PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 16, nr 4, cz. 1 | 179--192
Tytuł artykułu

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw niefinansowych w obliczu procesów finansjalizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Value Management of Non-Financial Enterprises in the Face of Financialization Processes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Finansjalizacja w odniesieniu do przedsiębiorstw (niefinansowych) oznacza wzrost znaczenia motywów finansowych w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw. Znajduje to odzwierciedlenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ukierunkowując je na zarządzanie wartością dla akcjonariuszy i wykorzystując w tym celu instrumenty finansowe oferowane przez sferę finansową. Jako cel publikacji przyjęto zbadanie, czy procesy finansjalizacji wpłynęły na zarządzanie wartością przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce. Do badań posłużono się metodą analizy wskaźników identyfikujących finansjalizację i określenie ich oddziaływania na wskaźnik ROE jako miernik wartości dla akcjonariuszy. W tym celu wykorzystano sprawozdania finansowe przedsiębiorstw niefinansowych publikowanych przez GUS za lata 2010-2016. Z przeprowadzonych badań wynika, iż polskie przedsiębiorstwa niefinansowe nie wykorzystują instrumentów oferowanych przez sferę finansową w celu kreacji wartości dla akcjonariuszy (mierzonych wskaźnikiem rentowności kapitałów własnych - ROE). Co prawda wykazały wzrost zaangażowania w działalność finansową, o czym świadczy tendencja rosnąca wskaźników struktury aktywnych i pasywnych, instrumentów finansowych, a także wzrost wskaźnika rentowności aktywów z operacji finansowych (ROFA). Jednakże wzrost przedstawionych mierników nie wpływa na rentowności aktywów ogółem (ROA) i finansowania aktywów kapitałem własnym (KW/AKT) - na wskaźniki, które determinują wartość ROE. (abstrakt oryginalny)
EN
Financialization in relation to (non-financial) enterprises means increasing the importance of financial motives in the decision-making processes of enterprises. This is reflected in the management of the enterprise, directing it to shareholder value management and using financial instruments offered by the financial sphere for this purpose. The purpose of the publication is to examine whether the financing processes had an impact on the value management of non-financial enterprises in Poland. The research was based on the method of analyzing indicators identifying financialization and determining their impact on the ROE ratio as a measure of shareholder value. For this purpose, we used the financial statements of non-financial enterprises published by the Central Statistical Office for the years 2010-2016. The research shows that Polish non-financial enterprises do not use the instruments offered by the financial sphere in order to create value for shareholders (measured by the return on equity ratio - ROE). They demonstrate an increase of involvement in financial activities, what is evidenced by a growing trend of active and passive structure indicators of financial instruments, as well as an increase of the return on assets from financial operations (ROFA). However, the increase of the presented measures does not affect the profitability of total assets (ROA) and financing assets with equity (KW / AKT) - ratios that determine the value of ROE. (original abstract)
Rocznik
Strony
179--192
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Banaszyk P. (2015), Jak odwrócić finansyzację, "Dziennik Gazeta Prawna", 22 lipca.
 • Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczycki M. (2002), Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw, Twigger, Warszawa.
 • Caputa W., Szwajca D. (red.) (2008), Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości, CeDeWu, Warszawa.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J. (1997), Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG Press, Warszawa.
 • Cwynar A., Cwynar W. (2003) Zarządzenie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 • Dembinski P.H., Schoeneberg A., (1998), The Safe Landing of the Financial Ballon is not Impossible, "Finance & the Common Good/Bien Commun", No 1.
 • Dembiński P.H. (2011), Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu, Studio Emka, Warszawa.
 • Froud J., Haslam C., Johal S., Wiliam K. (2000), Consulatncy promises, management, moves: Shareholder value and financialization, "Economy and Society", Vol. 29, No. 1.
 • Gemzik-Salwach A., Opolski K. (red.) (2016), Finansjalizacja. Wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, CeDeWu, Warszawa.
 • Gorczyńska A. (2010), Problem pomiaru efektywności przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce" nr 8, Ostrołęka.
 • http://www.euribor-rates.eu/euribor-rate-12-months.asp, dostęp: 10.06.2018.
 • Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych za lata 2010-2016, GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze--wyniki-finansowe/przedsiebior-stwa- niefinansowe/instrumenty-finansoweprzedsiebiorstw-niefinan-sowych- w-2016-roku,20,6.html, dostęp: 10.06.2018.
 • Jajuga K. (2014), W poszukiwaniu miar ryzyka finansowego, w: J. Czekaj, S. Owsiak (red.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, PWE, Warszawa.
 • Palley T.I. (2009), The Macroeconomics of Financialization: A Stages of Development Approach, "Ekonomiaz", No. 72.
 • Ratajczak M. (2012), Finansyzacja gospodarki, "Ekonomista", nr 3.
 • Rossman R., Greenfield G. (2006), Financialization, "Education Ouvriere", No. 1.
 • Rydzewska A. (2016), Contemporary nature of stock exchange from the prospective of demutualization process, "Oeconomia Copernicana", Vol. 7, No. 1.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2006), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Taghizadegan R. i inni (2017), Szkoła austriacka - praktyka inwestowania. Między inflacją a deflacją, Fijor Publisching, Warszawa.
 • Williams K. (2000), From Shareholder Value to Present-day Capitalism, "Economy and Society", Vol. 29, No. 1.
 • Woś R. (2014), Trudna sztuka utrzymywania równowagi, "Dziennik Gazeta Prawna", 31 października.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.