PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 4 | 5--15
Tytuł artykułu

Specjalne użycie broni palnej przez polskie służby - przełomowa czy wadliwa regulacja?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Special Use of Firearms by Polish Services - Breakthrough or Defective Regulation?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie władze publiczne muszą mierzyć się z różnego rodzaju poważnymi zagrożeniami bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z takich niebezpieczeństw są przestępstwa o charakterze terrorystycznym. W ramach uprawnień w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, służby dysponują różnymi skutecznymi środkami, by przeciwdziałać niebezpiecznym sytuacjom, m.in. środkami przymusu bezpośredniego i bronią palną. Jednakże w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach środki te mogą okazać się niewystarczające. W polskim porządku prawnym do 2016 roku nie istniała żadna regulacja, która wprost i w pełni legalnie przyznawałaby służbom możliwość wykorzystania strzału ratunkowego lub strzelca wyborowego. Są to instytucje niejednokrotnie niezbędne dla ratowania życia zakładników, choć jednocześnie świadomie śmiercionośne i ostateczne. Niemniej jednak powinny być w ogóle możliwe do wykorzystania w ściśle określonych przypadkach i procedurze. Celem artykułu jest ukazanie skomplikowanej natury instytucji specjalnego użycia broni palnej, która wymaga dalszej, poszerzonej dyskusji. Jednocześnie została podjęta próba oceny, czy obowiązująca regulacja jest właściwa, czy w pewnych obszarach pozostawia wątpliwości. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays public authorities have to face various serious threats to public safety and order. One of such dangers there are terrorist offenses. Within permissions s part of security and public order protection, services have various effective means to counteract dangerous situations, including measures of direct coercion and firearms. However in the most dangerous situations these measures may not be sufficient. In Polish legal order until 2016, there was no regulation that directly and legally would allow services to use a rescue shot or a marksman. These institutions are often necessary to save the hostages' lives, albeit deliberately deadly and final. Nevertheless they should be able to be used in strictly defined cases and procedures. The aim of the article is to show difficult nature of institution of special use of firearms, which requires further, expanded discussion. At the same time, an attempt was made to assess whether the applicable regulation is correct or whether it leaves some doubts in different areas. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--15
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • J. Cymerski, K. Matysek, Konsekwencje selektywnego delegowania uprawnień w zakresie specjalnego użycia broni palnej, [w:] Specjalnej użycie broni -stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań,(red.) K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, J. Stelmach, Szczytno 2017, s. 307 i nast.
  • K. Jałoszyński, M. Stępiński, Specjalne użycie broni -wnioski i rekomendacje, [w:] Specjalnej użycie broni -stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań, (red.) K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, J. Stelmach, Szczytno 2017, s. 343.
  • K. Karwowska, Specjalne użycie broni -emocje w debacie publicznej a merytoryczne opinie ekspertów,[w:] Specjalnej użycie broni -stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań,(red.) K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, J. Stelmach, Szczytno 2017, s. 329.
  • M. Cichomski, R. Leoniak, Rozwiązania ustawy o działaniach antyterrorystycznych a wnioski de lege ferenda ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej dotyczące specjalnego użycia broni, [w:] Specjalnej użycie broni -stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań, (red.) K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, J. Stelmach, Szczytno 2017, s. 180-181.
  • P. Lubiewski, Środki przymusu bezpośredniego a specjalne użycie broni, [w:] Specjalnej użycie broni -stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań, (red.) K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, J. Stelmach, Szczytno 2017, s. 164.
  • P. Łabuz, K. Falandys, rozpoznanie operacyjne w działaniach kontrterrorystycznych w związku ze specjalnym życiem broni, [w:] Specjalnej użycie broni -stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań, (red.) K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, J. Stelmach, Szczytno 2017, s. 217.
  • W. Wosek, specjalne użycie broni -konieczność działań a prawa człowieka, [w:] Specjalnej użycie broni -stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań, (red.) K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, J. Stelmach, Szczytno 2017, s. 14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570047

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.