PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 39(2) | 163--172
Tytuł artykułu

Opportunities for Agricultural and Rural Development in the Dolnośląskie Voivodeship in the Light of the Responsible Development Strategy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Możliwości rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego w świetle strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena, czy priorytety rozwojowe wskazane w dokumencie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju stanowić mogą podstawę rozwoju dla sektora rolnego i obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego. Na podstawie diagnozy stanu rolnictwa oraz obszarów wiejskich tego województwa wskazano tendencje rozwojowe, które skonfrontowano z celami rozwoju sektora żywnościowego i obszarów wiejskich SOR. Podkreślono także rolę programu "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia 2017-2020" jako innowacyjnego instrumentu wdrażającym założenia SOR w ramach tzw. inteligentnych specjalizacji regionalnych. Przeprowadzona analiza wykazała, że kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich wskazanych w SOR są zbieżne z potencjałem i pożądanymi kierunkami rozwoju dolnośląskiego rolnictwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study is to assess whether the development priorities set out in the Responsible Development Strategy (RDS) could become a development framework for the agricultural sector and rural areas of the Dolnośląskie voivodeship. Based on a diagnosis of the condition of local agriculture and rural areas, the development trends were identified and confronted with development objectives for the food sector and rural areas, as specified in the RDS. This paper also emphasizes the role of the "Lower Silesia. Green Valley of Food and Health 2017-2020" program as an innovative instrument implementing the assumptions defined in the RDS as part of what is referred to as smart regional specializations. As shown by the analysis, agricultural and rural development axes set out in the RDS are convergent with the potential and desirable development targets for the Lower Silesian agriculture. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
163--172
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Environment and Life Sciences in Wrocław, Poland
 • University of Environment and Life Sciences in Wrocław, Poland
 • Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland
 • Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland
Bibliografia
 • Bogdan, W., Boniecki, D., Labaye, E., Marciniak, T., Nowacki, M., Purta, M., Szmidt-Belcerz, E. (2015). Poland 2025 - Nowy motor wzrostu w Europie. Warszawa: McKinsey & Company.
 • Bruckmeier, K., Tovey, H. (eds). (2009). Rural sustainable development in the knowledge society. Aldershot: Ashgate.
 • Grosse, T. G, Hardt, Ł. (2011). Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi Warszawa: Pro Oeconomia. Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych.
 • Kazak, J., Pilawka, T. (2013). Konwergencja poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i w województwie dolnośląskim. SERiA Scientific Annals, 15(4), 202-206.
 • Klekotko, M. (2012). Rozwój po śląsku: procesy kapitalizacji kultury w śląskiej społeczności górniczej. Kraków: Jagiellońskie Studia Socjologiczne.
 • Kołodziejczyk, D. (2015). Wieloaspektowe ujęcie problematyki spójności obszarów wiejskich na poziomie lokalnym i regionalnym w dotychczas realizowanych i planowanych strategiach rozwoju Warszawa: IERiGŻ PIB.
 • Krasowicz, S., Oleszek, W., Horabik, J., Dębicki, R., Jankowiak, J., Stuczyński, T., Jadczyszyn, J. (2011) Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski. Pol. J. Agron., 7, p. 45.
 • Kutkowska, B. (ed.). (2017). Rolnictwo wspierane społecznie - zmniejszenie barier wejścia na rynek dla dolnośląskich produktów żywności wysokiej jakości. Wrocław: Wyd. Uniw. Przyr.
 • Kutkowska, B. Pilawka, T. (2016). Implementation of the cohesian policy in rural areas of the Lower Silesian region. J. Agribus. Rural Develop., 4 (42), 567-576.
 • Kutkowska, B., Kotecki, A. (eds.) (2014). Rolnictwo Dolnego Śląska po wejściu do Unii Europejskiej. Wrocław: Wyd. Uniw. Przyr.
 • Matyka, M. (2017). Ocena regionalnego zróżnicowania struktur zasiewów w kontekście oddziaływania na środowisko przyrodnicze. SERiA, vol. XIX(3), p. 188-192.
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (2017). Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: MIiR.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2018). Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa 2030. Warszawa: MRiRW, p. 4.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012a). Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie). Warszawa: Monitor Polski, 36.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012b). Strategia Rozwoju Kraju 2020. Warszawa: MRR.
 • Nurzyńska, I. (2012). Syntetyczny obraz krajowej i unijnej polityki wobec obszarów wiejskich. In: J. Wilkin, I. Nurzyńska (Eds), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi (pp. 175-202). Warszawa: SCHOLAR.
 • OECD (2002). Redefining Territories: Functional Regions. Working Party on Territorial Indicators. Paryż: OECD,p. 9.
 • Szybiga, K., Miśkiewicz, T., King, Z. (2013). Stan przemysłu spożywczego na Dolnym Śląsku i rekomendowane kierunki jego rozwoju. Nauki Inżynierskie i Technologie, 2(9), 94-106.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (2000). Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego. Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (2012). Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020. Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (2013). Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnoślaskiego.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (2017). Program "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia 2017-2020". Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (2006). Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658
 • Zawalińska, K. (2009). Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: IRWiR PAN, p. 52.
 • Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego (2017). Zarys opracowania dotyczący rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa dolnośląskiego do 2030. Wrocław: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569693

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.