PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | Vol. 28, nr 1 | 133--159
Tytuł artykułu

The Position and Role of So-called "Mixed Offices" in the Governorate Administration of the Kingdom of Poland after the January Uprising

Autorzy
Warianty tytułu
Miejsce i rola tzw. urzędów mieszanych w administracji gubernialnej Królestwa Polskiego po powstaniu styczniowym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Rosyjski model nadzoru i kontroli administracji został wprowadzony w Królestwie Polskim równocześnie z reorganizacją zarządu gubernialnego i powiatowego po powstaniu styczniowym. Funkcje nadzorcze przejęły nowo utworzone organy administracji gubernialnej i powiatowej poszczególnych pionów resortowych, dla których ostateczną instancją decydującą byli ministrowie rezydujący w Petersburgu. Natomiast zniesienie Rady Stanu Królestwa Polskiego w 1867 r. oznaczało ostateczną likwidację sądownictwa administracyjnego opartego na modelu francuskim, istniejącego na tych ziemiach od czasów Księstwa Warszawskiego. Jego zadania przejęły tzw. urzędy mieszane, wypełniając jedynie częściowo powstałą lukę. W odróżnieniu od sądów administracyjnych urzędy te stanowiły integralną część administracji gubernialnej, a ich urzędniczy skład osobowy oraz biurokratyczny sposób funkcjonowania wykluczał ich niezależność orzeczniczą. Ponadto tryb postępowania w przypadku rozstrzygania kwestii spornych w tych urzędach miał charakter postępowania wewnątrzadministracyjnego, które nie znało pojęcia strony, a jego dyskrecjonalny przebieg wykluczał możliwość stosowania zasady kontradyktoryjności, jawności czy dyspozytywności. Specyfiką "urzędów mieszanych" w Królestwie Polskim, wynikającą wyłącznie z powodów politycznych, było ograniczenie ich składu personalnego jedynie do elementu biurokratycznego oraz pełne podporządkowanie merytorycznej i formalnej strony postępowania ich kolegiów decyzyjnych kontroli władz gubernialnych. W rezultacie działalność orzecznicza "urzędów mieszanych" w sprawach administracyjnych w Królestwie Polskim była zależna w zdecydowanie większym stopniu od aktualnych kierunków polityki władz carskich reprezentowanych i nadzorowanych bezpośrednio przez gubernatorów niż w wewnętrznych guberniach Cesarstwa. Połączenie tych czynników z dyskrecjonalnymi regułami postępowania wewnątrzadministracyjnego, stosowanymi w tych urzędach, pozbawiało mieszkańców Królestwa Polskiego gwarancji bezstronnej obrony ich praw i interesów w sporach z obcą i z założenia nieufną wobec nich administracją.(abstrakt oryginalny)
EN
The Russian model of supervision and control of administration was introduced in the Kingdom of Poland concurrently with the reorganisation of the governorate and district administration after the January Uprising. The supervisory functions were taken over by the newly established bodies of the governorate and district administration of individual sectors of ministerial administration, for which the ministers residing in St. Petersburg were the final decisive body. On the other hand, the abolition of the Council of State of the Kingdom of Poland in 1867 entailed the final liquidation of the administrative justice system based on the French model, which had operated on these lands since the times of the Duchy of Warsaw. Its tasks were taken over by so-called "mixed offices" which filled the resulting gap only partially. Unlike administrative courts, these offices formed an integral part of the governorate administration, and their clerical staff as well as the bureaucratic method of operation compromised their judicial independence. Moreover, the procedure for dispute resolution in these offices had the character of an intra-administrative procedure which did not employ the concept of a party, and its discretionary course excluded the possibility of applying the principles of adversarial process, openness to the public or dispositiveness. The peculiarity of "mixed offices" in the Kingdom of Poland, resulting solely from political reasons, was the reduction of their staffing only to the bureaucratic element and full subordination of their substantive and formal side of the proceedings to the governorate authorities. As a result, the judicial activity of "mixed offices" in administrative matters in the Kingdom of Poland was much more dependent on the current policies of the tsarist authorities represented and supervised directly by the governors than in the interior governorates of the Empire. The combination of these factors with the discretionary rules of intra-ministerial proceedings applied in these offices deprived inhabitants of the Kingdom of Poland of a guarantee of impartial defence of their rights and interests in disputes with the administration that was foreign and distrustful to them.(original abstract)
Rocznik
Strony
133--159
Opis fizyczny
Twórcy
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Bibliografia
 • Altman H., Ustawodawstwo fabryczne i inspekcja fabryczna, "Archeion" 1952, t. 21.
 • Boć J., Kontrola prawna administracji, [in:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 1997.
 • Decree of 2 / 13 March 1711 on the authority and responsibility of the Governing Senate, "Polnoe Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii" 1830, No. 2328.
 • Decree of 19 February / 2 March 1861 - Provisions on the organisation of governorate and district offices for peasant affairs, "Polnoe Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii" 1861, No. 36660.
 • Decree of 19 February / 2 March 1864 on the establishment of the organisational Committee in the Kingdom of Poland, "Journal of Laws", Vol. 62.
