PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 39(2) | 173--183
Tytuł artykułu

Management of Distribution Channels

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zarządzanie kanałami dystrybucji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Kanał dystrybucji jest to system przedsiębiorstw, pracowników, działalności, informacji i zasobów zaangażowanych w przemieszczanie dóbr i usług do nabywców. Działalność kanału dystrybucji polega na przekształcaniu bogactw naturalnych, surowców i składników w gotowe produkty, które są dostarczane ostatecznym nabywcom. Zarządzanie dystrybucją obejmuje takie działania jak zrozumienie potrzeb i postepowania nabywców w celu tworzenia kanałów współpracy z producentami i pośrednikami handlowymi. Ogólnie rzecz biorąc, artykuł przedstawia podstawowe zasady projektowania, analizy i wdrażania modeli kanałów dystrybucji. Głównym celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób kanały dystrybucji są tworzone, organizowane i jak dostarczają wartości nabywcom przez długotrwałe wzajemnie zadowalające związki. W szczególności badania zmierzają do podania przesłanek wyboru kanałów dystrybucji z uwzględnieniem segmentacji rynku docelowego, zapewnienia pozycji przedsiębiorstwom na rynku i konkurencyjności. Artykuł rozpoczyna się przeglądem systemów kanałów dystrybucji. Następnie nakreślono funkcje kanałów dystrybucji, które znajdują zastosowanie w organizacji przedsiębiorstw. W zakończeniu rozważaniom poddano sposoby rozwiązywania konfliktów w kanałach dystrybucji. (abstrakt oryginalny)
EN
A distribution channel is a system of enterprises, people, activities, information, and resources involved in delivering a good or service to customers. Distribution channel activities transform natural resources, raw materials, and components into a finished good delivered to end customers. Distribution management involves understanding what customers want and how they behave in order to establish trading channels with producers and intermediaries. In general, this paper lays a framework for designing, analyzing and implementing distribution channel models. The main goals of this paper are to present the way distribution channels are created and organized, and how they deliver customer value through long-lasting, mutually satisfying relationships. In particular, this research is intended to provide a background for distribution channel choices with respect to segmentation, targeting, product positioning and competition. This paper begins with an overview of a distribution channel system. This is followed by an outline of distribution channel functions used across enterprise organizations. Channel conflicts are considered at the end. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
173--183
Opis fizyczny
Twórcy
 • Koszalin University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Chevrier, N. (2018). Strategies for managing the big risks of international distribution. Retrieved 13.02.2019 from: http://www.tradeready.ca/2018/fittskills-refresher/7-strategies-the-big-risks-international-shipping.
 • Combe, C. (2006). Introduction to E-business Management and strategy. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Galkin, A. (2015). Distribution Channels Management in Different Regions. Am. J. Econ., Finance and Management, 1, 2, 92-96.
 • Gregor, B., Kaczorowska-Spychalska, D. (2018). Marketing w erze technologii cyfrowych. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Griffin, R. W. (2017). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Griffin, R.W., Ebert, R. J., Starke, F.A., Lang, M. D. (2011) Business. 7th Edition. Toronto: Pearson.
 • Gustafsson, A., L. Rask, L. (b.d). Distributions Channels Structure and Integration. Retrieved 13.02.2019 from: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:325025/FULLTEXT02.pdf
 • Hockett, M. (2017). Q&A: How Is B2C Shaping B2B Distribution? Retrieved 15.12.2018 from: https://www.inddist.com/blog/2017/03/q-how-b2c-shaping-b2b-distribution.
 • Kotler, Ph., Keller, K. L (2012), Marketing Management. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Lepper, G. (2013). Distribution channel management. Retrieved 15.12.2018 from: https://www.slideshare.net/grantlepper/distribution-channel-managment.
 • Malhotra, N. K. (2019). Marketing Research: An Applied Orientation: Global Edition. 7th Edition. New York: Pearson.
 • Marketing MO (2015). Retrieved 15.12.2018 from: http://www.marketingmo.com/wp-content/uploads/2015/03/Creating-and-Managing-Marketing-Distribution-Channels.pdf.
 • Michalski, E. (2018). Marketing. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Michalski, E. (2019). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Qlutch (b.d). Create and Set Up a New Distribution Channel.Retrieved 15.12.2018 from: https://qlutch.com/strategicmarketing/create-and-set-up-a-new-distribution-channel
 • Robbins, P. S., Coulter, M. (2017). Management. New Jersey: Prentice Hall. Stiglitz, J. E. (2002). Globalization and Its Discontents. New York: Norton.
 • Zimmer, T. (b.d). How to Develop a Distribution Channel Strategy. Retrieved 15.12.2018 from: https://smallbusiness.chron.com/develop-distribution-channel-strategy-56913.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569869

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.