PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 3 | 37--63
Tytuł artykułu

Ewolucja statusu metropolii w ramach systemu federalnego Kanady na przykładzie Toronto i Montrealu

Autorzy
Warianty tytułu
The Evolution of the Metropolis Status within the Canadian Federal System on the Example of Toronto and Montreal
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor podejmuje kwestię reorganizacji terytorialnej obszarów metropolitalnych w warunkach kanadyjskiego federalizmu na przykładzie Toronto i Montrealu. Wyniki badań autora wskazują, że realizowane strategie adaptacyjne państw zmierzające do upodmiotowienia metropolii są uzależnione m.in. od generalnej autonomii samorządu terytorialnego w danym systemie politycznym. Funkcjonowanie silnego samorządu terytorialnego może sprzyjać tworzeniu jednostek współpracy międzygminnej przy zachowaniu szczebla lokalnego. Reorganizacja terytorialna obszarów miejskich w państwach o niskim poziomie samodzielności samorządu lokalnego może natomiast spowodować likwidację dotychczasowych jednostek samorządowych przez łączenie ich w nowe samorządy o szerszym, "metropolitalnym" zasięgu terytorialnym (amalgamation). Kanada jest w tym kontekście bardzo ciekawym obiektem badań. Z uwagi na jej ewolucyjny federalizm, ograniczoną samodzielność szczebla lokalnego, w tym miast, oraz krzyżowanie się tradycji europejskich i amerykańskich można tam odnaleźć niemal wszystkie wspomniane wyżej wymiary reform i strategie adaptacyjne. Rozwijana w przypadku Toronto i Montrealu zaawansowana współpraca międzygminna sięgająca połowy XX w. została poddana rewizji przez fuzję współpracujących gmin w nowe, poszerzone terytorialnie metropolie Toronto w 1998 r. i Montrealu w 2002 r., co w obu wypadkach spotkało się z silnym sprzeciwem części mieszkańców i wywołało destabilizację współpracy w obszarze metropolitalnym. Trudne doświadczenia związane z procesem fuzji jednostek samorządowych spowodowały i w Toronto, i w Montrealu rezygnację z dalszych reform strukturalno-terytorialnych na rzecz reform funkcjonalnych, przybierających postać umów na linii prowincja - metropolie, mających na celu poszerzenie autonomii finansowej i kompetencyjnej tych ostatnich. Opisywane trudności w poszukiwaniu właściwego reżimu metropolitalnego i optymalnego ulokowania metropolii w strukturze systemu politycznego i terytorialnego państwa w przypadku analizowanych miast kanadyjskich idą w parze z osiąganymi przez nie pozytywnymi efektami gospodarczymi oraz wysoką jakością życia.(abstrakt oryginalny)
EN
The author explores the problem of territorial reorganization of the metropolitan area within the Canadian evolutionary federal system, taking as an example the cities of Toronto and Montreal. The results of the research indicate that adaptation strategies, applied by states aiming at empowering the metropolis, depend on the general level of the territorial units' autonomy. The existence of strong local self-government favours creation of intercommunal cooperation structures without dissolution of current local territorial units. Territorial reorganization in the case of states with a low level of local autonomy may facilitate elimination of former local units by theirs amalgamation in new, larger metropolitan self-government structures. As far as this context is concerned, Canada constitutes a very interesting study case. Taking into consideration Canadian evolutionary federal system, highly limited local autonomy of the cities, and its mix of European and American traditions, one can observe almost all the above-mentioned dimensions of reform and adaptation strategies. Advanced and institutionalized intercommunal cooperation, developed in Toronto and Montreal in the middle of the 20th century, was interrupted by amalgamation imposed by provincial government, which resulted in creation of new, enlarged metropolitan cities of Toronto in 1998 and Montreal in 2002. In both cases the amalgamation has not been accepted by a part of the population and destabilized cooperation in these metropolitan areas. The trouble with amalgamation led to abandonment of further structural and territorial reforms, which were replaced by functional ones, taking the form of special agreements between Toronto and Montreal and their respective provinces (Ontario and Quebec), giving them both new competences and financial resources. Regardless of any difficulties in pursuing an appropriate metropolitan regime and the suitable position for the metropolis in the structure of a political and territorial system, both cities have achieved strong economic performance and high quality of life.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
37--63