 • Decree of 18 / 30 November 1870 on the establishment at the Ministry of Internal Affairs of the Interim Commission for Peasant Affairs in the Governorates of the Kingdom of Poland and renaming the Peasantry Commissions in the Kingdom of Poland into governorate offices for peasant affairs, "Journal of Laws", Vol. 71.
 • Decree of 25 May / 6 June 1882 on the liquidation of the Main Committee for the Organisation of Peasantry and appointment of the Department of Peasant Affairs at the Ministry of the Interior. Collection of Rights, "Provisions and Regulations of the Government in the Governorates of the Kingdom of Poland", Vol. 21.
 • Decree of 24 January / 5 February 1884 on the organisation of the 2nd Department of the Governing Senate, "Polnoe Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii" 1884, No. 1978.
 • Decree of 28 February / 12 March 1884 on the liquidation of the Interim Commission for Peasant Affairs and on renaming it as the Office for Peasant Affairs of Governorates of the Kingdom of Poland, "Polnoe Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii" 1884, No. 2058.
 • Decree of 14 / 26 May 1893 - Provisions on the state house rental tax, "Polnoe Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii" 1893, No. 9612.
 • Decree of 8 / 20 June 1898 - Provisions on the state industrial tax, "Polnoe Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii" 1898, No. 15601.
 • Decree of 7 / 19 June 1899 on the General Office for Factory and Mining Affairs, "Polnoe Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii" 1899, No. 17122.
 • Decree of 4 / 14 March 1906 - Provisional law on assemblies, "Polnoe Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii" 1906, No. 27480.
 • Decree of 4 / 14 March 1906 - Provisional law on associations and unions, "Polnoe Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii" 1906, No. 27479.
 • Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2000.
 • Elistratov A.I., Osnovnye nachala administrativnogo prava, Moskva 1914.
 • Goriainov S., Ustavy o voinskoy povinnosti, Sankt Peterburg 1908.
 • Grzybowski K., Historia państwa i prawa Polski, t. 4: Od uwłaszczenia do odrodzenia Państwa, Warszawa 1982.
 • Ivanowsky V.V., Uchebnik administrativnogo prava, Kazan 1908.
 • Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 1997.
 • Korf S.A., Administratiwnaja justicja w Rossiji, Vol. 1-2, Sankt Peterburg 1910.
 • Korkunov N.M., Russkoe gosudarstvennoe pravo, Vol. 2, Sankt Peterburg 1908.
 • Litauer J.J., O terminach i trybie podawania skarg w sprawach administracyjnych Królestwa Polskiego, Warszawa 1897.
 • Nicholas II's Manifesto of 17 / 30 October 1905 on the Improvement of the State Order, "Polnoe Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii" 1905, No. 26803 (English translation by D. Field, http://academic.shu.edu/russianhistory/index.php/Manifesto_of_October_17th, 1905 [access: 28.03.2019]).
 • Mogilnicki A., Sądy administracyjne, Warszawa 1900.
 • Ochendowski J., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2006.
 • Ochryzko-Włodarska C., Organizacja władz włościańskich w Królestwie Polskim i ich pozostałość aktowa, Warszawa 1973.
 • Opinion of the Council of State of 3 / 15 June 1886 - Provisions on the supervision of industrial plants and mutual relationships between factory owners and workers, "Polnoe Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii" 1886, No. 3769.
 • Opinion of the Council of State of 11 / 23 June 1891 on extending the law on employment in factories, manufacturing plants and craft production plants and the factory supervision to the governorates of the Kingdom of Poland, "Polnoe Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii" 1891, No. 7817.
 • Opinion of the Council of State of 14 / 26 March 1894 on the transformation of the industrial inspectorate and activities of governorate engineers, "Polnoe Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii" 1894, No. 10420.
 • Order of the Committee of Ministers of 30 May / 12 June 1903 on the procedure for subordination of the industrial inspectorate to governors and on certain modifications in the internal organisation of industrial inspectorate, "Polnoe Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii" 1903, No. 23041.
 • Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2000.
 • Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1978.
 • Svod Osnovnykh Gosudarstvennykh Zakonov, izdaniye 1906, "Svod Zakonov" 1912.
 • Svod Osnovnykh Gosudarstvennykh Zakonov Rossiyskoy Imperii, izdaniye 1835, "Svod Zakonov Rossiyskoy Imperii" 1835, Vol. I, part I.
 • Szełymagin I.I., Fabrichno-trudovoe zakonodatelstvo v Rossii, Moskva 1947.
 • Tarasov I.T., Kratky ocherk nauki administrativnogo prava, "Vriemennik Demidovskogo Juridicheskogo Litseya", Yaroslavl 1888.
 • Uchrezhdeniye Ministarstv, "Svod Zakonov Rossiyskoy Imperii" 1892.
 • Uchrezhdeniye Pravitelstvuyushchago Senata, "Svod Zakonov Rossiyskoy Imperii" 1892, Vol. I, part II, book IV.
 • Ustav o preduprezhdeniy i presecheniy prestupleniy, izdaniye 1890, "Svod Zakonov Rossiyskoy Imperii" 1912, Vol. XIV.
 • Ustav o priamykh nalogakh, izdaniye 1903, "Svod Zakonov Rossiyskoy Imperii" 1912, Vol. V.
 • Ustav o promyshlennosti, izdaniye 1893, "Svod Zakonov Rossiyskoy Imperii" 1912.
 • Ustav o voinskoy povinnosti, izdanije 1897, "Svod Zakonov Rossiyskoy Imperii" 1912.
 • Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569939

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.