PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 16, nr 4, cz. 1 | 165--178
Tytuł artykułu

Społeczno-ekonomiczne przejawy sharing economy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Socio-Economic Manifestations of Sharing Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sharing economy (ekonomia współdzielenia) stanowi nowy nurt społeczno-ekonomiczny zorientowany na współdzielenie zasobów w procesie konsumpcji, który uznawany jest za jeden z najbardziej kluczowych trendów zglobalizowanego świata. Rozwój nowych form prowadzenia działalności gospodarczej opartych na infrastrukturze wzajemnego zaufania uczestników wymiany rynkowej wywołuje zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznych założeń i praktycznych form realizacji sharing economy. Dynamiczna ekspansja idei ekonomii współdzielenia implikuje szereg zmian, które z pewnością nie pozostaną bez wpływu na światową gospodarkę, modele konsumpcji czy funkcjonowanie przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę zarówno dotychczasowe tempo wzrostu, jak i potencjał dalszego rozwoju tkwiącego w konsumpcji współdzielonej, można przypuszczać, iż sharing economy może w znaczący sposób przyczynić się do zmiany sposobu podejścia zarówno konsumentów, jak i producentów do kwestii wymiany rynkowej oraz przewartościowania systemów wartości determinujących funkcjonowanie rynku. Zmiana spojrzenia na procesy transakcyjne implikuje potrzebę przyjęcia nowej perspektywy działania podmiotów rynkowych oraz identyfikację teoretycznych założeń i praktycznych reperkusji ekonomii współdzielenia. Stwarza to niewątpliwie interdyscyplinarny obszar badań i analiz społeczno-ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Sharing economy is a new socio-economic trend focused on sharing resources in the consumption process, which is considered one of the most key trends in the globalized world. The development of new forms of running a business based on the mutual trust infrastructure of participants in market exchange has both positive and negative consequences. The aim of the article is to present theoretical assumptions and practical forms of sharing economy. The dynamic expansion of the idea of sharing economy implies a number of changes that will certainly have an impact on the global economy, consumption patterns and the functioning of enterprises. Considering both the current growth rate and the potential for further development inherent in shared consumption, it can be assumed that sharing economy can significantly contribute to changing the approach of both consumers and producers to the issue of market exchange and re-evaluation of value systems determining the functioning of the market. The change in the view of the transactional processes implies the need to adopt a new perspective on the operation of market players and to identify theoretical assumptions and practical repercussions of the sharing economy. This undoubtedly creates an interdisciplinary area of socio-economic research and analysis. (original abstract)
Rocznik
Strony
165--178
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Banaszek M. (2016), Ekonomia współdzielenia jako alternatywny kierunek rozwoju miast, "Ekonomia Społeczna", nr 1.
 • Bardhi F., Eckhardt G.M. (2012), Access-based Consumption: The Case of Car Sharing, "Journal of Consumer Research" Vol. 39, December.
 • Bardhi F., Eckhardt G.M. (2015), The Sharing Economy Isn't About Sharing at All, "Harvard Business Review", January-February.
 • Biedrzycki N. (2017), Sharing economy - utopia czy przyszłościowy biznes?, https://www.forbes.pl/opinie/czym-jest-sharing-economy-ekonomia-wspoldzielenia/demjyn9, dostęp: 17.07.2018.
 • Botsman R., Rogers R. (2010), What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Tantor Media, Connecticut.
 • Domaradzki K. (2015), Polacy potrafią się dzielić i na tym zarabiać, https://www.forbes.pl/pierwszy-milion/polskie-firmy-z-ekonomii-wspoldzielenia-sharing-economy/nrsj01b, dostęp: 17.07.2018.
 • Ekonomia współdzielenia - nowy trend, który zmienia światową gospodarkę, http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/uber-airbnb-popularnosc-sharing-economy/v6890e, dostęp: 17.07.2018.
 • Fasadowe sharing economy, czyli wyeliminujmy pośrednika, http://marketingmobilny.pl/fasadowe-sharing-economy-czyli-wyeliminujmy-posrednika/, dostęp: 17.07.2018.
 • Felson M., Spaeth J.L. (1978), Community Structure and Collaborative Consumption: A routine activity approach, "American Behavioral Scientist", Vol. 21, No. 4.
 • Fresco J. (1995), The Venus Project: the redesign of a culture, Global Cyber-Vision, Florida.
 • Hałasik M.G. (2017), Sharing economy wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", nr 2.
 • Hausner J., Zmyślony M. (2015), FIRMA - IDEA - nowe podejście do wartości w biznesie, EFNI, Sopot.
 • Jaros B. (2016), Sharing economy jako ważny trend w obszarze zrównoważonej konsumpcji, "Handel Wewnętrzny", nr 5 (364).
 • Kleine S.S., Kleine R.E., Allen Ch.T. (1995), How is Possession "Me" or "Not Me"? Characterizing Types and an Antecedent of Material Possession Attachment, "Journal of Consumer Research", Vol. 22, No. 3.
 • Łuba P. (red.) (2016), (Współ)dziel i rządź! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje, Raport PwC.
 • Malinowski B. (2005), Argonauci Zachodniego Pacyfiku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Malinowski B.F. (2016), Czym naprawdę jest sharing economy? https://wethecrowd.pl/czym-jest-sharing-economy/, dostęp: 17.07.2018.
 • People First: The Primacy of People in a Digital Age, Report 2016, Accenture Technology Vision.
 • Pietrewicz J.W., Sobiecki R. (2016), Przedsiębiorczość sharing economy, w: M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki (red.), Sharing economy (gospodarka współdzielenia), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Poniatowska-Jaksch M., Sobiecki R. (red.) (2016), Sharing economy (gospodarka współdzielenia), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • PwC (2015), The Sharing Economy. Consumer Intelligence Series, Report, PwC.
 • Rudawska I. (2016), Ekonomia dzielenia się, czyli konsumpcja współdzielona i inne formy alternatywnego dostępu do dóbr, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 254.
 • Rutkowska A. (2018), Pojęcie i pomiar trendów w ekonomii, w: A. Kucner, R. Sierocki, P. Wasyluk (red.), Trendy. Interpretacje i konfrontacje, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • Schor J.B., Craig J., Thompson E. (2014), Sustainable Lifestyles and the Quest for Plenitude. Case Studies of the New Economy, Yale University Press, Yale.
 • Scoping the Sharing Economy: Origins, Definitions, Impact and Regulatory Issues (2016), Institute For Prospective Technological Studies Digital Economy, Working Paper 01.
 • Uber's Financials: An Inside Look, The Wall Street Journal, http://www.wsj.com/graphics/uber-financials/, dostęp: 17.07.2018.
 • Understanding the Sharing Economy, System Initiative on Environment and Natural Resource Security (2016), World Economic Forum, Industry Agenda.
 • Walsh B. (2011), Today's Smart Choice: Don't Own. Share, "Time", No. 17.
 • Wasyluk P. (2018), Morfologia trendu. Postrzeganie trendów w filozoficznej refleksji nad historią, w: A. Kucner, R. Sierocki, P. Wasyluk (red.), Trendy. Interpretacje i konfrontacje, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • Wilkin J. (2007), Czym jest gospodarka społeczna i jakie ma znaczenia we współczesnym społeczeństwie?, "Ekonomia Społeczna", nr 1.
 • Ziobrowska J. (2017), Sharing economy jako nowy trend konsumencki, w: U. Kalina-Prasznic (red.), Własność w prawie i gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569881

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.