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Ahrend R., Gamper C., SchumannA., 2014, The OECD Metropolitan Governance Survey: A Quantitative Description of Governance Structures in large Urban Agglomerations, OECD Regional Development Working Papers, nr 4, Paris: OECD Publishing.
 • Ahrend R., Schumann A., 2014, Approaches to Metropolitan Area Governance: A Country Overview, OECD Regional Development Working Papers, nr 3, Paris: OECD Publishing.
 • Bélanger R., Jones R., Vallières M., 1994, Les grands débats parlementaires, 1792-1992, Quebec : Les presses de l'Université Laval.
 • Bernard A., 2005, Vie politique au Canada, Quebec: Presses de l'Université du Québec.
 • Boudreau J.A., Keil R., 2006, "La réconciliation de la démocratie locale et de la compétitivité internationale dans le discours réformiste à Toronto : Essai d'interprétation sur le néolibéralisme normalisé", Politique et Sociétés, t. 25, nr 1, s. 83-98.
 • Broadbent A., 2005, "Introduction", w: A. Broadbent i in., Towards a New City of Toronto Act, Toronto: Zephyr Press, s. 5-9.
 • Champagne É., 2012, "L'Organisation et les structures gouvernementales dans le context canadien. Fédéralisme, centralisation et décentralisation", w: P.P. Tremblay (red.), L'administration contemporaine de l'État. Une perspective canadienne et québécoise, Quebec: Presses de l'Université du Québec, s. 19-40.
 • Champagne É., Beaudry Ch.-É., 2018, "Les statuts particuliers des grandes villes au Canada: promesses et limites", w: R. Pyka (red.), Metropolie jako przedmiot badań - zagraniczne doświadczenia, polskie oczekiwania, "Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa", t. 9, nr 2, s. 256-271.
 • Fischler R., Wolfe J.M., 2000, "Regional restructuring in Montreal: An historical analysis", Canadian Journal of Regional Science, nr 23, s. 89-116.
 • Groupe de travail sur Montréal et sa région (Pichette Task Force), 1993, Rapport d'étape, Montréal.
 • Joanis M., 2011, "Les politiques publiques à l'ère du »fédéralisme flexible«", w: S. Paquin, L. Bernier, G.Lachapelle (red.), L'analyse des politiques publiques, Montréal: Presses de l'Université de Montréal.
 • Komunikat prasowy z 8 grudnia 2016 r. znajdujący się na oficjalnej stronie Montrealu. Loi sur la métropole et entente «Réflexe Montréal» - «Une nouvelle ère de collaboration entre le gouvernement et sa métropole, basée sur la confiance mutuelle», http://ville.montreal.qc.ca (dostęp: 25.05.2018).
 • La gouvernance municipale et métropolitaine, 2006, Ville de Montreal. Oficjalna strona miasta Montreal, http://ville.montreal.qc.ca (dostęp: 04.03.2018).
 • Lefèvre Ch., Aldhuy J., Terral L., 2016, Stratégies des grandes métropoles mondiales - Stratégem, Rapport final, Région Île-de-France.
 • Leroux M.F. i in., 2015, Une métropole prospère et inclusive pour un développement durable, Comité de travail sur le statut de métropole, Rapport présenté au maire de Montréal dans le cadre des négociations sur le statut de métropole, octobre, www.ville.montreal.qc.ca (dostęp: 11.03.2018).
 • Population and Dwelling Count Highlight Tables, 2016, Census, Statistics Canada, http://www12.statcan.gc.ca (dostęp:18.02.2018).
 • Portrait du Grand Montréal, 2016, Cahiers Métropolitains, nr 5.
 • Pyka R., 2010, "Kumulowanie mandatów przedstawicielskich jako specyfika francuskiego systemu politycznego", Prawo i Polityka, t. 2, nr 1, 75-95.
 • Pyka R., 2014, Metropolizacja a lokalne governance. Globalne wyzwania państwa narodowego na przykładzie V Republiki Francuskiej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Pyka R., 2016, "Ewolucja władzy miejskiej we Francji na początku XXI wieku. Nowe wymiary, nowe poziomy na przykładzie Metropolii Lyonu", Studia Regionalne i Lokalne, nr 3, s. 31-49.
 • Rose A., 1972, Governing Metropolitan Toronto: A Social and Political Analysis, 1953-1971, Los Angeles: University of California Press.
 • Sancton A., 1999, "Differing approaches to municipal restructuring in Montreal and Toronto: From the Pichette Report to the Greater Toronto Services Board", Canadian Journal of Regional Science, t. 22, nr 1-2, s. 187-199.
 • Sancton A., 2008, "A review of Canadian Metropolitan Regions: Governance and government", w: D. Phares (red.), Governing Metropolitan Regions in the 21st Century, Armonk NY: M.E. Sharpe, s. 221-336.
 • Slack E., Bird R., 2013, Does Municipal Amalgamation Strengthen the Financial Viability of Local Government? A Canadian Example, International Center for Public Policy, Georgia State University, Working Paper 13-05.
 • Tomàs M., 2013, "Montréal : une histoire de réformes territoriales", Métropolitiques www.metropolitiques.eu (dostęp: 11.03.2018).
 • Trent P.F., 2012, La Folie des grandeurs. Fusion et défusions sur l'île de Montréal, Québec: Septentrion.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570097

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.