nauki i techniki, a także udział środków rządu lub nakładów na badania i rozwój oraz ilości patentów. W artykule pokazano NSI polskie, a także niemieckie, brytyjskie, szwedzkie, duńskie, irlandzkie, belgijskie i hiszpańskie. Celem pracy jest przedstawienie różnic w funkcjonowaniu NSI w tych państwach oraz efektywności wybranych NSI. Źródłem danych jest Europejski Ranking Innowacyjności i Eurostat. Zakres badawczy dotyczy zarządzania innowacjami w Polsce w porównaniu z państwami Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
National Innovation Systems are very important part in innovation activity. Polish National Innovation Systems compared to European systems achieve disappointing notes. European Innovation Scoreboard and Eurostat dates about human resources in science and technology, share of government budget appropriations or outlays on research and development and patent applications. Article shows Polish and German, British, Swedish, Danish, Irish, Belgian, Spanish National Innovation Systems. The goal of article is present differences between innovation systems and effect of them. Data source is Innovation Union Scoreboard and Eurostat. Scope of research is innovation management in Poland compared to European Union Countries.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
91--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Audretsch D.B., Lehmannb E.E., Warning S. (2005), University Spillovers and New Firm Location, "Research Policy", Vol. 34. DOI: 10.1016/j.respol.2005.05.009.
 • Brzozowska A., Kabus J. (2018), Determinants of Enterprises' Innovativeness in the Light of Empirical Studies - Case Studies of Austria and Poland, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 116.
 • Bubel D., Łęgowik-Świącik S., Kowalska S. (2017), The Concept of Smart Specialisation as an Innovation Management Instrument in Light of Polish and Austrian Experience, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 27, t. 2. DOI: 10.17512/znpcz. 2017.3.1.04.
 • Capron H., Meeusen W., Cincera M., Dumont M., Vandewalle K., van Pottelsberghe B. (1998), National Innovation Systems. Pilot Study of the Belgian Innovation System, Belgian federal Office for Scientific, Technical and Cultural Affairs (OSTC), Brussels-Antwerp.
 • Czermiński A., Grzybowski M., Ficoń K. (1999), Podstawy organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia.
 • Drucker P.F. (1976), Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/main-tables (dostęp: 20.03.2019).
 • https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl(dostęp: 20.03.2019).
 • Klofsten M., Jones-Evans D. (2000), Comparing Academic Entrepreneurship in Europe - The Case of Sweden and Ireland, "Small Business Economics", Vol. 14(4). DOI: 10.1023/A: 1008184601282.
 • Kogut B. (1997), The Network as Knowledge, Paper Presented at ORSA TIMS, Dallas, November.
 • Kościelniak H., Skowron-Grabowska B., Grabara I. (2017), Proinnovative Activities of SMEs in Empirical Research, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 27, t. 2. DOI: 10.17512/znpcz.2017.3.2.03.
 • Lent B., Kościelniak H., Łukasik K., Brendzel-Skowera K. (2018), An Analysis of the Environment and Personality Impact in Innovative Non-Existent Projects, [w:] Proceedings of the Third International Conference on Economic and Business Management (FEBM 2018), Series: Advances in Economics, Business and Management Research, Atlantis Press, Paris. DOI: 10.2991/febm-18.2018.104.
 • Lundvall B.-A., Johnson B., Andersen E.S., Dalum B. (2002), National System of Production, Innovation and Competence Building, "Research Policy", Vol. 31(2). DOI: 10.1016/S0048-7333(01)00137-8.
 • Matcalfe S. (1995), The Economic Foundation of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives, w: Stoneman P. (ed.), Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change, Blackwell, Oxford.
 • Nowakowska-Grunt J., Parzonko A.J., Kiełbasa B. (2016), Determinants of Managing Net-works of Organizations in Rural Areas, Publishing Office of Faculty of Management Czestochowa University of Technology, Częstochowa.
 • Pawłowski E., Trzcieliński S. (2011), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Funkcje i struktury, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Sałek R. (2014), Algorytm postępowania decyzyjnego w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 68.
 • Skowron-Grabowska B., Nowakowska-Grunt J. (2017), Innovative Projects in Enterprises, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 109.
 • Skowron-Grabowska B., Seroka-Stolka O., Wójcik-Mazur A., Surowiec A., Pietrasieński P. (2017), Kultura organizacyjno-innowacyjna a działalność marketingowa przedsiębiorstw, [w:] Grabowska M., Ślusarczyk B. (red.), Zarządzanie organizacją. Koncepcje, wyzwania, perspektywy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Szajt M. (2008), Aktywność innowacyjna a wzrost gospodarczy Polski. Analiza statystyczno-ekonometryczna, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Szajt M. (2010), Działalność badawczo-rozwojowa w kształtowaniu aktywności innowacyjnej w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Veugelers R., Cassiman B. (2005), R&D Cooperation between Firms and Universities. Some Empirical Evidence from Belgian Manufacturing, "International Journal of Industrial Organization", Vol. 23(5-6). DOI: 10.1016/j.ijindorg.2005.01.008.
 • Wojtowicz A., Mikos A. (2012), Wielowymiarowe funkcjonowanie systemu innowacji - zarys koncepcji, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 21, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569637

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.