PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | Vol. 28, nr 1 | 105--115
Tytuł artykułu

Impact of the Amendment to the Regulation (EU) No. 1305/2013 on the Stabilization of Farmers' Incomes

Warianty tytułu
Wpływ nowelizacji rozporządzenia UE nr 1305/2013 na stabilizację dochodów rolników
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł odnosi się do problematyki związanej z prawną ochroną dochodów rolników w kontekście potrzeby stabilizacji dochodów w związku z występowaniem ryzyka w rolnictwie. Zmienność rolnictwa nabiera coraz większego znaczenia ekonomicznego, społecznego i politycznego. Dostrzegł to m.in. prawodawca unijny, co znalazło wyraz w modyfikowanych aktach normatywnych. Celem opracowania było wskazanie kierunków zmian podstawowych dotowanych ze środków unijnych instrumentów zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Chodzi w szczególności o określenie tendencji zmian tych instrumentów i ich ocenę w aspekcie atrakcyjności z punktu widzenia producentów rolnych. Stwierdzono, że nowe rozwiązania prawne wydają się bardziej korzystne dla producentów rolnych, ponieważ w większym stopniu niwelują negatywne skutki ryzyka w produkcji w odniesieniu zarówno do strat, jak i dochodów. Kwestią nadal niesprzyjającą ich właściwemu funkcjonowaniu jest precyzyjne ustalanie dochodów gospodarstw rolnych.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper addresses the issues related to legal protection of farmers' incomes in the context of the need for income stabilization in view of agricultural risks. The volatility of agriculture becomes increasingly important in economic, social and political terms. This is recognized by multiple authorities, including the Union legislator, as reflected in amendments to legislative acts. Therefore, the purpose of this paper was to identify the direction in which the basic subsidized Union instruments for agricultural risk management evolve. This means in particular determining the trends followed by these instruments and assessing their attractiveness to agricultural producers. The new legal solutions seem to be more beneficial to agricultural producers as they tend to smooth over the negative impacts of production risk, in respect both to losses and incomes. However, their proper functioning continues to be hampered by the precise determination of farm incomes.(original abstract)
Rocznik
Strony
105--115
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
Bibliografia
 • Council Decision 2009/470/EC of 25 May 2009 on expenditure in the veterinary field (codified version) (OJ L 155, 18 June 2009).
 • Council Directive 2000/29/EC of 8 May 2000 on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community (OJ L 169, 10 July 2000).
 • Dochody gospodarstw rolniczych a konkurencyjność systemu podatkowego i ubezpieczeniowego, red. J. Pawłowska-Tyszko, Warszawa 2014.
 • El Benni N., Finger R., Meuwissen M.P.M., Potential effects of the income stabilization tool (IST) in Swiss agriculture, "European Review of Agricultural Economics" 2016, Vol. 43(3), DOI: https://doi.org/10.1093/erae/jbv023.
 • EPP views on the future of common agriculture policy: for a strong, sustainable and innovative EU agriculture. The European People's Party, Brussels 2017, www.politico.eu/wp-content/uploads/2017/09/CAP_FV.pdf [access: 30.06.2018].
 • Finger R., El Benni N., A note on the effects of the income stabilisation tool on income inequality in agriculture, "Journal of Agricultural Economics" 2014, Vol. 65(3), DOI: https://doi.org/10.1111/1477-9552.12069.
 • Floriańczyk Z., Osuch D., Płonka R., Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe, Warszawa 2016.
 • Giersz Z., Instrument stabilizacji dochodów - nowy instrument zarządzania ryzykiem w perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., Warszawa 2011.
 • Income Stabilisation in European Agriculture: Design and Economic Impact of Risk Management Tools, eds. M.P.M. Meuwissen, M.A.P.M. van Asseldonk, R.B.M. Huirne, Wagenigen 2008.
 • Klimkowski C., Rembisz W., Kwestie stabilizacji dochodów w rolnictwie, "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich" 2014, nr 101.
 • Lipińska I., Z prawnej problematyki stabilizacji dochodów w rolnictwie, "Studia Iuridica Agraria" 2015, t. 13, DOI: https://doi.org/10.15290/sia.2015.13.14.
 • Regulation (EU) No. 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No. 1698/2005 (OJ L 347, 20 December 2013).
 • Regulation (EU) 2017/2393 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2017 amending Regulations (EU) No. 1305/2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), (EU) No. 1306/2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy, (EU) No. 1307/2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy, (EU) No. 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and (EU) No. 652/2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material (OJ L 350, 29 December 2017).
 • Rembisz W., Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie, Warszawa 2013.
 • Soliwoda M., Kulawik J., Góral J., Stabilizacja dochodów rolniczych. Perspektywa międzynarodowa, Unii Europejskiej i Polski, "Wieś i Rolnictwo" 2016, nr 3.
 • Tropea F., New income stabilization tools and price volatility in agricultural markets, "European Parliamentary Research Services" 2016.
 • Zawadzka D., Ardan R., Strzelecka A., Determinanty dochodów gospodarstw rolnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2011, nr 88.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569935

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.