PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
26 (2019) | nr 2 (119) | 124--135
Tytuł artykułu

Ocena zawartości wybranych mykotoksyn w suszonych owocach dostępnych w sprzedaży detalicznej w sklepach ekologicznych i hipermarketach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessing Content of Selected Mycotoxins in Dried Fruits Available for Retail Purchase in Organic Shops and Hypermarkets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było określenie poziomu zanieczyszczenia aflatoksynami i ochratoksyną A suszonych owoców dostępnych w sprzedaży detalicznej, w sklepach ekologicznych i hipermarketach województwa łódzkiego. Ocenę zawartości mykotoksyn wykonano metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z oczyszczaniem w kolumnie powinowactwa immunologicznego (IAC) i detekcją fluorescencyjną. Badaniami objęto 5 rodzajów produktów: daktyle, figi, banany, morele oraz rodzynki. Łącznie przebadano 117 próbek. Uzyskane wyniki badań dotyczące poziomu zanieczyszczenia mykotoksynami badanych owoców oceniono pod względem przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów określonych w obowiązujących aktach prawnych. Średnia zawartość aflatoksyn w suszonych owocach była zróżnicowana, lecz nie przekraczała poziomu 2,4 μg/kg. Mykotoksyny te wykryto w 17 % analizowanych próbek. W większości produktów pochodzących ze sklepów ekologicznych aflatoksyny były nieobecne z wyjątkiem 2 próbek fig oraz 2 próbek rodzynek. W suszonych owocach zakupionych w hipermarketach jedynie w bananach nie wykryto obecności tych mykotoksyn. Najbardziej zanieczyszczoną aflatoksynami grupą produktów były rodzynki (średnio 2,4 μg/kg), przy czym w jednej próbce odnotowano przekroczenie dopuszczalnego poziomu (4,9 μg/kg). W suszonych owocach zanieczyszczenie ochratoksyną A kształtowało się na zróżnicowanym poziomie w zależności od rodzaju produktu. Obecność tej mykotoksyny stwierdzono w 22 % analizowanych próbek. Występowała ona we wszystkich rodzajach produktów, z wyjątkiem bananów i moreli zakupionych w sklepach ekologicznych. Największą średnią zawartość ochratoksyny A stwierdzono w rodzynkach zakupionych w hipermarketach (8,6 μg/kg), przy czym w jednej próbce (12,4 μg/kg) odnotowano przekroczenie dopuszczalnego poziomu. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper was to determine the aflatoxin and ochratoxin A contamination level in dried fruits available for retail purchase in organic stores and hypermarkets in the Lodz region. The analysis of the content of mycotoxins was performed using high-performance liquid chromatography (HPLC) with an immunoaffinity column (IAC) and fluorescence detection. The research material covered 5 types of products: dates, figs, bananas, apricots and raisins. There were 117 samples in total tested. As regards the mycotoxin contamination level in dried fruits, the respective research results obtained were checked whether or not they exceeded the maximum permissible levels as specified in the legal acts in force. The average aflatoxin content in the dried fruits varied, however it did not exceed 2.4 μg/kg. Those mycotoxins were determined in 17 % of the samples analysed. They were absent in most products from organic stores except for 2 samples of figs and 2 samples of raisins. In the dried fruits purchased in hypermarkets, only in bananas no mycotoxins were found. Raisins were the group of fruits with the highest aflatoxin contamination level (2.4 μg/kg on average) and in one of those samples it was reported that the permissible level of contamination was exceeded (4.9 μg/kg). The average ochratoxin A contamination varied in the dried fruits depending on the type of product. It was found that 22 % of the samples analysed were contaminated with ochratoxin A. It was present in all the types of products with the exception of bananas and apricots purchased in organic stores. The highest mean level of ochratoxin A was found in the raisins purchased in hypermarkets (8.6 μg/kg) and in one sample its content (12.4 μg/kg) exceeded the permissible level. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
124--135
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Bibliografia
 • [1] Alghalibi S.M.S., Shater A.R.M.: Mycoflora and mycotoxin contamination of some dried fruits in Yemen Republic. Ass. Univ. Bull. Res., 2004, 7 (2), 19-27.
 • [2] Asghar A.M., Ahmed A., Zahir E., Asghar M.A., Iqbal J., Walker G..: Incidence of aflatoxins contamination in dry fruits and edible nuts collected from Pakistan. Food Control, 2017, 78, 169-175.
 • [3] Asghar A.M., Ahmed A., Iqbal J.: Aflatoxins and ochratoxin A in export quality raisins collected from different areas of Pakistan. Food Addit. Contam., 2016, 9 (1), 51-58.
