PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 | 65--77
Tytuł artykułu

Tożsamość stanu faktycznego i prawnego jako wymóg konieczny zmiany decyzji, na mocy której strona nabyła prawo, w trybie art. 155 kpa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Identicality of the Factual and Legal Background as a Prerequisite for Changing Administrative Decision, Based on Which Party Gained Right, under Article 155 kpa
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego przewiduje, iż decyzja ostateczna może być w każdym czasie, za zgodą strony zmieniona, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji, a przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W artykule poddano krytycznej analizie, formułowany na kanwie wskazanego przepisu, wymóg istnienia tożsamości stanu faktycznego i prawnego sprawy jako warunku zmiany decyzji we wskazanym trybie. Autor wykazuje wręcz iż istotą postępowania z art. 155 kpa jest uwzględnienie następczej zmiany okoliczności faktycznych, które były podstawą wydania pierwotnej decyzji. (abstrakt oryginalny)
EN
Under Article 155 of the polish administrative proceeding code, the final decision may be changed in any time, if the specific law provisions does not preclude such a change and the public interest or justified personal interes supports the change. In the article author critizes the view, formulated on grounds of given provision, that ideniticality of the factual and legal backgrounds is a prerequisite for changing administrative decision. He claims that in fact the eseence of proceding carried under art. 155 kpa is taking into account, while issuing amended decision, change of factual background that occurred after the original decision had been issued. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
65--77
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • G. Łaszczyca, Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym, s. 567-579.
  • K. Glibowski [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Legalis/El., Komentarz do art. 156 kpa.
  • K. Glibowski [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2018 , s. 1207.
  • M. Jaśkowska, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. A. Wróbel, M. Jaśkowska, Warszawa 2018, s. 1080.
  • P. Gołaszewski, Dopuszczalność zmiany (uchylenia) decyzji związanej w postępowaniu administracyjnym - uwagi krytyczne na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, Monitor Prawniczy 19/2012, s. 1027.
  • P.M.Woroniecki [w:] Prawo administracyjne, red. M. Zdyb, J. Stelmasiak, Warszawa 2016, s.91.
  • T. Kiełkowski [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Molczyk, Warszawa 2015, s. 1029.
  • T. Kiełkowski, Problem tożsamości stanu faktycznego i prawnego w postępowaniu zmierzającym do uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej w trybie fakultatywnym, Casus 79/2015, s. 8.
  • T. Woś, Moc wiążąca aktów administracyjnych w czasie, Warszawa 1978, s. 122 wraz z przywołaną tam literaturą.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569695

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.