PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 | 157--171
Tytuł artykułu

Zarządzanie strategiczne średnim przedsiębiorstwem na przykładzie firmy Select Comfort Sp. z o.o. Studium przypadku

Warianty tytułu
Strategic Management of a Medium-Sized Enterprise on the Example of the Company Select Comfort Sp. z o.o. Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istotną cechą gospodarki rynkowej jest swoboda ekonomicznego działania podmiotów występujących na tym rynku. Dlatego też sposób gospodarowania w gospodarce rynkowej charakteryzuje wysoka efektywność, a także zdolność do nieustannej adaptacji nowych zasobów wiedzy i mądrości społecznej. Realizując tę zasadę, przedsiębiorstwo powinno dążyć do osiągania coraz lepszych wyników przez efektywne wykorzystanie środków gospodarczych i stosowanie usprawnień procesów technologicznych, a także organizacji pracy. Pomocą w osiągnięciu tego celu jest określenie możliwości działania przedsiębiorstwa na podstawie badania otoczenia oraz wewnętrznego działania przedsiębiorstwa. W zarządzaniu przedsiębiorstwem wymagana jest analiza strategiczna. Celem artykułu jest próba analizy strategicznej przedsiębiorstwa Select Comfort Sp. z o.o. w Kłodzku na wybranych przykładach. Przedsiębiorstwa działające w gospodarce rynkowej obciążone jest wielką odpowiedzialnością związaną z koniecznością ciągłego rozwoju i w związku z tym wzrost zapotrzebowania na analizę strategiczną jako podstawę przemyślanych decyzji. Informacje płynące z analizy strategicznej są podstawą do poznania i oceny faktów oraz zjawisk gospodarczych, a także opracowania sposobów usprawnienia działalności jednostki. (abstrakt oryginalny)
EN
An important feature of the market economy is the freedom of economic activity of entities operating on this market. Therefore, the way of managing a market economy is characterized by high efficiency, as well as the ability to constantly adapt new knowledge resources and social wisdom. In implementing this principle, the company should strive to achieve better results through the effective use of economic resources and the use of improvements in technological processes as well as work organization. An aid in defining this objective is to determine the enterprise's possibilities of operation based on the study of the environment and internal operation of the enterprise. In company management, a strategic analysis of the company is required. The aim of the article is an attempt at strategic analysis of the company Select Comfort sp. O.o. in Kłodzko on selected examples. Enterprises operating in a market economy are burdened with a great responsibility connected with the necessity of continuous development, and hence an increase in the demand for strategic analysis as a basis for well thought-out decisions. Information derived from strategic analysis is the basis for getting to know and assessing facts and economic phenomena, as well as developing ways to improve the operations of the unit. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
157--171
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Daniluk P., Bezpieczeństwo i zarządzanie. Analiza strategiczna, Difin, Warszawa 2015.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zyski S-ka, Poznań 2001.
 • Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Gliński B., Kuc B.R., Szczepankowski P., Zarządzanie strategiczne, geneza, rozwój, priorytety, Key Text, Warszawa 1996.
 • Hopej M., Kral Z., Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.
 • Lisiński M., Metody planowania strategicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 • Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Śląsk - Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2010.
 • Art. 104-110 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. z 2004 r. nr 173, poz. 1807).
 • Wiktorski T., Prognoza eksportu mebli 2016, opracowanie wykonane przez B+R Studio we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli w dniach 9 - 10 sierpnia 2016 roku, pobrano dnia 24.09.2016 r.
 • https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu [dostęp: 3.12.2016].
 • http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041731807 [dostęp: 3.01.2017].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570121

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.