PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 4 | 399--413
Tytuł artykułu

Trans-European Transport Network in the Context of the Implementation of Sustainable Development. A Case Study of the Danube River Regulation Project

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Trans-Europejska Sieć Transportowa w kontekście wdrażania zrównoważonego rozwoju - projekt regulacji Dunaju
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Transeuropejska sieć trasportowa (ang. Transeuropean Trasport Network, w skrócie TEN-T) stanowi podstawę unijnej strategii tworzenia efektywnych połączeń transportowych dla przewozu towarów i osób w krajach Unii Europejskiej. TEN-T uwzględnia projekty drogowe, kolejowe, lotniska oraz szlaki żeglugi śródlądowej i morskiej. Podstawowymi założeniami TEN-T jest stymulacja wzrostu ekonomicznego, zwiększenie konkurencyjności regionów oraz podwyższenie poziomu zatrudnienia. Jednocześnie globalne problemy, takie jak zmiany klimatu, zubożenie zasobów naturalnych, wymieranie gatunków i utrata bioróżnorodności, są coraz istotniejsze i wymagają kompleksowych strategii i uwzględnienia na różnych szczeblach polityki, również unijnej. Koncepcja zrównoważonego rozwoju powstała jako odpowiedź na te wyzwania i rzeczywiście Unia Europejska często deklaruje zgodność swojej polityki z wdrażaniem koncepcji zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście, artykuł stanowi wprowadzenie do polityki TEN-T oraz studium przypadku, jakim jest jeden z projektów priorytetowych- szlak żeglugi śródlądowej na rzece Dunaj. Istotnym problemem, który został poruszony w artykule, jest kolizja pomiędzy unijnymi celami zrównoważonego rozwoju, a przykładowym projektem priorytetowym, którego wdrożenie będzie miało wiele negatywnych i nieodwracalnych konsekwencji dla środowiska. (abstrakt oryginalny)
EN
Trans-European Transport Network (TEN-T) is the basis for the European Union's policy for creating efficient freight and passenger transport links (including roads, railways, airports and the inland and sea waterways) between particular Member States. The basic ideas standing behind TEN-T policy have been to support economic growth, increase the competitiveness of regions and increase employment levels. However, as in the recent decades new and serious challenges have increased in importance (climate change, biodiversity loss, natural resources depletion, etc.), the concept of sustainable development has been evolved as an answer to these challenges while its implementation has been usually declared in various European policies. In this context, this paper provides an introduction to the TEN-T policy and scrutinizes one of the TEN-T's priority projects: the inland waterway along the Danube River. An important problem highlighted in the paper concerns a contradiction between EU sustainable development objectives and the implementation of chosen TEN-T project, which is expected to cause vast negative environmental consequences. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
399--413
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polish Green Party, Zieloni2004
Bibliografia
 • Byron, H.; Arnold, L.; et al. (2008). TEN-T and Natura 2000: The Way Forward. An assessment of the potential impact of the TEN-T Priority Projects on Natura 2000. RSPB. Available at: http://www.birdlife.org/eu/ pdfs/TEN_T_report2008_final.pdf.
 • Konecny, M.; Słodczyk, K.; et al. (2008). Cohesion or Collision? EU and EIB funding for controversial projects in Central and Eastern Europe. CEE Bankwatch Network and Friends of the Earth Europe Available at: http://www.bankwatch.org/billions/2008/.
 • European Commission (2008a). Annual activity report by the coordinator Karla Peijs, Priority Project 18 Rhine/Meuse-Main-Danube. Priority Project 30 Seine-Scheldt. Available at: http://www.europarl.europa.eu/ meetdocs/2004_2009/documents/dv/tran20081202_rapp07-08peijs_/TRAN20081202_Rapp07-08Peijs_ en.pdf. Accessed between 2008 and 2010.
 • European Commission (2008b). TEN-T Trans-European Transport Network. Implementation of the Priority Projects. Progress Report, 2008. Available at: http://ec.europa.eu/transport/publications/doc/2008_brochure _tent_t_implementation_priority_projects_progress_report.pdf. Accessed between 2008 and 2010.
 • European Commission (2009). Green Paper TEN-T: A policy review - Towards a better integrated transeuropean transport network at the service of the common transport policy. Available at: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0044:FIN:EN:PDF. Accessed between 2009 and 2010.
 • European Commission (2010a). TEN-T Trans-European Transport Network. Implementation of the Priority Projects. Progress Report, 2010. Available at: https://www.ten-t-days-2010-zaragoza.eu/fileadmin/Content/ Downloads/PDF/Progress Report 2010 Implementation of the Priority Projects.p df. Accessed in 2010.
 • European Parliament and Council Decision 1692/96/EC of 23 July 1996 on Community guidelines for the development of the trans-European transport network, Official Journal L 228 , 09/09/1996 P. 0001 - 0104. Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1996/D/01996D1692-20070101-en.pdf.
 • European Parliament and the Council Decision 1346/2001/EC of May 2001 amending Decision 1692/96/EC as regards seaports, inland ports and intermodal terminals as well as project No 8 in Annex III. Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:185:0001:0036:EN:PDF.
 • European Parliament and the Council Decision 884/2004/EC of April 2004 amending Decision 1692/96/EC on Community guidelines for the development of the trans-European transport network. Available at: http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/Document_Centre/OP_Resources/Decision_8 84_2004_EC.pdf. High-Level Group of TEN-T (2003).
 • High-Level Group on the Trans-European Transport Network. Report:33. Available at: http://ec.europa.eu/ten/transport/revision/hlg/2003_report_kvm_en.pdf. Accessed between 2008 and 2010.
 • ICPDR (2004). Danube Basin Analysis, WFD Roof Report 2004. Available at: http://www.icpdr.org/icpdr-pages/ river_basin_management.htm. Accessed in 2010.
 • MAKK (Hungarian Environmental Economics Centre) and WWF (2007). Socioeconomic Considerations with Respect to the Ten-T Development Plans for the Danube. Summary. Available at: http://assets.panda.org/ downloads/socioeconomic_considerations_of_ten_t_v110309.pdf. Accessed between 2008 and 2010.
 • Żelazo, J.; Popek, Z. (2002). Podstawy renaturyzacji rzek. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • BUND: http://www.bund-naturschutz.de/brennpunkte/donau/index.html.
 • European Commission: www.ec.europa.eu/transport (2010b); http://ec.europa.eu/environment/life/.
 • European Commission; Public consultation on TEN-T Green Paper (2009b): http://ec.europa.eu/transport/. infrastructure/consultations/2009_04_30_ten_t_green_paper_en.htm.
 • The Greens-EFA in the European Parliament: www.ten.greens-efa.org.
 • WWF: www.danubecampaign.org; http://www.danubecampaign.org/the_problem/at_stake/people_threatened/.
 • Interviews carried out in 2008 in the European Parliament. Detailed information accessible by contacting the author.
 • Tucker, G.; Kettunen, M., et.al. (2010). Valuing and conserving ecosystem services: a scoping case study in the Danube Basin. Institute for European Environmental Police (IEEP) and WWF. Available at: http://assets. panda.org/downloads/teeb_danube.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569663

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.