PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4, CD 2 | 2825--2829
Tytuł artykułu

K problematike VYMEDZENIA kvality univerzálnej poštovej služby

Warianty tytułu
On the Problem of Universal Postal Service Quality Definition
Języki publikacji
SK
Abstrakty
Príspevok je zameraný na problematiku vymedzenia univerzálnej poštovej služby a jej jednotlivých kvalitatívnych charakteristík vo väzbe na dokumenty Svetovej poštovej únie, Európskej únie a Európskeho parlamentu ako aj národnej legislatívy Slovenskej republiky (SR) v kontexte zmien na trhu poštových služieb.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper investigates the issue of universal postal service definition including the research focused on qualitative indices in relation with the documents of Universal Postal Union, European Union and European Parliament as well as the national legislative of Slovak republic (SR) in the context of changes on the postal service markets.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2825--2829
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Žilina
 • University of Žilina
Bibliografia
 • 1. Achimský, K.: Kvalita v poštových službách = Quality of postal services.In: Fórum Manažéra : teória a prax v riadení podniku. - ISSN 1336-7773. - Č. 1 (2011), s. 3-6.
 • 2. Achimsky, K., Achimsky, L., Kunertová, P.: Assessment of interchangeability of postal services in terms of value added. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 16, no. 2 (2014), s. 77-82.
 • 3. Achimská, V., Achimský, K.: Kvalita poštových služieb po liberalizácií poštového trhu = Quality of postal services after the liberalization of the postal market. In: POSTPOINT 2013, Rajecké Teplice, Slovakia, 19.-20. september 2013 : zborník príspevkov. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. - ISBN 978-80-554-0747-0. - CD-ROM, s. 16-22.
 • 4. Báťka, M.: Systém sledovania a posudzovania kvality UPS v SR [dizertačná práca] Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra spojov - ČVO 37-01-9. - Žilina : [s.n.], 2007.
 • 5. Čorejová, T. a kol.: Ekonomika sietí, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 2010. ISBN 978-80-554-0155-3.Nowak J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. WKiŁ, Warszawa 2004.
 • 6. Hussein B., (2013) Interview with Universal Postal Union Director-General Bishar Hussein http://www.un.org/apps/news/newsmakers.asp?NewsID=88 .
 • 7. Kotler, P.: Marketing a management. 2. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85605-29-5.
 • 8. MC KEOWN, K.: The postal market in the age of globalisation, Universal Postal Union, Bern, 2002. ISBN 92-990009-1-3.
 • 9. Kremenová, I. , Flak, J.: Liberalizácia trhu s poštovými službami: Vývoj poštového sektora a jeho regulácie v krajinách EÚ. Žilina : EDIS, 2007. 173 strán, ISBN: 978-80-8070-727-9.
 • 10. Madleňáková, L., Madleňák, R.: Layer model of the postal system. In: Reliability and statistics in transportation and communication (RelStat´14) [elektronický zdroj] : the 14th international conference:15-18 October 2014, Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2014. - ISBN 978-9984-818-70-2. - CD-ROM, s. 106-113.
 • 11. Poštová politika do roku 2008. [online]. [s.a.]. [Citované 2009-08-17]. Dostupné na: <http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=3701.
 • 12. Poštová politika do roku 2014. [online]. [s.a.]. [Citované 2011-04-24]. Dostupné na:<https://lt.justice.gov.sk/Attachment/vlastnymat_doc.pdf?instEID=-1&attEID=30836 &docEID=150524&matEID=3501&langEID=1&tStamp=20110103111441717>.
 • 13. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb č. 97/67/EC.
 • 14. SHY, O.: The Economics of network industries, Cambridge University Press, Canbridge, 2002. ISBN 0-521-80500-7.
 • 15. Smernica Európskeho parlamentu A Rady 2002/39/ESz 10. júna 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb.
 • 16. Správa o hodnotení stavu legislatívneho a regulacného rámca poštových služieb a univerzálnej poštovej služby v Slovenskej republike podla výsledkov a záverov štúdií Európskej komisie. [online]. [s.a.]. [Citované 2011-05-02]. Dostupné na: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=9161.
 • 17. Svetový poštový dohovor, Akty svetovej poštovej únie, http://www.posta.sk/subory/928/svetovy-postovy-dohovor-a-zaverecny-protokol.pdf .
 • 18. WIK: Main Developments in the Postal Sector (2010-2013) http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/20130821_wik_md2013-final-report_en.pdf .
 • 19. Zákon o poštových službách 324/2011 Z.z.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570007

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.