PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 39(2) | 195--202
Tytuł artykułu

Supplier - Buyer Relationships in Catering Enterprises

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Relacje dostawca - nabywca w przedsiębiorstwie gastronomicznym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem opracowania była analiza relacji dostawca - nabywca w przedsiębiorstwie gastronomicznych. Jako metodę badawczą zastosowano indywidualne wywiady ustrukturyzowane przeprowadzone z 99 menadżerami przedsiębiorstw gastronomicznych w okresie 2014-2016. Wśród respondentów wysoko oceniono bezpośrednią współpracę z dostawcami oraz budowanie z nimi trwałych więzów lojalnościowych. W ostatnich latach przedsiębiorstwa gastronomiczne umacniały relacje z dotychczasowymi klientami, dostawcami, innymi firmami lub instytucjami publicznymi, m.in. poprzez wdrożenie systemów: ECR, szybkiej rotacji w łańcuchu dostaw, TQM, QR, Benchmarking, SCOR czy JiT. Działania te przyniosły podmiotom niemałe efekty, tj. zwiększenie asortymentu oferty, elastyczności i zdolności produkcyjnej oraz usługowej, udziałów, a także prestiżu na rynku. Wybór dostawców determinowała jakość, terminowość i częstotliwość dostaw, możliwość bezpośredniego kontaktu z dostawcą, szeroki asortyment oferty produktowej, atrakcyjne ceny oraz dogodne warunki dostawy i wydłużony termin płatności. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study was to analyze the supplier-buyer relationships in catering enterprises. The research method was based on individual structured interviews conducted with 99 managers of catering companies in 2014-2016. Direct cooperation with suppliers and building long-lasting loyalty were found highly important by the respondents. In recent years, catering companies have strengthened their relationships with existing customers, suppliers, other companies and public institutions, including through the implementation of solutions such as ECR, rapid inventory turnover in the supply chain, TQM, QR, Benchmarking, SCOR and JiT. This has brought considerable effects to operators, including an extended offering, improved flexibility, higher production and service capacity, larger market shares and more prestige. The choice of suppliers is decisive for the quality, timeliness and frequency of deliveries; the ability to establish direct contacts with the supplier; the range of products offered; attractive prices; convenient delivery terms; and extended payment deadlines. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
195--202
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • Antos, Ł., Antos, K. (2013). Just in Time jako metoda poprawy efektywności procesu logistycznego. Logistyka, 5. Retrieved 5.12.2018 from: https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/ logistyka/item/86221-just-in-time-jako-metoda-poprawyefektywnosci-procesu-logistycznego-przedsiebiorstwa.
 • Ciurla, M., Nowak, M. (2011). Customer Relationship Management. In: M. Hopej, Z. Kral (Eds.) Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce (pp. 43-54). Wrocław: Ofic. Wyd. Politech. Wroc.
 • Coyle, J. J., Bardi, E. J., Langley, C. J. (2010). Zarządzanie Logistyczne. Warszawa: PWE.
 • Czerski, I. (2017). Planujemy zwiększyć udział lokalnych producentów. Rynek dostawców HoReCa w Polsce. Raport 2017, p. 70.
 • Filipkowski, P. (2015). Synteza algorytmu agenta pośredniczącego w e-platformach transakcyjnych. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 36. Warszawa: Ofic. Wyd. SGH.
 • Frontczak, J. (2015). Zaostrza się konkurencja. Rynek dostawców HoReCa w Polsce. Raport 2015, 4-6.
 • Grego-Planer, D., Liczmańska, K., Petrykowska, J. (2013). Korzyści wynikające z budowania trwałych relacji z klientami w firmach usługowych. Zesz. Nauk. SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 10(59), 256-267.
 • HoReCa suppliers market (2015-2018). Raport. Warszawa: Brog B2B.
 • Imai, M. (2006). Gemba kaizen. Zdroworozsądkowe podejście do strategii ciągłego rozwoju. Warszawa: Mt Biznes.
 • Jones, E., Chonko, L. B., Roberts, J. A. (2003). Creating a partnership-oriented knowledge creation culture in strategic sales alliances: a conceptual framework. J. Bus. Ind. Market., 18 (4/5), 336-352. https://doi.org/10.1108/08858620310480241.
 • Leszczyński, G., Pilarczyk, B. (Eds). (2012). Relacje na rynku business-to-business. Rozwój. Wartość. Komunikacja. Poznań: Wyd. Uniw. Ekon.
 • Machel, W. (2010). Koncepcja marketingu relacji. In: M. Czerska, A. A. Szpitter (Eds), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 • Nguyen, T. H., Sherif, J. S., Newby, M. (2007). Strategies for successful CRM implementation. Inform. Manag. Comput. Secur., 2, 102-115. https://doi.org/10.1108/09685220710748001.
 • Nowicka, K. (2011). Współpraca partnerska w łańcuchu dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 6, 2-8.
 • Ocicka, B., Raźniewska, M. (2015). Rola budowania relacji partnerskich z kluczowymi dostawcami w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Stud. Ekon. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. w Katowicach, 249, 63-75.
 • Otto, J. (2004). Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Warszawa: C.H. Beck.
 • Petrykowska, J. (2013). Kształtowanie relacji z klientami jako podstawa budowania lojalności. In: A. Wiśniewska (Ed.), Kształtowanie lojalności konsumenckiej. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
 • Ritter, T. (2006). Communicating firm competencies: Marketing as different levels of translation. Ind. Market. Manag., 35(9), 1032-1036. http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2006.03.004
 • Sheth, J. N. (1996). Organizational Buying Behavior: Past Performance and Future Expectations. J. Bus. Ind. Mark., 11 (1/2), 31-45. https://doi.org/10.1108/08858629610125441.
 • Spiteri, J. M., Dion, P. A. (2004). Customer value, overall satisfaction, end-user loyality, and market performance in detail intensive industries. Ind. Market. Manag., 33(6), 675-687. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2004.03.005.
 • Stangierska, D., Tul Krzyszczuk, A., Świstak, E., Czeczotko, M. (2018). Źródła zaopatrzenia lokali gastronomicznych na przykładzie produktów nabiałowych. Zesz. Nauk. SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 121, 93-103. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2018.121.7.
 • Szot, M. (2018). Jakość najważniejszym kryterium wyboru. Rynek dostawców HoReCa. Raport 2018, 8-11.
 • Szymanowski, W. (2008). Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Warszawa: Wyd. Difin.
 • Tul-Krzyszczuk, A. (2016). Zaopatrzenie zakładu gastronomicznego. In: K. Krajewski, A. Sawicka-Muchewicz (Eds), Żywienie i usługi gastronomiczne. Cz. V, Działalność gospodarcza w gastronomii (pp. 47-63). Warszawa: Wyd. Format-AB.
 • Tul-Krzyszczuk, A., Krajewski, K. (2014). Innowacje organizacyjne w handlu produktami żywnościowymi - doświadczenia, specyfika. SERiA Roczniki Naukowe, 16(2), 294-298.
 • Tul-Krzyszczuk, A., Łukowski, J., Kufka, M., Kwiatkowski, B., Widawska, M. (2017). Konkurencyjność przedsiębiorstw gastronomicznych oraz wpływ relacji z dostawcami na ich funkcjonowanie. Post. Tech. Przetw. Spożyw., 2/2017, 152-157.
 • Urbaniak, M. (2018). The role of initial evaluation of suppliers in building partner relations. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX, 6(1), 67-78.
 • Zimna, M. (2018). Optymistyczny trend rozwoju. Rynek dostawców HoReCa. Raport 2018, 4-7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569965

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.