PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 | 6--21
Tytuł artykułu

Artykuł 153 § 1 k.k. jako przepis kluczowy do wyinterpretowania zawartych w nim norm sankcjonowanych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Article 153 § 1 of the Criminal Code as a Key Provision to Interpret the Sanctioned Norms Contained Therein
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie nie jest typowym artykułem naukowym, jakie są prezentowane w naukach prawnych. Jest ono próbą badawczego podejścia do zawartości normatywnej art. 153 § 1 Kodeksu karnego, według założeń tzw. poznańsko-szczecińskiej szkoły teorii prawa. W oparciu o przedstawione w pierwszej części opracowania założenia metodologiczne, uwzględniające w szczególności pięcioelementową strukturę normy sankcjonowanej oraz technikę kondensacji norm w przepisach prawnych, autor w drugiej części opracowania przedstawia treściowo aż 84 wyrażenia normokształtne aspirujące do nazywania ich normami prawnymi - wszystkie wyinterpretowane z art. 153 § 1 Kodeksu karnego. Przedkładane rozważania są zatem opartym na względach gwarancyjnych dążeniem do pełnej jasności w systemie prawnym tego, co jest a co nie jest zabronione, dotychczas niespotykanym w takim kształcie w doktrynie prawa karnego. (abstrakt oryginalny)
EN
This elaboration is not a typical scientific article that is presented in legal sciences. It is an attempt of a research approach to the normative content of Article 153 § 1 of the Criminal Code, according to the assumptions of the so-called Poznan-Szczecin school of legal theory. Based on the methodological assumptions presented in the first part of the elaboration, taking into account in particular the five-element structure of the sanctioned norm, and the condensation technique in legal provisions, the author presents, in the second part of the elaboration, as many as 84 norm shaping expressions aspiring to be called legal norms - all interpreted from the article 153 § 1 of the Criminal Code. The submitted considerations are, therefore, based on warranty reasons, aspiration to full clarity in the legal system of what is and what is not prohibited, hitherto unprecedented in this form in the doctrine of criminal law. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
6--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • aplikant prokuratorski
Bibliografia
 • A. Choduń, Koncepcja wykładni prawa Macieja Zielińskiego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2016, z. 4, s. 58.
 • A. Zoll - O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego, "Krakowskie Studia Prawnicze", 1990, nr XXIII.
 • A. Zoll, (w:) W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117-211a, Warszawa 2017, teza 15a do art. 153 k.k., Lex.
 • K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1980, s. 464.
 • Ł. Pohl, Norma sankcjonowana w prawie karnym jako przykład normy prawnej nie będącej normą postępowania, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2006, z. 1, s. 55 i n.
 • Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2015, s. 217.
 • Ł. Pohl, Struktura normatywna przepisu o tzw. przestępstwie wieloodmianowym (zagadnienie jedności i wielości przestępstw, "Państwo i Prawo", 2006, z. 10, s. 74 i n.
 • Ł. Pohl, Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne, Poznań 2007, s. 110 i n.
 • Ł. Pohl, Zabójstwo w związku z rozbojem, (w:) Ł. Pohl, K. Burdziak, M. Jankowski, P. Banaszak, Zabójstwa kwalifikowane w Kodeksie karnym z 1997 r. - naukowa i sądowa wykładnia znamion kwalifikujących, Warszawa 2017, s. 6 (raport Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości).
 • M. Królikowski, (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do artykułów 117-221, Warszawa 2017, teza 6 do art. 153, Legalis.
 • M. Szwarczyk, [w:] T. Bojarski [red.] Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016, teza 4 do art. 153, Lex.
 • M. Zieliński, Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, Poznań 1972.
 • M. Zieliński, O. Bogucki, A. Choduń, S. Czepita, B. Kanarek, A. Municzewski, Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2009, z. 4, s. 23-29.
 • M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady - reguły - wskazówki, Warszawa 2017.
 • P. Kardas, Przestępstwo ciągłe w prawie karnym materialnym. Analiza konstrukcji modelowych na tle pojęcia czynu, zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw, Kraków 1999, s. 122-123.
 • R. Kokot, [w:] R.A. Stefański [red.], Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2017, teza 10 do art. 153, Legalis.
 • W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010, s. 287-288.
 • Z. Ziembiński, Przepis prawny i norma prawna, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1960, z. 1, s. 105 i n.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569681

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.