PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 3 | 103--132
Tytuł artykułu

Ewolucja bazy ekonomicznej a wzrost gospodarczy miast województwa warmińsko-mazurskiego

Warianty tytułu
Evolution of the Economic Base and Economic Growth of the Towns and Cities in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prezentowane analizy były ukierunkowane na określenie wielkości, struktury i zróżnicowania bazy ekonomicznej miast województwa warmińsko-mazurskiego, a także ich ewolucji w latach 2008-2015. Dodatkowym celem było określenie związków między poziomem wzrostu gospodarczego badanych ośrodków miejskich a stanem ich bazy ekonomicznej. Uzyskane wyniki potwierdziły postawioną w pracy tezę, że sektor bazy ekonomicznej nie stanowił istotnej części całkowitego zatrudnienia w badanych ośrodkach. Jednocześnie struktura zatrudnienia egzogenicznego była w niewielkim stopniu zróżnicowana, a w badanym okresie poziom jej dywersyfikacji się zmniejszył, co zwiększa ekspozycje na załamania popytu zewnętrznego. Zaobserwowano także pozytywny, choć słaby, wpływ wzrostu specjalizacji lokalnej na poziom dochodów własnych JST oraz poziom bezrobocia.(abstrakt oryginalny)
EN
The author attempts to determine the size, structure and diversification of the economic base of towns and cities in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship, as well as their evolution in the years 2008-2015. An additional objective is to determine the relationship between the level of economic growth of the examined units and the state of their economic base. The obtained results confirm the hypothesis that the economic sector is not a significant part of total employment in the surveyed units. At the same time, the exogenous employment structure is poorly diversified, and in the period under study it decreased even further, exposing local economies to external shocks. There is also a positive, although weak effect of the increase in local specialization on the level of revenue in local self-government units and on their level of unemployment.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
103--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Black D., Henderson J.V., 1998, Urban evolution in the US, Working Paper, Brown University, s. 98-121.
 • Bogdański M., 2010, "Urban determinants of polarisation of economic development in Poland", Olsztyn Economic Journal, t. 5, nr 2, s. 269-279.
 • Bogdański M., 2017, "Regional development in Poland", w: E. Silvy, C. Pais, L.S. Pais (red.), Teaching Crossroads, Bragança: Instituto Politécnico de Bragança, s. 13-31.
 • Christofakis M., Gkouzos A., 2014, "Exploration of localness in the context of economic base: Accessing evidence from Greek prefectures", Urban & Regional Development Studies, t. 26, nr 3, s. 189-202.
 • Dacko M., 2009, "Badanie stanu bazy ekonomicznej i struktury funkcjonalnej gmin województwa małopolskiego metodami pośrednimi", Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica, nr 54, s. 25-34.
 • Duranton G., Puga D., 2000, "Diversity and specialisation in cities: Why, where and when does it matter?", Urban Studies, t. 37, nr 3, s. 533-555.
 • Dziewoński K., 1971, "Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań", w: Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast, Prace Geograficzne, nr 87, s. 11-110.
 • Gwosdz K., 2012, "Baza ekonomiczna i specjalizacja funkcjonalna miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach transformacji", Acta Geographica Silesiana, nr 11, s. 15-29.
 • Heffner K., Gibas P., 2017, "Centra regionów a spójność regionalna w Polsce", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 466, Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność, s. 98-110.
 • Jerczyński M., 1971, "Metody pośrednie identyfikacji i pomiaru bazy ekonomicznej miast", w: Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast, Prace Geograficzne, nr 87, s. 111-141.
 • Knapik W., 2010, "Zmiany struktury funkcjonalnej miast województwa łódzkiego w latach 2000-2008", w: M. Wójcik (red.), Studia nad bazą ekonomiczną miast i rynkiem pracy w województwie łódzkim, Nowy Sącz: Karpacki Instytut Rozwoju Regionalnego, s. 32-56.
 • Krikelas A.C., 1992, "Why regions grow: A review of research on the economic base model", Economic Review, nr 7, s. 16-29.
 • Masik G., Sagan I., 2016, "Strategie i instrumenty wspierające odporność gospodarczą. Przykład wybranych regionów europejskich", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4, s. 5-29.
 • Markusen A., 2007, "A consumption base theory of development: An application to the rural cultural economy", Agriculture and Resource Economics Review, t. 36, nr 1, s. 9-23.
 • Merło P., Michalak J., Bogdański M., 2015, "Kapitał ludzki a rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim", w: P. Merło, J. Michalak (red.), Efekty inwestowania w kształcenie kadry menadżerskiej dla potrzeb regionalnego rynku pracy, Olsztyn: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, s. 18-32.
 • Przybyła K., 2010, Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na kształtowanie się bazy ekonomicznej miast, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • Rajman J., 2000, Geografia ludności i osadnictwa. Przewodnik metodyczny, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Rutland T., O`Hagan S., 2007, "The growing localness of the Canadian city, or, on the continued (ir)relevance of economic base theory", Local Economy, t. 22, nr 2, s. 163-185.
 • Schaffer W.A., 1999, "Regional models of income determination: Simple economic-base theory", w: W.A. Schaffer (red.), Regional Impact Models, West Wirginia: Regional Research Institute, s. 2-13.
 • Smętkowski M., 2005, Delimitacja obszarów metropolitalnych w Polsce - nowe spojrzenie, https://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/zespol_realizacyjny_KPZK/Documents/535dfcf91f934378972bdbda34e64fce DelimitacjaobszarwmetropolitalnychwPolscenowespojr.pdf (dostęp: 05.03.2012).
 • Sokołowski D., 2008, "Baza ekonomiczna większych miast w Polsce w okresie transformacji systemowej", Przegląd Geograficzny, nr 80, s. 245-266.
 • Stawasz D., 2016, Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Suliborski A., 2002, "Funkcjonalne przemiany i integracja systemu miast w regionie łódzkim", w: A. Jewtuchowicz, A. Suliborski (red.), Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno-gospodarczy, Łódź: Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Fundacja Inkubator, s. 168-210.
 • Suliborski A., 2010, Funkcjonalizm w polskiej geografii miast, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Thulin P., 2014, Local Multiplier and Economic Base Analysis, Working Paper, Swedish Entrepreneurship Forum.
 • Walkiewicz D., 2006, Przemiany struktury funkcjonalnej miast wojewódzkich w latach 1975-1995, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570095

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.