 • [4] Azaiez I., Font G., Mañes J., Fernández-Franzón Mónica.: Survey of mycotoxins in dates and dried fruits from Tunisian and Spanish markets. Food Control, 2015, 51, 340-346.
 • [5] Bircan C.: Incidence of ochratoxin A in dried fruits and cooccurrence with aflatoxins in dried figs. Food Chem. Toxicol., 2009, 47 (8), 1996-2001.
 • [6] Elshafie S.Z.B., El Mubarak A., El-Nagerabi S.A.F., Elshafie E.A.: Aflatoxin B1 contamination of traditionally processed peanuts butter for human consumption in Sudan. Mycopathologia, 2011, 171, 435-439.
 • [7] Fernandez-Cruz M.L., Mansilla M.L., Tadeo J.L.: Mycotoxins in fruits and their processed products: Analysis, occurrence and health implications. J. Adv. Res., 2010, 1, 113-122.
 • [8] Grajewski J.: Mikotoksyny i patogenne pleśnie źródłem zagrożenia dla człowieka i zwierząt. Materiały z Forum Producentów Roślin Zbożowych, Kukurydzy i Rzepaku. Polagra-Farm, 6-8 października 2005, ss. 8-11.
 • [9] Iqbal S.Z., Asi M.R., Jinap S.: Aflatoxins in dates and dates products. Food Control, 2014, 43, 163-166.
 • [10] Janati S.S.F., Beheshti H.R., Asadi M., Mihanparast S., Feizy J.: Preliminary survey of aflatoxins and ochratoxin A in dried fruits from Iran. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 2012, 88, 391-395.
 • [11] Juan C., Zinedine A., Molto J.C., Idrissi L., Manes J.: Aflatoxins levels in dried fruits and nuts from Rabat-Sale area, Morocco. Food Control, 2008, 19, 847-853.
 • [12] Karbancioğlu-Güler F., Heperkan D.: Natural occurrence of ochratoxin A in dried figs. Anal. Chim. Acta, 2008, 617, 32-36.
 • [13] Ledzion E., Rybińska K., Postupolski J., Kurpińska-Jaworska J., Szczęsna M.: Badania i ocena bezpieczeństwa surowców zielarskich w zakresie zanieczyszczenia aflatoksynami. Roczniki PZH, 2011, 62 (4), 377-381.
 • [14] Luttfullah G., Hussain A.: Studies on contamination level of aflatoxins in some dried fruits and nuts of Pakistan. Food Control, 2011, 22, 426-429.
 • [15] Magan N.: Mycotoxin contamination of food in Europe: Early detection and prevention strategies. Mycopathologia, 2006, 162, 245-253.
 • [16] Masood M., Iqbal S.Z., Asi M.R., Malik N.: Natural occurrence of aflatoxins in dry fruits and edible nuts. Food Control, 2015, 55, 62-65.
 • [17] PN-EN 14123:2008. Artykuły żywnościowe. Oznaczanie aflatoksyny B1 oraz sumy aflatoksyn B1, B2, G1 i G2 w orzechach laskowych, orzechach ziemnych, pistacjach, figach i papryce w proszku. Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z uzyskiwaniem pochodnej po rozdziale na kolumnie i oczyszczaniu na kolumnie powinowactwa immunologicznego.
 • [18] PN-EN 15829:2010. Artykuły żywnościowe. Oznaczanie ochratoksyny A w rodzynkach korynckich, rodzynkach sułtankach, mieszance suszonych owoców i suszonych figach. Metoda HPLC z oczyszczaniem na kolumnie powinowactwa immunologicznego i detekcją fluorescencyjną.
 • [19] Pokrzywa P., Cieślik E., Topolska K.: Ocena zawartości mikotoksyn w wybranych produktach spożywczych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 3 (52), 139-146.
 • [20] Rocha M.E.B., Freire F.C.O., Maia F.E.F., Guedes M.I.F., Rondina D.: Mycotoxins and their effects on human and animal health. Food Control, 2014, 36, 159-165.
 • [21] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych. Dz. U. L 364, ss. 5-24, z 20.12.2006.
 • [22] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 105/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do ochratoksyny A. Dz. U. L 35, ss. 7-8, z 6.02.2010.
 • [23] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 165/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do aflatoksyn. Dz. U. L 50, ss. 8-12, z 27.02.2010.
 • [24] Stanisławczyk R., Rudy M., Świątek B.: Ocena zawartości ochratoksyny A (OTA) w wybranych produktach spożywczych występujących w obrocie handlowym w Polsce na terenie województwa podkarpackiego. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8 (1),
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570147

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.